08.01.079


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Чаму не прышоў? #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Да ў мяжу, у мяжу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. У нас сягоння дажынкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Бывай, бывай, мая мамачка, здарова #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Куды,куды, маладая дзевачка, паедзеш? #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Юр'я й Мікола #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ішоў бабёр цераз бор #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Баканоўская Я.Я. Вот пад лесам, вот пад лугам #Лірычныя песні#Бяседная песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Баканоўская Я.Я. Рамон бела #Лірычныя песні#Бяседная песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Баканоўская Я.Я. Цяжка траве #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Баканоўская Я.Я. Аддай мяне мой татачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - М.Запруддзе Баканоўская Я.Я. Дый у нядзельку на Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Палын - трава горкая #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Касец сена косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. У мяжу, жнейкі у мяжу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Да пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Зялён наш бор, зялён #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. У каго, у каго маладая дзевачка удалася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Пасадзілі дзевачку да пад кутнім аконцам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Малодзенька дзевачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. У роўным полі вецер каліну калыша #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Кляновы лісток па повор'ейку паслаўся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Хадзі, мамачка, да століка паглядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Вылецела шэрая зязюлька з ялаўца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Скакаў, плясаў белы гарнастай на стале #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Харошанькі, кудравенькі маршалак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Дзякуй свату за падарак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. А нас сват вельмі харош #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Цяжка траве, цяжка мураве #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Пайшла дзевачка за вароцейкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Чаго, лосю, чаго, сівы, к сялу прылягаеш #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Пад прыпечкам дробязы. #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Поўна бочачка круп.. #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Поўна хата людзей… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Што над намі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Чатыры чатырачкі #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Місько А.Р. Дзве галавы… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ой, дымна ў полі, дымна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Чырвона каліначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ой, даўно, даўно я ў брата была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. А ў лузе каліна #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Маладая дзевачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Сонейка, сонейка закацілася скоранька
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Мая мамачка - перабрініца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ажанілі мяне малалетняга #Лірычныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ужо пара дамоў, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ужо пара дамоў, пара.. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Герасімёнак Х.Ф. Ай, у лесе касец косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Герасімёнак Х.Ф. Разгуляўся Юр'еў конь #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Пятрова ночка маленька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. А мядзведзь кару дзярэць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Дубовае карыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Ляціць вутачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Белая бярозачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Каб табе, рэчачка, круты беражкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Тры рэчачкі сцякаліся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Па дуброве голас шуміць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Пайду я, пайду #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Ай, устану рана, ранюсенька #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. За гарою, за камяною #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. А за гарою, за камяною #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Апісанне купалля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. А з лугу, з лугу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Недаспелая макаўка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Купалачка, дзе твая дачка? #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Пастой, пастой, бела яблынька, на гарэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Непраўдзівая каліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глыбоцкі - Бабцы Камінская К.В. і Пажарыцкая В.Ф. Ай, што за думкі у шэрай зязюлькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Пашла дзевачка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. У нас сягоння вайна была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Вянкшуе ў пана жыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Пан з паней раду вадзе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. А ў нашага пана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Наша пані ""дабрадзейства" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Бярозка з лістком #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Ой, сарву, сарву з розы кветачку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Журавы лятуць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Постаць мая шырокая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Прайшлі каляды #Лірычныя песні#Бяседная песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ой, цёмна, цёмна ночачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Лугавая перапёлка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ужо не раненька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ды ўзыдзі, узыдзі ясен месячык #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Карагод #Карагоды
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Карагод #Карагоды
1963 Гурскі Антон Іванавіч Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Журавы лятуць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Вот, да пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Жыта спея, жыта спея #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Тарэлачка вішнёвая #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Кукуе зязюля ў садочку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Кукавала зязюлечка #Лірычныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Па-за лугам зеляненкім #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ільняныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. А полі тры дубы #Лірычныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Да прыляцела шэра зязюля ў слаўцу
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Кукуй, зязюля, да Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ужо не раненька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Ды ўзыйдзі, узыйдзі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Чаму не прыйшоў? #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Да ў мяжу, жнейкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. У нас сягоння дажынкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Бывай, бывай, мая мамачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Куды, куды, млада дзевачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Юр'я #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Шоў бабёр цераз бор #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Да Юр'я #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Запруддзе Шаўлюк Н.П. Баб стала #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. Купалляйкай на Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. На балоце касец косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. А нашаму маладому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. Як казалі, так і ёсць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. Чаго свацці к нам ляцелі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. Хрэсьбіны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. А хто п'е #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Буйкі Сліжэўская Г.З. А чарачка-рядовачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Астраўляны Урлік Е.В. Ішлі хмарачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Астраўляны Урлік Е.В. На сенажаці мядуначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Астраўляны Урлік Е.В. Да пара дамоў, да пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Мядзельскі - Астраўляны Урлік Е.В. Да ў нядзельку на зару, на зару #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Купалінка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Купала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Купала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. У арэхавым лесе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Ой, зялён явар #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Ой, дамоў, дамовачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. А ў полі жыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Ой, дайце мне #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Гарэліца, гарэліца #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Эй,у полі буён вецер #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Васілёчак сінюсенькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Сягодня ў нас нядзеляка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Ой, гаю, мой гаю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Проціў сваццяга двара #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Добры вечар #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глыбоцкі - Бабцы Галомзік Е.А. і Пажарыцкая В.Ф. Ты зялёная рута #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Пайду дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Зялён наш бор, зялён #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. У што, у што малада дзевачка ўдалася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Пасадзілі дзевачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Маладзенькая дзевачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. У роўненькім полі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Кляновы лісточак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Хадзі мамачка, за столік #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Скакаў, плясаў белы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Харошанькі, кудравенькі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Дзякуй свату за парадак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Цяжка, трава-мурава #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Пашла дзевачка за варацейкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Гаю, лосю, гаю, сівы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Бярозка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Місько А.Г. і Кунаш К.С. Дымна на полі, дымна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Чырвоная каліначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ай, даўно, даўно #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. У лузе каліна #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Маладая дзевачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Касца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Мая мамачка не работніца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Бяседная #Лірычныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Маладзечанскі - Маркава Рагуновіч К.А. і Рагуновіч В.А. Ужо пара дамоў, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. На балоце касец косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Пашла дзевачка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. У нас сягоння вайна была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Венкшуе ў пана жыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Пан с паняй раду радуе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Ой, у нашага пана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. У нас сягодня #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Наша пані дабрадзейка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. Бярозка з лістком #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гутараў Іван Васільевіч Ад КПСС і шчасце
1963 Гутараў Іван Васільевіч Дагнаць і перагнаць
1963 Гутараў Іван Васільевіч Наш шлях
1963 Гутараў Іван Васільевіч Лепінскія слівы
1963 Гутараў Іван Васільевіч Замест смольскага
1963 Гутараў Іван Васільевіч Сарву кветачку сірэні
1963 Гутараў Іван Васільевіч На крутым на беражку
1963 Гутараў Іван Васільевіч Мядзельскі Спевы ластаўкі
1963 Гутараў Іван Васільевіч З тваіх старонак
1963 Гутараў Іван Васільевіч Сіненькі гразны платочак
1963 Гутараў Іван Васільевіч Варум ду ўгора
1963 Гутараў Іван Васільевіч Шчодры вам вечар
1963 Гутараў Іван Васільевіч Брэсці - Брэст На грозный бой
1963 Гутараў Іван Васільевіч Брэсцкі - Брэст На грозный бой
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Чырвоная каліначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Да пайду ж я мамку прапускаць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Ды за гумном у ельнічку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Ды ў цёмны лесе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. На гарэ жабка
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Ды хто ж там #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Выйдзі, выйдзі, ды цёмна тучка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Ды выйду я на вулачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Пад дубам, дубам #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Захацела наша бабка #Жартоўная песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ганчаронак А.Ю. Ды горкі палын у гародзе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Карыся, Манечка, карыся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Манічка ў мамулькі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Манічка ў радзінкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Ягода к ягадзе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Сядзіць галуб на пераплёце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Пайду ў садочак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. У нядзельку рана #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Гаварыла поле шырокае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Пад дубам, дубам #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. А за гуіном, гумном #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. А за гумном, гумном #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. А на сіненькім моры #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Будзем мы піва варыць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Лепельскі - Волосовічы(новыя) Гайко М.І. Як пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Дзе і тая барэлачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. А ў гародзе яліначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пайду я ў луг на каліну #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Пайду я луг #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. У чыстым полі буён ветрык #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Кума па садзі хадзіла #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Ці ведаець бабка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. У майго татулькі новая брама #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Хто ў цябе, Ванька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Стукну я, грукну #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Да пара дамой, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Вячэрняя зара пала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пайду я каля лесу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Мяла хату, мяла сені #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Рою,рою, пад гарою #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. За ракою сабачка лае #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Ці я ў мамы не дочка #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Ах ты, міленькі ты мой #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Пойце, дзевушкі, прыпевушкі #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Ай ты, мілая мая #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Ласкевіч А.І. Мой мілёнак запрагаець #Прыпеўкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Добры вечар #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Выйдзі, выйдзі, наша гаспадынька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Да пад барочкам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Ды ўмная, разумная Валечка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. У месяца два беражочкі крутыя #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Ды ў хлеве капачы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Ясна сонца за лес коціцца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Да горкі палын у гародзе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Аддала мяне мамка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Ой, добра, што вясна прыйшла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Не сячы, мой татулечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Сеяў маладзец васілёчкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. А ў нашым лесі ўсе кусты густыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. У цёмным лесі мядзведзь рыкае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Рахаваліся коны ў чыстым полі стоячы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Выйдзі, выйдзі да, да цёмная хмара, з-за зялёнага лесу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пайду я, каля лесу блізка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Вячэрняя зара пала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Да пара дамоў, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Ах ты, сонейка маё #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Вузкая вулачка, нешырокая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Стукну я, грукну вулкаю йдучы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Дзянькуя, дзянькую за ўвесь дар #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Хто ў цябе, Ванька, работку рабіў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Пайду я, малада, быстрай ракою #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Белая бяроза - караністая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. У майго татулькі - новая брама #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Да наша Манечка ў палозі ляжала #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Да хто-хто, да хто-хто каля рэчанькі свішча #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Ці ведаешь, бабка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Кума па садзі хадзіла #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. У чыстым полі буён ветрык веяць #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пайду я ў луг па каліну #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пайду я ў луг па маліну #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. А ў гародзе Яліначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Дзе тая барэлачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Ой, сцюдзяніцца, ой, сцюдзяніцца #Лірычныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Глубоцкі - Бараны Крывёнак Т.І. Як пасею я лянку #Лірычныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Крыкнула утка… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Белых авец… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Ляжыць Лася… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Чатыры браты… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Дзве сястрыцы… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Колькі на небе… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. На небе… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Каціўся клубочак… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Два кілуны… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Мяшок на мяшку… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Свіння жалезна… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Ляцеў чарток… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Пусціла мяне… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Мой брат… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Стаіць чай… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Два нюхаюць… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Дзве галачкі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Без вакон… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Не стучыць… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Прыехалі пісары… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Дзерава новае… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Матка-талстуха… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Чатыры брацікі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Маленькі, гарбаценькі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Тоненькая, маленькая… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Ляціць - маўчыць… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Адзін кажа… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Без рук… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Еду, еду… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Браслаўскі - Завер'е Кажар А.С. Чатыры брацікі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Гайко М.І. Хмель, да хмель, да каліначку клоніць #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Калі выводзяць маладую з хаты #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы А бяры, сваток памяло #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Вот і лёд трашчыць #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Выйду я на горачку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Цярэшка-цярэшачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Пайду я кароў даіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Гаварыла поле шырокае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Гаварыла маладая Манечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Пад дубам, дубам ячмень малачу #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы А на сіненькім моры два бабры купалася #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Скора, скора снег растае #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Цярэшка, цярэшка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1963 Гурскі Антон Іванавіч Лепельскі - Валосавічы Як пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі Сонца променем пырскае #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі І па-над прысадамі #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі А ў адном тут было смеху #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі Славіцца свінар Занькоў #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі З Лазарэвіча рукі #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі Новы лад павёў Рубашный #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі Мы частушкі вам прапелі #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі Наша дружба няхай мацнее #Прыпеўкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Масюкевіч С.В. У кішэню… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Сярод хаты… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Едзе пціца… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Адзін пастух… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Ляжаў, праляжаў… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Ляцелі… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Шатаецца, матаецца… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Сярод хаты… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Стаіць дзед… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Брат брата… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Стаіць цыган… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Ляжыць баран… #Малыя жанры#Загадкі
1963 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Лотвіны Я не сцежку, а дарожку #Лірычныя песні
1963 Гурскі Антон Іванавіч Смаргонскі - Ракаўцы Ярошка Н.С. А щ нас сягоння зажон-зажон #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1963 Ткачова Ларыса Іванаўна Браслаўскі - Завер'е Кажара А.С. Круглае, малое #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво