08.01.096


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А на дварэ ўжо мяцеліца лялеіць… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А на дварэ дожджычык ідзе - макрота… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Сядзела Манечка за сталом… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Не журыся, мая мамачка, ты па мне… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Не шчабячыце, перапяліцы ў пшаніцы… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Ой, да бору, дробны пташачкі, да бору… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Падмоцы Ганнульцы - падмоцы… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Разбілі дуду на ляду… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Над ракой вярба калыхалася…
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А ўчора мяне а свякроў набіў…
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Аддаў татулька далёка замуж… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Над морам, морам глыбокім… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Гора ж маё вялікае… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А нікому ж так а не тошненька… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А на моры дзявіца бель бяліла… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Цешча з зяцем сварылася… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Талачын Нямыцькова Н., 45 год знаю, знаю, мой міленькі цябе… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Талачын Нямыцькова Н., 45 год А на дубе зязюлечка… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Талачын Нямыцькова Н., 45 год Як выйду я за вароцейкі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
Глыбокае Канаплёва Васіліса, 61 год. Ноч мая, ноч мая цямная… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
Глыбокае Канаплёва Васіліса, 61 год. Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
Глыбокае Канаплёва Васіліса, 61 год. Куды ты, і грушка, пахілілася…
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. А ў гародзе капусціца…
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. А малойчык-прапойчык…
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. А рэчанька Бярэзіна…
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. Ой, не кукуйце…
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. Па мне мамка журылася… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. Казалі людзі: Ёсць бабры ў лузе… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. Як выйду я ды на вуліцу… #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
Талачынскі - Пераселле Іванова Малання, 64 г. Ой, там пад лесам…
Бригадир глядит в окошко… #Прыпеўкі
Наш Иван лежит на печи… #Прыпеўкі
Счетовод сидит в конторе… #Прыпеўкі
Милый, глянь ка, что за чудо… #Прыпеўкі
Словно трутень, легкой жизнью… #Прыпеўкі
Собралися все коровы… #Прыпеўкі
Свиньи бегают, хлопочут… #Прыпеўкі
Всполошились петухи… #Прыпеўкі
Нет, не дури наши кури… #Прыпеўкі
Мы частушки вам пропели… #Прыпеўкі