08.02.002


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскі - Горы Гомарава, А. Ф.1903 г.нар., Галабдзенка, А.А. 1893 г.нар. Восень халадная,восень халадная, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Гомарава, А,Ф. 1903 г.нар., Галабдзенка, А.А. 1893 г.нар. Цвяты мае, цвяточкi #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Гомарава,А.Ф. 1903 г.нар., Галабдзенка А.А. 1893 г.нар. Записана на магнiтафон. #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Гомарава А.Ф.1903 г.нар., Галабдзенка А.А. 1893 г.нар. Што пад ярам, ярэм #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскі - Горы Гомарава А.Ф.1903 г. Нараджэння Буржуя , буржуя, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Гомарава А.Ф. 1903 г.нар. Буржуй таустапузы, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскі - Горы Гомарава А.Ф. 1903 г.нар. Малахава 1914 г.нар. Як пайду я , пайду #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 год Раней троху гулялi тры днi. #Апісанні розныя
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 г. Не стой, вярба, над вадою: #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 г. Ехау казак у бой, #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 г. Як ляцелi гусачкi цераз сад , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 г. Ты, калiнiца, ты малiнiца, #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Савiна Т.Я. 78 г. Ай, дзе я не хадзiла, #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Сiвакова Я.М. 1910 г.нар. Кумушка, галубачка, цi не цялячыла маiх вiдатачак? #Народная проза#Жарты
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Сiвакова Я.М. 1910 г.нар. Сабралiся у гарох глухi i сляпы. #Народная проза#Жарты
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснагорскi - Марозаука Сiвакова Я.М. 1910 г.нар. Здароу , Грыню. #Народная проза#Жарты
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Што у полi азёрачка….
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Ой ,у лузе калiна стаяла.
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Колосилась в поле рожь густая…
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Паехау муж на мельнiцу…
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Марак.
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Краснапольскi - Горы Хор мастацкай самадзейнасцi калгас им. Валадарскага Ваня.
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. Гуляла бабуся, гуляла. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. Бабка, бабка, прадай волiка, #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. Песнi я люблю спяваць. #Апісанні розныя
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. -- Яж гаварыла, каб не гнуу палазы у святыя вечары. #Апісанні розныя
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. А мы шчадруем, васiлле чуем. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчэускай К.Ф. 1902 г.нар. Па дубраве, па зялёнай. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Грышанава Х.Я. 1884 г.нар. Жылi два браты. #Народная проза#Казка
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Грышанава Х.Я. 1884 г.нар. Ехау адзiн мужык на валах. #Народная проза#Анекдоты
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Грышанава Х.Я. 1884 г.нар. Сiука - варонка, дзе ты была ? #Жартоўная песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. На том баку дубы сякуць. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай, жаль жа мне вечарочка. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. --,Ах ты, сонейка , жаркае, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Посмотри-ка мил на небо, #Прыпеўкі
Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Посмотри-ка мил на небо, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Можна з горачкi спусцiцца, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Можна з горачкi спусцiцца, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Гарманiст, гарманiст, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Гарманiст якi харошы-- #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. На стале стаiць гармошка, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. На стале стаiць гармошка, #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А спасiба гарманiсту: #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай, дзед , ты мой дзед , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай, дзед , ты мой дзед , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. За ступаю была , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А дзе тыя кувалёнкi жывуць , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Жанiла маць сынка , #Балады
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Як паехау мой мiлы у дарогу , #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай, у полi бярозачка стаяла , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Як пайду я у лясок на часок , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Хлопцы i дзяучаты становяцца па пары: спераду дзеука , а ззаду хлопец. #Гульні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ах , ты зiмушка - зiма , #Карагоды
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. За паваю пау ляцеу , #Карагоды
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Падушачка , падушачка , ты не пухавая , #Карагоды
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Хаджу я , гуляю удоль па карагоду , #Карагоды
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Зiмушка - зiма , зiма лютая , #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Абсыпауся, зялёны дуб , #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А якое - та паворье , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Выйдзi , цёшчухна гарбата , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Паджанiшнiчак бел сакол #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. У варот бяроза стаяла , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ходзiць хата, ходзiць печ , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Iшоу Сяргей з Хадорью , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Iшоу шпак з шпачыхаю , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Па вулiцы кацiлася , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Я iду, я iду #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Цi я табе не казала , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А я кашу варыла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Буду кашу варыць , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Як у вас , так i у нас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Слава Богу , слава Богу , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай , маць , мая мамачка , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай , маць мая Сiдарауна #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А сват у сваццi #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай , чай я пiла , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. --Ай, мамачка , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Цячэць рэчка, цячэць рэчка Жабуначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. А дубья , мой дубочак кучаравы , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Ай, пьець пьянiца нядзелю , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Парчеуская К.Ф. 1902 г.нар. Мароз, мой мароз , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Ермачэнка Г.I. 54 гады Мяту хату i сенi , #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Ермачэнка Г.I. 54 гады А як кончалась вайна , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Ермачэнка Г.I. 54 гады Я любiла чатырох , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Касцюковiцкi - Бялынкавiчы Ермачэнка Г.I. 54 гады Ты чумача, чумача , #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Суражскі - Нiунае Евдакiменка Ф.Д. Каб я знала , ведала…
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Анiшчанка М.П. 1929г.нар.; Раманенка С.Р. 1918г.нар. --Наш Валерачка смяецца , #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Анiшчанка М.П. 1929г.нар.; Раманенка С.Р. 1918г.нар. Дзень я работаю: #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Анiшчанка М.П. 1929г.нар.; Раманенка С.Р. 1918г.нар. Закатилось солнце #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75 год Ой, вясна, вясна , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год --А гай, мацi , гай , #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год А мой мужычок #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Разгулялiсь хамуты , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Гарманiста любiць , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Падружанька , ой , ой #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Паглядзiце-ка ,дзяучаты , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год У нашага Лёнiка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Любiла жанчына другога мужчыну , #Народная проза#Казка
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год У карагодзе былi мы , #Карагоды
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год А у майго мiлёначка , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Прышло ад мiлага пiсьмо #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Атвару, мама , аконца : #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Помнiш, мiлы , як мне кляуся , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Не бранi мяне, мамачка , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75год Супрацiунiца смяецца , #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Бяроза мая каранiстая , #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Я калiнiцу ламала , #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Чырвоная вiшня з-пад кораня не вышла , #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. -- Чаго не прышоу , #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава I.П. 80 год Худа жыцi сiрацiне #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава I.П. 80 год Правалiцца б- жызнь шахцёра , #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава I.П. 80 год А пад мастом рыба з хвастом -- #Прыпеўкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Ёсть у полi тры крынiчанькi . #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Глазкi мае галубы , #Лірычныя песні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Нагамi прэць , #Малыя жанры#Загадкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Рос , вырас , #Малыя жанры#Загадкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава У.В. 1905г.нар. Рыука рыець , белка скачэць , #Малыя жанры#Загадкі
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75 год У багатага пана быу сын. #Народная проза#Казка
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Хоцімскі - Трасцiно Новiкава М.Е. 75 год Жыла была старушка з сынам. #Народная проза#Казка
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава I.П. 80 год З далёкага Пецярбурга трапiлi да нас нейкiя вяльможныя паны,можа, нават , сам цар. #Народная проза#Паданні
1968 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Клiмавiцкi - Хадунь Стражнiкава I.П. 80 год Вулiца мала, карагод вялiк. #Карагоды