08.77.134


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Шэлег Васіліса Карнееўна 1913 г.н. Слёзы ляцяць, як гарох. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Шэлег Васіліса Карнееўна 1913 г.н. Як воўк раве. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Шэлег Васіліса Карнееўна 1913 г.н. Як пяём, аж зямля дрыжыць. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Шэлег Васіліса Карнееўна 1913 г.н. Як пяюць, тады не спяць. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Як будзе есці карова азіму, дык не будзе малака ўзіму. #Малыя жанры#Прыкметы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Хто хлеб-сала носіць, той у дарозі не просіць. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Хрысціна Данілаўна 1908 г.н. Караваю мой, караваю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Хрысціна Данілаўна 1908 г.н. Паглядзі на сонечка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Хрысціна Данілаўна 1908 г.н. Плача мая матка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Хрысціна Данілаўна 1908 г.н. Шчадрую, шчадрую #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Хрысціна Данілаўна 1908 г.н. Дзень добры таму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Сянько Улляна Ануфрыеўна 1900 г.н. Ой, у шчырым бару #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Бобрык Праскоўя Аляксееўна 1918 г.н. Ой, у шчырым бару
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Бобрык Праскоўя Аляксееўна 1918 г.н. Да баліць, баліць галовачка
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Бобрык Праскоўя Аляксееўна 1918 г.н. Да клянова ветачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Дзербін Бобрык Праскоўя Аляксееўна 1918 г.н. Каляная печенька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. А ў полі азёрачка
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Даліна, далінушка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Да на крутой паляначцэ #Лірычныя песні
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Бялько Кацярына Кузьмоўна 1906 г.н. Зборная сыботка да настае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Зялёная дубровачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Сонца ў вакно ўзыходзіла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Забалела галава #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Ішлі хмарачкі ўсе ж па парачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. О-го-го каза, о-го-го шэра #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Воспін Пігуль Пелагея Кандратаўна 1918 г.н. Стары месячык заходзіць #Прыпеўкі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Ой, жыву я ў доме
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Ой, не адзін я вечарок
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Ой, зялёны бярвоначак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Дай зашумела зялёная дуброўка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Да сонца грэя, да вецер вея #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Ой, заржы, заржы, сівой конічак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Гормаш Паліна Іосіпаўна 74 г. Вой, на гарэ сухі дуб #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Шкабар Улляна Васільеўна 1920 г.н. Шуміць, гудзе дубровушка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Шкурынская Фекла Іванаўна 64 г.|Шкурынскі Браніслаў Іосіпавіч 1918 г.н.|Гормаш Ірына Радзіонаўна 1926 г.н. Ой, вярба, вярба высокая
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Шкурынская Фекла Іванаўна 64 г.|Шкурынскі Браніслаў Іосіпавіч 1918 г.н.|Гормаш Ірына Радзіонаўна 1926 г.н. У лузе пры дарозе бяроза стаяла #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Шкурынская Фекла Іванаўна 64 г.|Шкурынскі Браніслаў Іосіпавіч 1918 г.н.|Гормаш Ірына Радзіонаўна 1926 г.н. Даліна, далінушка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Судзі, Божа, нядзельку даждаці #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Зайдзі, сонца, за лясок #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Ой, кавала зязюлька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Цераз бор сцежачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Добры вечар таму, хто ў етам даму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Вол бушуе ж, вясну чуе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Мушыцы Крэк Улляна Грыгораўна 1911 г.н. Ой, у лузе, да пры дарозе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. У полі два дубочкі нахілястыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Паўз цэркаўку дарожанька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Чаму не кавала сіва зяўзюлька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Акцябрскі - в. Рог Бусел Марыя Пятроўна 1908 г.н.|Палуян Уліта Сцяпанаўна 1912 г.н. Ой, ясна-красна каліна ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Да була ў бабкі курка рабенька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Шаўковая нітачка ж у сцяну б'е #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Да ў дарогу, дарогу ж, Верачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Вой да ў моры да пена закіпела
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Дарожачка торна, торна
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Цыганачка, чыя ты #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Цыганачка, чыя ты #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. Да паміж лесу да паляначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Настасся Герасімаўна 70 г. З-пад лесіку, з-пад цёмнага
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Ой, учора була п'яна
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Столікі мае цясовыя #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Да ўжэ недалечка да красна яечка
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. О-го-го каза, о-го-го сера #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Цыганачка, чыя ты #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Паўз кузню ішла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Ой, гай, мамка #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. І свіснула машына #Прыпеўкі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Чорна юбачка #Прыпеўкі
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Да забалеў чумак #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Ой, не спіцца, не весяліцца
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Патапенка Праскоўя Піліпаўна 83 г. Ішоў жа Бог дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Ганна Сцяпанаўна 57 г. Ой, то не вецер ветку клоніць #Лірычныя песні
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Ганна Сцяпанаўна 57 г. У гародзе канапелечка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Ганна Сцяпанаўна 57 г. Не шумі ты, лузе, зялёны барочак #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Ганна Сцяпанаўна 57 г. Ой, у полі, полі на прытонушке
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Ганна Сцяпанаўна 57 г. Ой, ясна-красна да каліна ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Малаковіч Соф'я Апанасаўна 1913 г.н. Месяц узышоў, а ты не прышоў #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Пасціла дзеўка валы на дуброве
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Добры вечар таму, хто ў етум даму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Ой, ясна-красна да каліна ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Вой, на моры, на моры да на сінім возеры #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Да вароты скрыпяць, да марозы чуюць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Ой, на моры на сінюсенькам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Ой, пайду я да каля луга #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Да ў браду, дай у брадочку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Да было ў мяне ва яблычкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Арэшнік, дубнік развіваецца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Тройца
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Пастаўлю драбінку, дастану сланінку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зубарэвічы Лісоўская Фекла Сямёнаўна 1903 г.н. Ой, з-пад лесу галубка лятае
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Зіма, зімушка была #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Не шуміце, лугі, не давайце тугі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Стаяла бяроза, стаяла кудрава #Балады
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. За рэчкаю, да за быстраю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, што гэта да за зарава #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, у полі, полі да стаяла цэркаўка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, гула, гула да крутая ж гара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, у полі клён дзярэвай рознай #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, у полі вярба, пад вярбою карчма #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Пасярод сяла да жыла ж удава #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, ты голуб, галубочак #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, на моры пена закіпела #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Журба мяне журыць, нуда мяне нудзіць #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Цякла рэчка з вішнёвага саду
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Баяра мае мілыя #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Слушайце, варагі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ці вы, свахны, паглохлі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Адкрывай, свякруха, варота #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, вы родзе багата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Давай, маці, да вячэраці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Шаўкова нітачка ў сцяну б'е #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. У дарогу, Ганначка, у дарогу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Пакажыце тое золата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Сваха сваці ўкланілася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Сядзіць Ганначка за сталом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Не плача Ганначка, не плача #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, у нядзелю рана раненька #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, у лузе, лузе
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ой, чые тыя волы ходзяць
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Недалечка красна яечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Чаго Ванька водку п'е #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Цыганачка, чыя ты #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Ох, чук раманчук #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Выйдзі, Галечка, паглядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дару табе кліновы ліст, каб твой сын быў камуніст. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дару чугун паранок, каб не любіў чужых жонак. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дару табе залаты рубель, каб купілі карабель. Днём каталіся, а ноччу цалаваліся. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дару табе рэзінавы мяч, каб твай сын быў урач. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую табе пасцілкаю, каторую сама ткала, а цяпер хачу, каб маладая маладога пацаловала. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую гектар пшаніцы хочаце жніце або не жніце, мяне за бабу вазьміце. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую сколькі ў лесе елачак, каб столькі дзевачак, а сколькі дубкоў, каб столькі сынкоў. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую медзі, каб былі дзеці, як мядзведзі. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую табе хлеба акрайчык, каб твой сын быў Мікалайчык. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую сколькі ў лесе пянькоў, столькі сынкоў, сколькі сыраежак, столькі дзевачак. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 г. Бахмет Святлана Трафімаўна Глускі - в. Зелянковічы Падаляк Ксенія Яўсееўна 50 г. Дарую рэшата буракоў, каб не любіла чужык мужыкоў. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы