08.77.136


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913 г.н.|Галавачэнка Ганна, 1910г. У полі два дубочкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Ой у полі дубок #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Каб я, мілы, знала #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. дымна поле, дымнае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Разгуляўся раю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Па маладую едучы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Ля новага ды калодзежа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Ой, купаліся земелька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Як прывязуць к свекрухе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Папыталася ў гусечкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Ой, ехалі закасеначкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Мікалайкава ж матка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Шэлег Васіліна, 1913г.|Галавачэнка Ганна, 1910г. Прыдала ды церабіла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Сянько Улляна Ануфрыеўна, 1900г. Гу вас, гу вас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Сянько Улляна Ануфрыеўна, 1900г. Ой на гары сухи дуб #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Ох капуста, ох дасада #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Ой стаяла ж буяла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Ой, зяленая дуброва #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Табе ж дзеўка, гаварылі людзі ж #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Рацькоў Цалка Усціны, 1922г. Лугам еду, сільна пяю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Рацькоў Цалка Усціны, 1922г. Ой, кумачкі, галубачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Аддавалі маладу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Запрагалі ацец лашадку #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Ночка цёмная, ночка цёмная #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. А ў полі, у полі два дубочкі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Не журыся, бацька ж на мяне #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. Як ехалі ды па дзевачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Акцябрскі - Дзербін Пінчук Марыя, 1936г. З далёкая дарогі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Радкевіч Кацярына, 1927г. Дурная дзеўка да неразумна была #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Радкевіч Кацярына, 1927г.,|Валодзька Марыя, 1928г. Вол бушуе, вясну чуе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Радкевіч Кацярына, 1927г.,|Валодзька Марыя, 1928г. Пайшла дзяўчына жыта жаць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Радкевіч Кацярына, 1927г.,|Валодзька Марыя, 1928г. Ходзіць Вольга да па беражэчку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Радкевіч Кацярына, 1927г.,|Валодзька Марыя, 1928г. Ой, хаджу я, ды пахаджаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. У каго ета ў печы топіцца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Каравайны абрад
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Аддала мамка дачку #Балады
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой, стаялі буялы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Сваты жонкі ды не ведалі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Да дзе быў салавейка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Вясна красна, вясна красна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. У Тураве на мураве #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. А свахначка, мая мамачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Да стаяла сасонка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой сонечка калясом ідзе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой, пайду я каля луга #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Узыйдзі месяц, узыйдзі ясны #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой, сады мае, садочкі, цвяточкі #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой, сцяліся бервяночкі #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Калі той вечар, дай на вечар #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой дуб дубе #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Ой, палола дзеўка лебяду #Жартоўная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Вяселлечка бог нам даў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарова Марціновіч Насця, 1905г. Дело было ў суботу #Жартоўная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Запрагу я коні вараныя #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Баравая чезюлечка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Ходзіць Ванька да па беражэчку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна,|Янкоўская Вара Ох, на горцы, на горцы #Жартоўная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Ой, калі той вечар #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Ой, пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Вечар цёмны, вечар цёмны #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Клятное Жынько Таццяна Ды баліць мая галовачка #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. Гэта ў мамкі ой дачка адзіночка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Ой, хмарыцца, ды туманіцца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. Ой красна, красна каліна на лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. Салавейкі маленькі #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. І ўчора касіў, і сёння касіў #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. Дарожачка мая торная #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугіна Параска, 1903г. Ой, у полі дзве бярозы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой у бару аўсу ваду #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Да журылася галубачка #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой у лузе, ой у лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Да за сеньмі, за сеньмі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой кідайце чорныя палы дадолу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой цёмная, ды невідная ночачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ды не купляй калечка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. На Тураве, на мураве #Балады
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. А ў нядзелечку нараненька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой зелена, зелена у лузе трава #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой стану я ў ваконца #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Травушка-муравушка #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Ой пад дубам, дубам #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Наста, 1905г. Вясна красна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Басякова Захвія, 1859г. Во братка з сястрою #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Басякова Захвія, 1859г. Вароты трашчаць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзя,1905г. Я капусту паліваю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Зімовая песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугін Антон, 1895г. Да паехаў Жэнечка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугін Антон, 1895г.,|Марціновіч Надзея,1905г. Бабкі ў селе унучі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Лугін Антон, 1895г.,|Марціновіч Надзея,1905г. Ці дзень, ці два вялікадня #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Ой каліна з малінаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Ой сонечка каласочка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Ой у рацэ дзве бярозы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Басякова Сафія, 1859г. На вяселле пазвалі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Прыехалі на заручыны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Ой пайду я да саду #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Вясна красна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Глускі - Барбарава Марціновіч Надзея, 1905г. Лучына мая вярлівая #Балады
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Хадзіла каза па сенажаці #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Хадзіла пава па паплаве #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. А ў гароднічку на трасотнічку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Ой, божа, божа, жаль маладосць #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Думала маці - не зблудзі дзіцяці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. А хто там у лесе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Свякроў нявесткі жадом жадала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Узыйдзі, узыйдзі ясен месячык #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Селяўцы Макарэвіч Надзея, 1871г. Ой, чаго лосю., чаго сівенькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўскі Антон, 1917г. Да зажурыўся малойчык #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўская Надзея, 1925г. У полі бярозачка кудрава #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўская Надзея, 1925г. Хадзіла дзевачка пад ляском #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўская Надзея, 1925г. Ой, у гародзе чырвон шчыр #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўская Надзея, 1925г. Ой, цёмна, цёмна з-пад гары #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Шалыгі Шасцілоўская Надзея, 1925г. На гары калінка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. На вуліцы купалле #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Ты баравая зязюля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Ой, бела, бела бярозка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Ты не вей мяцелечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. У нас сягоння дажыначкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Ой тут жа вясна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. А ў лузе, у лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Прыехаў малойчык #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Да цераз сені камора #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. У нядзелечку раненька #Лірычныя песні
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. У нядзельку ды ранюсенька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. Сядзелі садочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977г. Ліс Арсень Сяргеевіч Маладзечанскі - Гудоўшчына Луцкая Алена, 1902г. А ў Валіка на дварэ #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад