08.79.172


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. А мы масленку дажыдалі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ах, ты, ліса лісавая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. А бацюшка Ягорей #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Купалінка, купалінка, ноч малінька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Іван маладого, Іван маладого #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Чырвоная роза, чырвоная роза #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Пайдзём, дзеўкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Заря мая, заря мая вічэрнія #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Арёл -- бальшая пціца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Медуніца, медуніца мідывая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. У ва ўсіх муж'я маладыі #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. П'яна я, п'яна, упілася #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. У горюшкі радзілася #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Мой нігадзяй зыхварэў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. А ў нас маслініца-гуляніца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Как прішоў к нам Ягорій абмачыўшыйся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Ой, васіль, Васіль, Васілёк #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Дым па полю -- трасцё гаріць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Жніце, маі жнеі, жнеі дарагеі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Ранешанька-рана на лён раса пала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Ой, кумушкі, куміціся #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Пасею сваё горя па чыстыму полю #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Царкавішча Сяргеева Вольга Федасееўна, 1922 г.н. Ехалі салдаты са службы дамой #Лірычныя песні
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Шчапунова Закрэўская Улляна Іванаўна, 1903 г.н. Госці й ядуць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Шчапунова Закрэўская Улляна Іванаўна, 1903 г.н. Ой, заюшка, ты шэренькій #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Шчапунова Закрэўская Улляна Іванаўна, 1903 г.н. У полі на елі салов'юшкі пелі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Шчапунова Закрэўская Улляна Іванаўна, 1903 г.н. Касіца мая русая #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Гуркі Баранава Пелагея Паўлаўна, 1914 г.н., Сівалодава Аніся Пятроўна, 1902 г.н., Майбарадзіна Алена Іванаўна, 1918 г.н., Баранава Варвара Лявонаўна, 1902 г.н., Груздоў Васіль Якімавіч, 1908 г.н. А чэрез бор дарожанька чарназём #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Гуркі Баранава Пелагея Паўлаўна, 1914 г.н., Сівалодава Аніся Пятроўна, 1902 г.н., Майбарадзіна Алена Іванаўна, 1918 г.н., Баранава Варвара Лявонаўна, 1902 г.н., Груздоў Васіль Якімавіч, 1908 г.н. Віўся віхор, віўся віхор над быстрой рякой #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Гуркі Баранава Пелагея Паўлаўна, 1914 г.н., Сівалодава Аніся Пятроўна, 1902 г.н., Майбарадзіна Алена Іванаўна, 1918 г.н., Баранава Варвара Лявонаўна, 1902 г.н., Груздоў Васіль Якімавіч, 1908 г.н. А чорная ймгла к землі прілігла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Гуркі Баранава Пелагея Паўлаўна, 1914 г.н., Сівалодава Аніся Пятроўна, 1902 г.н., Майбарадзіна Алена Іванаўна, 1918 г.н., Баранава Варвара Лявонаўна, 1902 г.н., Груздоў Васіль Якімавіч, 1908 г.н. А Маня дужа прасіла мужа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Гуркі Баранава Пелагея Паўлаўна, 1914 г.н., Сівалодава Аніся Пятроўна, 1902 г.н., Майбарадзіна Алена Іванаўна, 1918 г.н., Баранава Варвара Лявонаўна, 1902 г.н., Груздоў Васіль Якімавіч, 1908 г.н. Садзісітка, мой брацітка, на лаўку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад дурнога глазу #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад рожы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад укусу змяі #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад ляку #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад крыксы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад зубнога болю #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад лішая #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад лішая #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад тэмпературы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад звіху #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Лабанёва Арына Назараўна, 1909 г.н. Ад грудніцы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад зглазу #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад паддзелу #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад зглазу #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Супуды #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Красушнік (дзецкая балезнь) #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. С упуду #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад грыжы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад воласу #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Гарадоцкі - в. Лялеўшчына Шарнова Ганна Сямёнаўна, 1914 г.н. Ад рожы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Пустыннікі Палюшчанка Вера Іванаўна, 1907 г.н. Как угаваріваюць чэрь (штоб рож не паела) #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Пустыннікі Палюшчанка Вера Іванаўна, 1907 г.н. Любжа #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Усвяцкі - в. Пустыннікі Палюшчанка Вера Іванаўна, 1907 г.н. Атварот #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Патапава Алена Раманаўна, 1882 г.н. Ад рожы #Замовы
1979 Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна г. Гарадок Патапава Алена Раманаўна, 1882 г.н. Ад звіху #Замовы