08.82.199


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Цякла вадзіца з рэчачкі ў мора #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. А хто ў лесе паціхусеньку блукаіць? #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Ой, паедзем горы-даліны раўнаваць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Казалі ў моры вадзіцы многа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Добры вечар, чужыя людзі, чужына #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. У нашым садочку адцвілі вішні #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Шчасце тваё, доля твая, дзіцятка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год А прыляцела шэра зязюлька су борцу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год Ах, вечар, вечар, не вечарыся, не вечарыся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год А сваціца, галубіца, просім вас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год Кала млына, кала млына вырасла каліна #Лірычныя песні
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год Ах, у полі бяроза стаяла #Балады
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год Цякла рэчка з-пад бярэзніку #Лірычныя песні
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Лыка Валянціна Трахімаўна, 90 год Ах, пайду я лугам, лугам #Лірычныя песні
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Сягоння ў нас імяніны #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Вясёла бяседачка, дзе муж з жаной п'ець #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Ой, з-пад лесу, з-пад цёмнага #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Ў зялёным лужочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Як пашоў наш Сямёнка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Ой, пара дамоў пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Аспадыні шубу жалі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Чаму зімачка маразлівая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Rano, rano, raniusienko #Песні суседзяў
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Вялікая Сэрвеч Касцяневіцкі с/с Ігнатовіч Леакадзія Мікадзімаўна 1927 г.н. Ksienzyc… po sciane #Песні суседзяў
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Задумаў бацька жаніць сына #Народная проза#Народныя вершы
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Недалёка каля бору #Народная проза#Народныя вершы
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Даўно я доўно у мамкі была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. W zielonym gaiku #Песні суседзяў
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Iskiereczka mala #Песні суседзяў
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. А ў садзе вішня дадому звісла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Чэраз рэчаньку, чэраз быстрэньку #Лірычныя песні
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Чаму Волечка маладзенькая не плачыш? #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Як зазвінелі яркі званочкі за сялом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Салавей Лія Мацвееўна Вілейскі - в. Апенькі Даўгінаўскі с/с Ходзька (дзявочае - Ханяўка) Алена Браніславаўна 1920 г.н. Ой, не кукуй зязюленька рана #Лірычныя песні