На сайце можна пазнаёміцца з асноўнымі калекцыямі:
- матэрыяламі рукапіснага архіва (сканаванымі копіямі экспедыцыйных дзённікаў і сшыткаў з тэкстамі песень, казак, замоў і інш.);
- фондам фоназапісаў (алічбаванымі гуказапісамі беларускага фальклору, зробленымі пераважна на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХХ ст.);
- сучаснымі экспедыцыйнымі фота-, гука- і відэаматэрыяламі, якімі працягвае папаўняцца фальклорны архіў у ХХІ ст.
На сайце дасяжныя толькі 25% справы. Цалкам з арыгінальнымі матэрыяламі Архіва ІМЭФ можна працаваць у Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН (г. Мінск, вул. Сураганава, 1 корп. 2, каб. 301).