08.01.021


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1948 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Падлессе, Ерэміцкага с/с Гурын Сяргей Паўлавіч Па дарожэньке крутой #Прыпеўкі
1948 19.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Падлессе, Ерэміцкага с/с Гурын Сяргей Паўлавіч Еслі ў хаце многа сору #Прыпеўкі
1948 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Тэкля Я частушэк много знаю #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Олесік Антаніна Паўлаўна, 1928 г. н. Я сідзела на мосту #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Я любіла капітана #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Я любіла лейтенанта #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Люблю сані з падрэзамі #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Ох, ох, не дай бог #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Ой дождік ідэ #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Не за то цібя люблю #Прыпеўкі
1948 28.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. (спісана з альбома песень) Харашо ў морэ купатся #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год Белую косыночку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год Весело да весело #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год В поле камушэк белеет #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год Рэбята вы рэбята #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год у калхозе я родзілась #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год От чэго жэ мы весёлы #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Комсамолочка да я #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Дзевочкі зіма не лето #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год Парцізанка я сама #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 год Дзевочкі зіма не лето #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Цвяткова Варвара Сцяпанаўна, 1924 г. н., малапісьм. Наша рэчка неглыбока #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ганчарук Міла Нікіфараўна, 1925 г. н., малапісьменная. Мамка жэніт, бацька нет #Прыпеўкі
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ганчарук Міла Нікіфараўна, 1925 г. н., малапісьменная. Наложу я чорно платье #Прыпеўкі
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ганчарук Міла Нікіфараўна, 1925 г. н., малапісьменная. Я іду, а людзі судзяць #Прыпеўкі
1948 25.08 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ігнацюк Вера Грыгораўна, 1927 г. н., малапісьменная Ты не сватай чорт гобатый #Прыпеўкі
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ігнацюк Вера Грыгораўна, 1927 г. н., малапісьменная У меня мілашка есць #Прыпеўкі
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ігнацюк Вера Грыгораўна, 1927 г. н., малапісьменная Некрасівая сасна #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Ігнацюк Вера Грыгораўна, 1927 г. н., малапісьменная Некрасіва я радзілась #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Цвяткова Варвара Сцяпанаўна, 1924 г. н., малапісьм. Ох, ох не дай бог #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Кулічак Ефім Андрэевіч, 40 год, селянін, малапісьменны Надаелі нам полякі #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Каралькова Вера Карнілаўна, 25 год Ой, какая Волга долга #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Мачульская Нюра, 38 г., малапісьменная Ухожор мене бросает #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Мачульская Нюра, 38 г., малапісьменная У нашага гарманіста #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Мачульская Нюра, 38 г., малапісьменная Што хаціце гаварыце #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 14 год Запрагу я кошку ў ложку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 14 год На гарэ гарыт кантора #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Ганкевіч Валянціна Фёдараўна, 17 год Не таму встаю я рано #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Ганкевіч Валянціна Фёдараўна, 17 год Ох, мох не дай бог #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 14 год Былі немцы веселы #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 14 год,, вучаніца 6 кл. Парцізаны, парцізаны #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 14 год,, вучаніца 6 кл. Гітлер, музыка іграе #Прыпеўкі
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Ганкевіч Галіна Фёдараўна, 19 год, вучаніца 10 кл. выезжает із Берліна #Прыпеўкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахеўскага с/с Ганкевіч Галіна Фёдараўна, 19 год, вучаніца 10 кл. Скора кончыцца вайна #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Мы із полюшкі ўсталі #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Посмотру я на робят #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год На гармошку на трохрадку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Брові чорны іх не смоем #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Рож густая золотая #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Прыехалі ко мне сваты #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Пускай говорат, што я бедная #Прыпеўкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыла Марыя сямёнаўна Я на лічыка красіва #Прыпеўкі
1948 23.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год На стене вісіт пальто #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год Ох, ох не дай бог #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскага с/с Краўчук Ольга Рыгораўна, 20 год У мойго мілёночка #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш Олтушскага с/с Олесік Антаніна Паўлаўна, 1928 г. н. Мене мілый провожал #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш Олтушскага с/с Олесік Антаніна Паўлаўна, 1928 г. н. Хорошо тебе каліна #Прыпеўкі
1948 01.08 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш Олтушскага с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н. А в Олтушэ кветок много #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш Олтушскага с/с Олесік Антаніна Паўлаўна, 1928 г. н. Говорат что не красіва #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскага с/с Красоўская Раманаўна, 15 год. Што-б я знала перезнала #Прыпеўкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год, сконч. 6 кл. Голубая голубінушка #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год, сконч. 6 кл. Не хачу сядзець на крэсле #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год, сконч. 6 кл. У садочку на дубочку #Прыпеўкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год, сконч. 6 кл. На полі камяністым #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Што ты, Коля задаешся #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Как пайду я на могілкі #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Наша рэчанька крутоста #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Ох, яблачка, на чатыры часці #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. А бывала мілы скажа #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Лейценанты, лейценанты #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Не садзісь мілой на лавочку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Мой мілёнок как целёнок #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная У садочку на дубочку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Ой мілёнак твае коні #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Я касіла, я касіла #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Не ругай мене, мамаша #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Падаіла я карову #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Надзежды Міхайлаўны, 1926 г. н., малапісьменная Падаіла я карову #Прыпеўкі
1948 15.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыла Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Купі папенька бацінкі #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год. Голубыя, голубыя #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Русакевіч Аляксандра Паўлаўна, 16 год. Мой мілёначак харош #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Вышывала я платочак #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Ты, падружка мая Шура #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Не насі, мілый, фуражку #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Чэроз рэдзенькі лясок #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Куды мілый запрагаеш #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. У міня мілёнка нет #Прыпеўкі
1948 15.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Я па берагу іду #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Шыло Любоў Васільеўна, 1933 г. н. Купі, папенька, бацінкі #Прыпеўкі
Цыбікава В.Н. Гайкоўка Краўчук Параскоўя Рыгораўна, 67 год. Надуты как мех #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Кулічык Марк Андрэевіч, 1905 г. н., селянін Чырвона потошка, белый пецячок #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Блізная Малашэвіч Фёдар Гаўрылавіч, 12 го.д Маленький галышак упаў з вышак #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі, Бачанскага с/с Левкун Суклета Васільеўна, 38 год., малапісьменная сялянка Тонко стаіць,слабко вісіць #Малыя жанры#Загадкі
1948 25.08 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскага с/с Цвяткова Варвара Сцяпанаўна, 1924 г. н. Ехала пані ў начы #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга, 29 год. Дырка напроці дыркі #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год. Скончыў пачатковую школу. Ляцелі чычыкі задраўшы лычыкі #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год. Скончыў пачатковую школу. Ляцелі чычы чэрэз ліпавы карчы #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга Мятаецца шатаецца пад печ схаваецца #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Баран Ніна Сцяпанаўна, 11 год, 3 кл Шах-мах пад прыпечак спаці бах #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год. За сцяною касцяною #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год. На прыпечку рубяжы #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год. Ложка на ложцы #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Крэснінскі с/с Пішчэнюк Лідзія Серафімаўна, 9 год, 3 кл. Крутоста вяртоста #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод. Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год. Сядзіць пані раскраснеўшыся #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Сядзіць пані на мурку #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год Колькі на небе зорочок #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Уладзіміравіч, 9 год, 2 кл. А ў нашага Владзіміра #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Уладзіміравіч, 9 год, 2 кл. Шчапоткі, лапоткі #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Баран Ніна Сцяпанаўна, 11 год, 3 кл. Сярод хаты стаіць #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Ходзіць па хаце #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Баран Ніна Сцяпанаўна, 11 год, 3 кл На прыпечку з беражэчкам #Малыя жанры#Загадкі
1948 22.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна, 20 г. Йідэ, Йідэ следу нет #Малыя жанры#Загадкі
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Кулічык Марк Андрэевіч, 1905 г. н., селянін Ішоў Рыгор з малых гор #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі, Бачанскі с/с Леўкун Суклета Васільеўна, 38 год, непісьменная Іпад полом ходзіць #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.07 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год. Стаіць дзед над вадою #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Лабай Аляксея Іванавіча, 25 год, малапісьменны Семсот свышчэ #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Лабай Аляксея Іванавіча, 25 год, малапісьменны Як лежыць мэньшэ за кота #Малыя жанры#Загадкі
1948 15.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Фёдар Гаўрылавіч, 12 год Як ляжа на зямлі #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Лабай Аляксей Іванавіч, 25 го.д Жыватом прэ, нагамі прэ #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Лабай Аляксей Іванавіч, 25 го.д Брат брата сэчэ #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Лабай Аляксей Іванавіч, 25 год Брат брата сэчэ #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Паўзункі паўзуць, рагулькі вязуць #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Клімашэвіч Іван Сцяпанавіч, 9 год Гарбата баба чырвонцы лічыць #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Бычкоўская Анна Грыгораўна, 1938 г. н., 3 кл. Стаіць цыган па калене ў золаце #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Бычкоўская Анна Грыгораўна, 1938 г. н., 3 кл. Як быў гадамай усіх людзей #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Сцепусюк фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Ляцяць гускі дубовы наскі #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Красоўская Сафія Уладзіміраўна, 9 год, 2 клас Круціцца верціцца нанач павесіцца #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н., селянін Паверх ляшчынкі вісіць кусочак кажурынкі #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н., селянін Ляціць звярок чэрэз божый дамок #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Чарапенко Марыя Нікалаеўна, 10 год, 3 кл. Маленькі мужычок лычкам падперазаны #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Красоўская Соф'я Владзіміраўна, 9 год Стаіць пані ў чырвоным сарафане #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Красоўская Броня Раманаўна Адно кажа бяжыць #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Чарапенко Марыя Нікалаеўна, 10 год, 3 клас Стаіць баран на ёй сто ран #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Ляжайка, Красненскі с/с Пішчэнюк Лідзія Серафімаўна, 9 год Белая кабыла ўсе дровы павазіла #Малыя жанры#Загадкі
1948 18.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Алейнік В, 72 гады Белая кабыла ўсю лазу поіла #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Па сярэдзіне хаты стаіць баўтрук распяты #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Куксюк Нікалай Іванавіч, 12 год, 4 клас Лезу лезу на жалезу #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Куксюк Нікалай Іванавіч, 12 год, 4 клас Лата на лаце і шва не знаці #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Чарапенко Марыя Нікалаеўна, 10 г, 3 кл. Стаіць яма ў яме стаўпец #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Сцепусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Ляцела сарока, а за ёю сорак #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Владзіміравіч, 9 год На стале не бывае, а каждый яго ўжывае #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Пішчэнюк Лідзія Серафімаўна, 9 год, 3 клас Чаго із сцяны не вырубіш #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Соф'я Владзіміраўна, 9 год, 2 клас Густы лес, чыста поле #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Сцяпусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Пад мяжой сівы голуб сакоча #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Сцяпусюк Фёдар Іванавіч, 1933 г. н. Каля бруха завіруха #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Куксюк Нікалай Іванавіч, 12 год Чэраз акно лезе чорнае сукно #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Владзіміравіч, 9 год, 2 клас На мятуне равун #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Пішчанюк Лідзія Серафімаўна, 9 год, 3 клас Хлопец малы пацынгалы #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Клімашэвіч Іван Сцяпанавіч, 9 год, 3 клас Касцяшка сечот, дзеравяшка везёт #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўская Анна Грыгораўна, 1938 г. н., 3 клас За хлевам сучка брэша #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с На дварэ стаіць гара #Малыя жанры#Загадкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Блізная Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. На галаве страшна, між нагамі смачна #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Красненскі с/с Клімашэвіч Іван Сцяпанавіч, 9 год. Пад якім кустом заяц сядзіць #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Красненскі с/с Бычкоўская Анна Грыгораўна, 1938 г. н., 3 клас У белым маленькім гаршчэчку #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Красненскі с/с Чарапенко Марыя Нікалаеўна, 10 год Дом робяць во што гвоздзя б'ют #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Нюра, 42 г., малапісьменная Дсярод хаты корчык мяты #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Каляда Клаўдзія Владзіміраўна, 1933 г. н. Рыкнуў вол на сто сёл #Малыя жанры#Загадкі
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Красненскі с/с Бычкоўскі Леанід Владзіміравіч, 9 год, 2 клас Ступіў глубока сяду высока #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1912 г. н. Сярод лесу дзежа кісне #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Блізная, Кавальскага с/с Малашэвіч Фёдар Гаўрылавіч, 12 год маленькі старэнькі #Малыя жанры#Загадкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 У рубашцы радзіўся #Малыя жанры#Загадкі
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Фёдар гаўрылавіч, 12 год Не жывы, а ў гору лезе #Малыя жанры#Загадкі
1948 16.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Онуфровіч Барыс Нікалаевіч, 1931 г. н., сконч. 6 кл. У'ецца, у'ецца каля дрэўца #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Русакевіч Екацярына Нікалаеўна, 60 год,, малапісьменная У адным месце крыжоў дзвесце #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Русакевіч Екацярына Нікалаеўна, 60 год,, малапісьменная Маленькае кругленькае за хвост не паднімеш #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Русакевіч Екацярына Нікалаеўна, 60 год,, малапісьменная Мой брат Кандрат #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Спадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. От кута да кута #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч Мароз па елям бараду развесіў #Малыя жанры#Загадкі
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій Брод, Чахецкі с/с Каляда Арына Ігнац'еўна, 67 год Што страна, той навіна #Малыя жанры#Загадкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Калі гумно цячэ #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Калі абора цячэ #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Не радзісь красівый #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Не славіцца красавіца #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Не плаціт богатый #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козій брод, Чахецкі с/с Ганкевіч Ольга Осіпаўна, 40 год, скончыла 4 кл. Не умірае тот кто худ #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная Стадарэц Люба Васільеўна, 11 год, 3 кл. Раз-2-3-4-5-6-7-8-9-10 #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н. Кніжачка раздзвіжачка #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н. Кніжачка раздзвіжачка #Малыя жанры#Прыказкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Как найшла на нас #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная За што наша меснасць стала пустыняй #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Весёлы годы мінавалі #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная За што погіблі #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Жызнь белостоускіх вдоў нешчасных #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Жызнь белостоускіх вдоў нешчасных #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Не забытыя магілы #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Памяць могілы #Народная проза#Народныя вершы
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Пісьмо ў Маскву #Народная проза#Народныя вершы
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лілачы, Красненскі с/с Місюк Тафіля Сідараўна, 1910 г. н., малапісьменная Нешчаснае утро #Народная проза#Народныя вершы
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Жніўная (Просіўся снопочок дэвочок)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Ой сонцэ, сонцэ сонейко
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Чырвоная калінонька
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Жыта моё ядраное
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Як не бачу Петруся
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Ой казалі людэ
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Вочкі мое чарнэнькіе
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі З под гая тыхій вітэр віе
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Леўкун Аляксей Юр'евіч, 27 год, селянін Голова ты мая нелегальная
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Гудзкі Міхалюк Марфа Купрыянаўна, 64 гады, непісьменная Ой за гаем, гаем
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Броня Раманаўна, 15 год. Свяці месяц ночку
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Броня Раманаўна, 15 год. І туды гара і сюды гара
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Броня Раманаўна, 15 год. Посажу я розу в край окна
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Броня Раманаўна, 15 год. Пасохлі алые кусты
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Владзіміравіч, 9 год, 2 клас. Эна-бэна дудкі #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Баран Ніна Сцяпанаўна, 11 год, 3 клас Эна, бэна, рэч #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Клімашэвіч Іван Сцяпанавіч, 9 год, 3 клас Едзе брычка, званок звоне #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Бычкоўскі Леанід Владзіміравіч, 9 год, 2 клас Ішоў татарын із бальніцы #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Баран Ніна Сцяпанаўна, 11 год Ніточка іголочка #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Сафія Владзіміраўна Цынцы, брынцы 2 кальца #Дзіцячы фальклор
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Чарапенко Марыі Нікалаеўны, 10 год, 3 клас Ані, бані што пад намі #Дзіцячы фальклор
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Красоўская Сафія Владзіміраўна, 9 год, 2 клас Шла дзевачка па рынку
1948 08.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Лежайка, Краснінскі с/с Пішчэнюк Лідзія Серафімаўна, 9 год, 3 клас Раз-2-3-4-5 вышаў зайчык пагуляць #Дзіцячы фальклор
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочко Параскоўя Фёдараўна, 60 год, сялянка, скончыла сельскую школу Замуж выйсці трэба знаць
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Шыло Васілій, 35 год Шынкарачка
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Шыло Люба Васільеўна, 16 год, скончыла 6 класаў Шлі байцы да дому
1948 15.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочко Параскоўя Фёдараўна, 60 год, сялянка, скончыла сельскую школу Дай отдала меня маці на чужынку
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочко Параскоўя Фёдараўна, 60 год, сялянка, скончыла сельскую школу Эх, ты зімушка, зіма
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Шыло Марыі Сямёнаўны, 1937 г. н., скончыла сельскую школу Люблю я край старонушку я гэту
1948 12.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Русакевіч Екацярына Нікалаеўна, 60 год, непісьменная Радзілася я, як былінка ў полі
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Шыла Марыя Сямёнаўна, 1937 г. н. На каліне на маліне
1948 12.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Русакевіч Александра Паўлаўна, 16 год, скончыла 3 класы В саду гуляла
1948 12.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н., малаграматная Зайшло сонейка, закацілася
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н., малаграматная Ой на гарэ дуб, дуб
1948 13.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н., малаграматная У полі вецер вее
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна, 1918 г. н., малаграматная Вой прыехалі два брата
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Надзі Міхайлаўна, 1926 г. н., малаграматная Вясельная (Зборная суботка настае)
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Іван Васільевіч, 22 года Зашло сонца зашло ясна
1948 15.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочка Параскоўя Фёдараўна, 60 год, скончыла сельскую школу Запрягайце, хлопцы, коні
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочка Параскоўя Фёдараўна, 60 год, скончыла сельскую школу Ой, я п'яна я, п'яна
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочка Параскоўя Фёдараўна, 60 год, скончыла сельскую школу В горы расла
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Орочка Параскоўя Фёдараўна, 60 год, скончыла сельскую школу Ні шчэбечыць соловейка
1948 14.08 Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Шыла Марыя Сямёнаўна, 37 год. Дажалі жыта
Цыбікава В.Н. Ружанскі - Блізная, Кавальскі с/с Малашэвіч Дуня Міхайлаўна Ой, дажалі жыта
Цыбікава В.Н. Як бычок начальнікам быў #Народная проза#Казка
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Олейнік Нікалай Пуддавіч Як бычок пагоду узнаваў #Народная проза#Казка
1948 18.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Олейнік Нікалай Пуддавіч Про Васыля
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка На лугу калынонька
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Бэсэдна
1948 18.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Моя мамы вдова
1948 18.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Як не жэніўся, той нэ журыўся
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Хрысцінная (Ой, гікнулось легэнько мні)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная
1948 18.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Пітэ госты горылоньку
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Бэсэдна (Добро тобе, зозулько)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Засімы, Засімоўскі с/с Барылюк Наталья Філіпаўна, 42 гады, сялянка, малапісьменная Там за гаем, за Дунаем
1947 15.07 Цыбікава В.Н. Брэсцкі - Брэст Каржук Дмітрый Іванавіч, 23 гады. Селянін в. Бусні Лагозненскага с/сЖабінкоўскага раёна Брэсцкай вобл. В осемнадцатом году
1948 01.08 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Тэкля, 48 год, малапісьменная Как я был на волюшке (турэмная)
1948 22.07 Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна 20 год, малапісьпенная Повіяў вітэр по стэпі
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук Ольга Грыгораўна 20 год, малапісьпенная Калына-малына
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Жніўная (Пала раса на піжіньку
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Свадзебная (Доброго корчыка вітына)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Калядная (Просім, дядька, не бавіты)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Дзядзька нясе булку (Ой наш дзядзька нясе, нясе)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Жніўная (Походыў гаспадар по полю)
Цыбікава В.Н. Кобрынскі - Чайкоўка, Хідрынскі с/с Краўчук ПраскоўяГрыгораўна 67 год, малапісьпенная Свадзебная (Кавала зозулька ў садочку)
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цветкова Варвара Сцефанаўна, 1924 г. н. Говорыла сколько раз
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна, 25 год Меня мілый ізменіл
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Нашто замуж торопі
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Кулічак Ефім Андрэевіч, 40 год, малапісьменны Все подружкі ш'ют подушкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Частушкі
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цвяткова Варвара Степанаўна Эх, яблучко (Держысь, доска)
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цвяткова Варвара Степанаўна, 1924 г. н., малапісьменная Катюша (Не цветут здесь яблуні і грушы
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цвяткова Варвара Степанаўна, 1924 г. н., малапісьменная Белый халацік (Нежный белый халацік)
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Жніво
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Ганчарук Міля Нікіфараўна, 1925 г. н. Дажынкі
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Грычэнюк Еўдакія Андрэеўна, 59 год, непісьменная Жніўныя песні (До межы, женчыкі, до межы)
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Грычэнюк Еўдакія Андрэеўна, 59 год, непісьменная Говорыў веночек во полю
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Швайка Феўроння Андрэеўна, 63 гады, непісьменная Полэнь соколю по бору
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Швайка Феўроння Андрэеўна, 63 гады, непісьменная Жніўныя песні (Поедь госпадар по полю)
1948 24.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Швайка Феўроння Андрэеўна, 63 гады, непісьменная Я молодая іду і квітку нысу
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна Там на ставу (Там на ставу, на ставочку, на ставу)
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цвяткова Варвара Сцяпанаўна, 1924 г. н., малапісьменная Мотросёнок(Мотросёнок молодой)
1948 25.07 Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Кулічык Ефім Андрэевіч, 40 год, малапісьменны Вчора була суботонька
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна Под дзерэвом дрэмучым
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Швайка Феўроння Андрэеўна, 63 гады, непісьменная Свадзебная. Шчаслівая субота (шчаслівая субота настала)
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна, 25 год. Бувай здарова матюнька
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Цвяткова Варвара Сцефанаўна, 1924 г. н. Ох, разбітое сердечко
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна, 25 год. Траўка ты мураўка
Цыбікава В.Н. Дывінскі - Чарняны, Чарнянскі с/с Каралькова Вера Карнілаўна, 25 год. Упаў комар із дубочка
1948 29.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Маруся Пятроўна, 1931 г. н., малапісьменная Колына-малына
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Эх, што з-за горушкі чэрнеет
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Олесік Цімафей Трафімавіч, 28 год, малапісьменны Ой там на гары
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Оёвіч Сазон Сіманавіч, 38 год, малапісьменны Голуб сывы, голуб сывы
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Маўрось Леанід Іванавіч, 1929 г. н., скончыў 4 кл. На городзі вэрба росла
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Маўрось Леанід Іванавіч, 1929 г. н., скончыў 4 кл.; Олесік Цімафей Трафімавіч, 28 год, малапісьменны; Сімонік Марыя Пятроўна, 17 год, малапісьменная З-за лесу сонца воссіяло
1948 30.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Олесік Антаніна Паўлаўна, 28 год, закончаная пачатковая адукацыя Почему ты, ямшчык, перестал песні пець
1948 31.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Софія Лаўрэньцеўна, 1932 г. н., скончыла 4 кл. Пачатк. Школы Тыха на морэ погода
1948 31.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Софія Лаўрэньцеўна, 1932 г. н., скончыла 4 кл. Пачатк. Школы Рано сонцэ выходзіць
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Нікалай Пятровіч, 1928 г. н., скончыў пачатк. Школу А ў тых багачок
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Марыя Пятроўна, 1931 г. н., малапісьменная Козачэнько, где будэмо спаты
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Тэкля, 48 год, малапісьменная Выйду я на берэг
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Тэкля, 48 год, малапісьменная; Котел Марыя Еўдакімаўна, 1922 г. н. Дзіцячая калыханка (Сыходзіў котык на стольці
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Тэкля, 48 год, малапісьменная Вясельная (Ужэ я, батэйка, отслужыла)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Тэкля, 48 год, малапісьменная Вясельная (Нэ іды, оленька, в чужы люды)
1948 31.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Софія Лаўрэнцеўна, 1932 г. н., сконч. Пачатк. Школу По над сынім морэм
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912 г. н., сконч. Пачатк. Школу Вясельная (Ой посыдыла молода Каценька)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912 г. н., сконч. Пачатк. Школу Вясельная (Куе зозулька, куе робая)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Маўрось Леанід Іванавіч, 1929 г. н., сконч. Пачатк. Школу; Олесік Цімафей Трафімавіч, 28 год, малапісьменны Шумыць гудэ сэсіночка
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912, непісьменная Вясельная (Ой, ты, Оленька, ны плач, ны плач)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912, непісьменная Ой, рад бы я жаныціся
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сымонік Тэкля, 48 год, малапісьменная Вясельныя шутачныя песні
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912, непісьменная Господарская колядная (Васылёва маты)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Катёл Марыя Еўдакімаўна, 1912, непісьменная Господарская колядная (Васылёва маты)
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Маўрось Леанід Іванавіч, 1928 г. н., сконч. 4 кл. По садочку ходжу
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Маўрось Леанід Іванавіч, 1928 г. н., сконч. 4 кл. Ны світыць місяц
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Оёвіч Сазон Ой ты дубэ, дубэ
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Марыя Пятроўна Колына-малына
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Мошчык Юстына Пятроўна, 58 год,, непісьменная Выражала маць
1948 30.07 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Мошчык Юстына Пятроўна, 58 год,, непісьменная Чы я в лузе
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Мошчык Юстына Пятроўна, 58 год,, непісьменная Той растылайся зэлэный бэрвынку
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Мошчык Юстына Пятроўна, 58 год,, непісьменная Чырвоная колынайка
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Мошчык Юстына Пятроўна, 58 год,, непісьменная Було літо, а тэпер зыма
1948 01.08 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Марыя Пятроўна Ой у полы озэрэчко
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сімонік Марыя Пятроўна; Олесік Антаніна Паўлаўна, 1928 г. н. Човэн на водзі тай выхітуецца
Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Колына-малына
1948 01.08 Цыбікава В.Н. Маларыцкі - Олтуш, Олтушскі с/с Сымонік Тэкля, 48 год, малаграматная Колына-малына
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды Ганкевіч Галіна Фёдараўна, вучаніца 10 кл., пружанскай СШ На игрищах тучи ходят хмуро
Цыбікава В.Н. Міла хату, міла сені
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая Як я трапіў у камуністы
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая Гострыць кіпці белы певень
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая Прошчанне палякаў (Боньце здровы, конпякі (окаркі)
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год, малапісьменная Казалі людзі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая У час белапольскай вайны...
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая Як два палякі касілі
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Быў у пані работнік...
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая Встречает асаднік селяніна...
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ганкевіч Фёдар Андрэевіч, 45 год, адукацыя пачатковая У час багаслужэння
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Усціна Фёдараўна Вяснянка (Ой, вісна, вісна)
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Усціна Фёдараўна, 54 гады, малапісьменная Свадзебныя (Дадому, прыдані, дадому
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год, малаграматная Кола саду дорожэнька
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Раскинулся фронт наш шырокій
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Усціна Фёдараўна, 54 гады, малапісьменная Свадзебная (Ой выйдзі, мацёнка, с свічамі)
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Усціна Фёдараўна, 54 гады, малапісьменная Сірацінская свадзебная (У городзі на піріходзе
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Ой я п'яная, п'яна
1948 04.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Каляда Арына Ігнацьеўна Ой, зажурылась молода вдовонька
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Каляда Арына Ігнацьеўна, 67 год, непісьменная Жніўная (Сягодня ў нас дажыначкі
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Мачульская Нюра, 42 гады, малапісьменная Шчэ нідаўна я жэніўся
Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Усе гудкі погудваюць
1948 05.08 Цыбікава В.Н. Пружанскі - Козеброды, Чахецкі с/с Куц Ольга Сцяпанаўна, 29 год, малапісьменная Хрэсбінная (Положу кладочку)