08.01.022


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Наталля Філімонаўна Барылюк, 1900 г. н. Ой, зацвыла калынонька ў лозі
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Ніны Барылюк, 1935 г. н.|Каця Швайгук, 1932 г.н. Коло млына орынычына
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Ой заржы, заржы
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. У саду віцце вісыць
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Ой, сылом ідуць
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Ворода, ворода
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Ой, ты вэрбо зэлэнэнькая
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Чэрэз новэ сэльцэ
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н.|Кацярына Галышко, 1929 г. н. Стоіць вэрба зэлёная
18.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Агрыпіна Галашко, 1889 г. н. Вітэр з поля, фаля з мора
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Дэ ты дзіцятко всей дэнь була
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Ой, дзякуй богу святому
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Нэ буйся, Манечка, нэ буйся
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Ой до нас, до нас
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Да, божэ мой
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 66 г. Ой, нагоры тэрныця сама трэ
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Марья Раманаўна Краўчук, 1930 г.н. У лісы, у лісы дубок зэлэнэнькі
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Марья Раманаўна Краўчук, 1930 г.н.|Вольга Грыгореўна Краўчук, 1928 г.н. Ой, где я не ходзіла
22.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Марья Раманаўна Краўчук, 1930 г.н.|Вольга Грыгореўна Краўчук, 1928 г.н. Ой, там в лісы тры доліны
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, ты, жаворонку
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, ты вэрбо, зэлэнэнькая
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, рано, рано в полэ йду
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, кумэ, кумэ
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Й-у нашого пана..
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ходыць котэк по вороцёх
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, на горы овэс
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Зборная субота настала
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Мы пірызвяны ...
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Ой, калыно, малыно
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Настасся Шпэндзік, 1904 г.н. Сылом йіду, сылом йіду
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 1881 г.н. А нагоры тэр(ы)ныця сама трэ
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Засімы, Засімскі с/с Праскоўя Краўчук, 1881 г.н. Молодого сына
24.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Засімы, Засімскі с/с Ганна Цімафееўна Хамічук, 1922 г.н.|Вера Карнілаўна Каралькова, 1922 г.н. По-за валом валом
23.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чэрняны Праскоўя Краўчук, 1881 г.н. Чы ты, дзядзько, спыш ны(э) чуеш
24.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чэрняны Ганна Цімафееўна Хамічук, 1922 г.н.|Вера Карнілаўна Каралькова, 1922 г.н. Ой, ты травка ты муравка
24.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чэрняны Ганна Цімафееўна Хамічук, 1922 г.н.|Вера Карнілаўна Каралькова, 1922 г.н. Там у лісы тры дорозы
25.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарапіевічы Чэрэз нашэ сёлко
25.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарапіевічы Бувай здорова
25.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарапіевічы Дэж я, дэж я
25.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Леанід Іванавіч Наўрось, 1929 г.н.|Цімафей Трафімавіч Алесік, 1920 г.н. Там по мору, по мору
25.7.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Ланская Арына Іванаўна Алеснік, 70 г. Жаворонкы, прылетытэ
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Мар'я Еўдакімаўна Кацёл, 1912 г.н. Лэцілы гусы гагаючы
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Мар'я Еўдакімаўна Кацёл, 1912 г.н. Ой, нэхыляйся сухы дубэ
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Мар'я Еўдакімаўна Кацёл, 1912 г.н. Нэ огонь горыць
8.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Пружанскі - Вашчынічы Чэрэз поле шырокэе
8.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Пружанскі - Вашчынічы (І) за горэю вецёр вее
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Алена Іванаўна Нячай, 1881 г.н. Парадзіла мене маці
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Алена Іванаўна Нячай, 1881 г.н. Пра шляхцюкоў (на польскай мове)
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Ой, рэчанька, рэчанька
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Зборная сыбота
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Над ракою ў спакою
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Палажу я кладку
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Старая карчомка
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Ой, засгучалі
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Прывязала да стала
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Та-й ляцель пава
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Сонцэ апускалось
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Сонцэ апускалось
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Расцвіласё рожа...
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|Фёкла Нікалаеўна Табола, 1890 г.н. Ляцела пуля цераз гару
14.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Мар'я Осіпаўна Ануфровіч, 1907 г.н.|В. Ігн. Лінцэвіч, 1890 г.н. А ў полі вярба
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Наталля Філімонаўна Барылюк, 42 г. Ходзіць свіння па двару... #Дзіцячы фальклор#Лічылкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Наталля Філімонаўна Барылюк, 42 г. Раз, два, тры... #Дзіцячы фальклор#Лічылкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Бэз вокон #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Што над... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Две стоіць... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Одын кажа... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Стоіць пані... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Як лэжыць... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Лапік на лапік... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Шо таіцца #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. По словам...
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Помне бэрэзамы... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Там была... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Коточкы, локоточкы... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Трэба будэ... #Малыя жанры#Загадкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Бацько і матка...
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Осэнькіх пісэнь за нашай...
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка За моей памяты
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Шчодрівкы так...
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайкоўка Всэ вэсільле...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Дэ бусэнь...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Бусэнь выйдэ...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Осінных пісэнь...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Колядныкі ходылы...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Вэсільле на удзён...
25.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Дарашэвічы Од прымакі...
28.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш У охотніка...
29.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Названня месяцев...
29.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш От обрядов...
29.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Пісні складалысь...
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Купайлу справлялы...
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Вэсну за нашэй...
1.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Юр'еўскія пісны...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Жаворанка співаты...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Шукаю сырой...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Сэм вёрст...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское До сэй войны...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Галюны бусневы...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское Як до Благовішчэння...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское На сорокі...
2.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Ланское На сорокі...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Блізная - кожны...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Языкавая особенность...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Вясельныя песні у нас...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная На вялікдзень спявалі...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Купайлу палілі...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная У нас ніякае...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная С харошага куста...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Любі дзіця, як душу...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Стаіць ваўчок...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Малады крычыць...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Чатыры чатыркі...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Уваходзячы ў хату...
12.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Ружанскі - Блізная Дзе я йшла...
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Табарчук, 16 г. З неба звёздачка ўпала #Прыпеўкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Табарчук, 16 г. Мілёначку моему #Прыпеўкі
18.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Табарчук, 16 г.|Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г. Далеко я за рэкою #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Тайковка Марыя Раманаўна Краўчук, 1930 г.н. Ёлкі, ёлкі, ёлачкі #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Маларыцкі - Алтуш Марья Сымонюк Ты подруга, такі душка #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Хібры Марья Сымонюк Отвору у саб акышко #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Екацерыны Паўлаўны Талашко, 1929 г.н. Я-й голубая голубіночка-й #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпрук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Мілы мой пойдзем дамой #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Губарчук, 16 г. Чэрэз рэчку быструю #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Тайкова Мар'я Кравчук, 1930 г.н. Роіс густыя - золотыя #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Гарманіст, красавіца #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. С неба звездочка упала #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Із нагана пуля біла #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Люблю глазкі голубые #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. На гармошку музыканта #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. К сіню мору нехадзіла #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Дайце тычку смерыць рэчку #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Я любіла цібе мілы #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Не красівая сасна #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. На мяне нагаварылі #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Мілы Коля ішчэт коні #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Маня Губарчук, 16 г. Панапрасну небо красно #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Тайкоўка Мар'я Краўчук, 1930 г.н. Пускай гаворат #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Мар'я Губарчук, 16 г. Што вы хлопцы ходзіце #Прыпеўкі
21.8.1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Зосімы Маня Анціпарук, 12 г.|Раіса Фралова, 14 г.|Мар'я Губарчук, 16 г. У мяне голасу не стала #Прыпеўкі