08.01.023


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Мілы мой... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Коло млына.. #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка На лугу колыночка... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Як нэ жэнывся... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Добры робі зозулько... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой, тэбя... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой,заржы, заржы, сывы коніку... #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка У саду віцце вісіць... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ворода, ворода... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой ты вэрбо зэлэнэнька... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Стоіць вэрбо зэлёная... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой, голубая голубіночка... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Там по-під горою.. #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Вітэр з поля... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Васыль, Васыль, Васылынэ... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Любіла астрыя я садыты... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка падружка мая... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка там за гаем, за Дунаем... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой, зацвіла колынонька ў лозі... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой, у лесе на калыны... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Пітэ, госці, горылоньку... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Міянка Ой, гікнулось мні лёгенька... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой, вішэнька, чэрэшэнька... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Дэ ты дзіцятко... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой, до нас, до нас наша братышко... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Да Божэ мой мілосэрненькі... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с На шчо для мні бровы чорны... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Калына, малына.... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Тэрныця #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с танцувала рыба з раком... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Гайноўская полька #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с У лісы, у лісы дубок зэлэнэнькі.. #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой, гдзе я ні ходзіла... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Повіяў вітэр по стэпі... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой там в лісы пры даліны... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой ты, жаворонку.. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой ты, вэрба зэлэнэнька... #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой рано, рано в поле йду #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ойкуме, куме, смачна горілка... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ходыць коцік по вороцех... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ладу, ладу, ладкі.. #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Ой, на горы овес, а в долыне жыто... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Зборная субота настал... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Мы пірызваны пойдэмо... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с У нашого свата дубовая хата... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с ой, калыно малыно... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Сылом іду, корчмы нэ мінаю #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Тэрныця #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Горылоньку пыла... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Молодого сына маты ожэныла... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Кобрынскі - Гайновка Хідрінского с/с Чы ты, дздзько, спыш, нэ чуеш... #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - ЧерняныХідрінского с/с По-за валом, валом #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - ЧерняныХідрінского с/с Ой, ты травка, ты муравка #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - ЧерняныХідрінского с/с Там, у лісы, пры дорозі... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Ой, поішав мылэнькі у дорогу... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Шлі стрэльцы до бою... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Тычэ вода, злываецца... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Шчоб я знала, шчоб я ведала... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Колына, малына, чого так чырвона... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Котывсь вэночок... #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Чэрэз нашэ сёлко...
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Бывай здорова, моя мацюнко... #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Доропеевічы, Чернянского с/с Дэж я із досадонькой пойду... #Лірычныя песні#Бяседная песня
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чарняны Под дзерывом дрымучым... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чарняны Там на ставу, на ставочку... #Мелодыі
1948 Цітовіч Генадзь Іванавіч Дывінскі - Чарняны Шчаслыва субота настала... #Мелодыі