08.01.047


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1960, 21, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Ой, вялікадне йдзець…
1960, 22, 02 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Частуйтеся, госці…
1960, 22, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Коліда, каляда…
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Як за речанькой- рякой… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Пакінь тую нягодніцу… #Прыпеўкі#Прыпеўка да танца
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І. Пашоў Пятрок па часнок…
1960.23.02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І., 67 г. і Юшкевіч,М. Б., 66 г. Маладый чуманьчак. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1960.23.02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І., 67 г. і Юшкевіч,М. Б., 66 г. Васахаіць мой зялёненькі садок… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960.23.02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г. І., 67 г. і Юшкевіч,М. Б., 66 г. А прядзіця, дзявуленькі, прядзіця…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Юшкевіч,М. Б., 66 г. Пайду у сад, сяду пад розу… #Прыпеўкі
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Конанава, П. З., 70г. На зілёнінькім лушку… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Конанава, П. З., 70г. На зілёнінькім лушку… #Прыпеўкі
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Конанава, П. З., 70г. Гаваріла я мілёнку… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Ісаева,Н.А. 28 г. За лесам сонца зіхаціла
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Сямёнаў,П.С. Гадавы круг даўнейшых абрадаў і свят. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Кандрацьева,Г.І., 67 г. Рашство. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Родам з в. Хобнішча. Кравец, зараз пенсіянер. Даўні народны календар абрадаў і свят. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Ісаева,Н.А., 28 г. Ленін ў Смольным прабываў… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Родам з в. Хобнішча. Кравец, зараз пенсіянер. Бывала ў дні вясёлые…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. У цэркві, золатам аблітай…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Чарнобровы парень бравы…(Верёвачка).
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Как багі пакралі сметану ў папа #Народная проза#Казка
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Пачаму ў папа пасьледняя жана? #Народная проза#Казка
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Як кравец шіў папу фрак без абрезкаў. #Народная проза#Казка
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы, мішневіцкі с/с Зуеў,Е.Т., 63 г. Старое сядло або як мужык абмануў цара. #Народная проза#Казка
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнава,Д.Я., 54 г. Родам з в. Бачышчы Мішневіцкага с/с. А брат у брата ў біседзі быў… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. Як пайду я, дзе я раньшэй гуляла…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. Чую, віжу, мой міленькі, цябе…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. Як на Івана… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960, 25, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай,Д.Р., 54 г. Гарелачка-паненачка…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. Чэріз бор зялёненькі…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. А ўсе людзі жіта пашуць…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Семёнавай, 54 г. У нізінькай сьвяцёлкі…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г.калгасніца. Хмарка наступае…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г Я іду, іду і бяду вяду…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г Свет, галованька кружыцца…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г Я іду, іду… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г Была топкая мясціна… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г А сват свата просіць… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г А борам, борам, барочкам… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Марчанка,В.І., 31 г Стукнула, грукнула… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Крікнуў селезень на морі… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Ты, братовачка мая… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Паедзем дамой, паедзем… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. А што сядзішь, што думаешь?.. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Выхадзі, свякроўка гарбатая… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Кукавала зязюля ў садочку… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Кандрацьева,Г. І. 31 г. Хараша наша нявеста… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Касьянаў,Ф.А., 49 г. калгаснік, б. партызан п/а і п/брыг. імя Дзяржынскага. З в. Сураўні. Слушалі ребята песню франтавую… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960, 26, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Юшчанка,В.М., 23 г., бухгалтар калгаса, 10 кл. Када мне была лет двінаццаць… #Раманс
1960, 27, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Родам з Сураўнёў. Пара, жоны, дамой іці… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Нашто ш ты, кумок?.. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Стукнула, грюкнала на дваре… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Я ня думала сягоння ўгарець…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Прашчай мой сын, у страну чужую… #Раманс
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Пашоў коцік у лясок… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Пашоў коцік пад чанак… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Гаравая,П.Л., 68 г. Баю, баюшкі, баю… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца, Казьянскага с/с Сямёнава,Д.Я., 54 г. Абрады і звычаі. Масляніца. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Казалі у Манечкі радні многа… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Ой, пара, пара да двара… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Як карманы трасуць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Свату… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Свацці… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Дзеўкам, па аднэй #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Хлопцам… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Люлі, люлі, люлі… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Ідзём, ідзём пад багаты дом… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Ой, дайці мне, дайці… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Казалі па міне… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. Барыня #Прыпеўкі#Прыпеўка да танца
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. На "Барыню". #Прыпеўкі#Прыпеўка да танца
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,Е.І., 43 г. 3 кл. На дварэ цішана… #Раманс
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Чарвона каліна…
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Я бувала запаю… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. З галавы грабёнка ўпала… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Наша поле камянтста… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Я надзену бела плацце… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Я надзену бела плацце… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Я стаяла ля крыльца… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Залато маё калечка… #Прыпеўкі
1960,19,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Я спрасіла інастранцаў… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Дзед бабе гаварыў… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Не валнуйтеся, рэбята… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Мая мілка па хазяўству… #Прыпеўкі
1960,29,02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава, Клётчанскага с/с Шаўцова,З. 20 г. Ажаніўая мой сынок… #Прыпеўкі
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Валачобнікі. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Ці спіш, ці ляжыш, добры хазяін?.. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Ці спіш, ці ляжыш, добры хазяін?.. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Ой, ідзём, ідзём… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Талачу, талачу… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Талачу, талачу… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. У цёмным лесі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Трансваль, трансваль… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Поўнач наступаець… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960,01,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры,Клётчанскі с/с Волкаў,П.В. 60 г, калгаснік. Зайдзём у тракцір… #Раманс
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. А у Васечкі на дварэ… #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. Вісна красна… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. Пойдзем, дзеўка… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. Талака, талака… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. Валачэбнікі валачыліся… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М. 65 г. Учора ня быў, сягонні ня быў… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ваня ты, Ваня, разудала галава…
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Сядзем мы на лавачкі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ні калінка наша Верачка… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Баю, баінку, баю… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ай, хіцёр, мудзёр, мальчышка… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. П'ём гарэлку… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ах ты, міленькі ты мой… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ішоў логам, ішоў нізам… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Ах ты, мілая мая… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Донава,У.М., 65 г. Па адной маснічынкі іду… #Прыпеўкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Масленіца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Пасха #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі Івана Купала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Апісанні святаў і абрадаў у цэлым
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Кавалёў,М.І. 72 г., каваль, пенсіянер. Ішоў самец с імянін…
1960,03,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Кавалёў,М.І. 72 г., каваль, пенсіянер і яго ўнук Лёня, 10 г. #Малыя жанры#Загадкі
1960,03,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Кавалёў,М.І. 72 г., каваль, пенсіянер і яго ўнук Лёня, 10 г. #Малыя жанры#Загадкі
1960,03,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Кавалёў,М.І. 72 г., каваль, пенсіянер і яго ўнук Лёня, 10 г. #Малыя жанры#Загадкі
1960,03,03. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабычы (Слабада), Пагарэльскі с /с. Кавалёў,М.І. 72 г., каваль, пенсіянер і яго ўнук Лёня, 10 г. #Малыя жанры#Загадкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы Данілава,Л.М., 33 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бычышча. Кандрацева, Г.І., 67 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Ядгімава,П.Р., 50 г., і Ядгімаў,М.Я., 64 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Ядгімава,П.Р., 50 г., і Ядгімаў,М.Я., 64 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Ядгімава,П.Р., 50 г., і Ядгімаў,М.Я., 64 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Сямёнава,Д.Я. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Сямёнава,Д.Я. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Сямёнава,Д.Я. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Сямёнава,Д.Я. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Сямёнава,Д.Я. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава. Лейчанка,Д.Я., 62 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава. Лейчанка,Д.Я., 62 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава. Лейчанка,Д.Я., 62 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Грудзінава. Лейчанка,Д.Я., 62 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры. Шанч, 65 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры. Шанч, 65 г #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры. Шанч, 65 г #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Задоры. Шанч, 65 г #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Полацк. Дарэктар музея #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Кавалёў, М.І., 72 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Донава,У.М., 66 г. #Малыя жанры#Прыказкі
1960, 23, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Жарабічы. Сцефаненка,Л,Я. Апісанне кадрыля. #Танцы
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Бачышча. Сямёнаў,П.С., цымбаліст. Апісанне кадрыля #Танцы
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы. Зуеў,Е.Т., 63 г. Апісанне муз.інтсрументаў. #Танцы
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Глушыца. Ефімаў,М.М., гарманіст. Апісанне кадрыля. #Танцы
1960, 29, 02. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Груздінава. Шаўцова,Е.І., 43 г. Апісанне кадрыля. #Танцы
1960. Грынблат Маісей Якаўлевіч Сіроцінскі - Мішневічы. Данілава,Л.М., 33 г. Апісанне танцаў. #Танцы