08.01.051


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Едзь, едзь,Сашачка
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая А у нядзельку рана
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая А у нядзельку рана #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Маладая Маруська #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая А в недзеленьку рана #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Ходзiць вушачка па беражочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Ходзiць Мaнiчка па новых сенцах #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая София Александрауна,1916г, беларуска, рабочая да заручоначка Верачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да ляцелi гусачкi да чараз сад #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Беце,беце да бiшы камень #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да кланiся, Верачка, старому i малому
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Купалава зязюлька в садочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да плакала Верачка у святлiцы
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Хто ж там па полi гукае? #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да сiрата Верачка,сiрата #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да сват свацi плёу лапцi з тоустых лык #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Да у нашага свата-лыса галава
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Прыехала Верачка у нову навiну #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Ляцi-ляцi, саколе хлопцу
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Едзь-едзь,Валодзiк
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Сыпце пшанiцу у новыя карыта #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Нiма каго паслацi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Бядавала Санечка, бядавала
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Сягоння суббота-зборны дзянёчак
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Ой, тоненька сосенка,тоненька
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Мамачка мая родная
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Маладзенькi Ванечка
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Свякроу нявехны жадала
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Белая Софiя Александрауна,1916г, беларуска, рабочая Куды твая,Сонечка,да мамачка пашла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Стома Нiна Пятроуна 1924г. Нёман
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Стома Нiна Пятроуна 1924г. Крапiвушка
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Мiкалаеушчына Стома Нiна Пятроуна 1924г. Калiна-малiна
1960 Гурскі Антон Іванавіч Стаўбцоўскі - Кнотаушчына калгасная бiблiатэка У нас , на Стаубцоушчыне свята
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Касмовiчы Казiмiрская Лёля Пятроуна, 1935г., беларуска заг, бiблiятэкi кiраунiк калгаснога хору Над ракою у спакоi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Касмовiчы Казiмiрская Лёля Пятроуна, 1935г., беларуска заг, бiблiятэкi кiраунiк калгаснога хору Чырвоная вiшня
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Вясельны абрад #Апісанні розныя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Вясельны абрад #Апісанні розныя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Да Пятрова ночка-невялiчка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Ой,пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Ой,пайду я каля луга #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. У нас сягоння-зажыначкi #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Зажынкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Нёман
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Камсамолачка Дарота
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Вялiкая Брахаушчына Гаманоуская Вольга Сямёнауна, 1917г.,калгаснiца, беларуска,4кл. Да хадзiла Зiначка да па полю
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой,на гары агонь гарыць #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска За Кубанью, за ракой #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой,як пайшлiнашы братцы
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Пры дарозе жар-калiнушка цвецёт
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Да было у маткi #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Была Польшча, была Польшча
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Вол бушуя:вясну чуя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой ,пайду я каля луга #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска На болоце касец косiць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Маладая малодачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Не пайду я да дому #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Адчынi,свякроука, да новы двор #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Салавейко лугавы #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой,кум куме канапелькi трэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой,рана, рана да Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Знайсцi салауя й па лятаньейку #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Да сiрата дзевачка,сiрата #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Да мамачка мая родная #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой вылятай пералётачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Загневалася жонка на мужа
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска У нас сягодня дажыначкi #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Яушук Лiдзiя Васiльеуна,1902г.,3кл., калгаснiца, беларуска Ой, у агародзе рута й мята расцвiла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Бобiк Анна Уладзiмiрауна, калгаснiца, беларуска Верасы
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Бобiк Анна Уладзiмiрауна, калгаснiца, беларуска Як пайшоу я у сваты
1960 Гурскі Антон Іванавіч Нясвiжскi - Гусакi Бобiк Анна Уладзiмiрауна, калгаснiца, беларуска Усе людзi вечэраюць
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Бобiк Анна Уладзiмiрауна, калгаснiца, беларуска Cтаялi садочкi #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Станавiся радзiмачка,уся у рад #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Едзь,едзь,дзевачка,дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Едзь,едзь,дзевачка,дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Едзь, едзь дзевачка да дому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Ой,саколе,саколе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Прыехала к нам тры сваткi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Да на свасi кашуля
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Да белы братка,белы
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Да наш сватка вельмi харош #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Сватанне
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Прыехала дзевачка у чугныя людзi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Ой,не плач чужаземачка
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Вспомнiм, братцы, как стоялi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Ой, пьяны казак, пьяны #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Да у барку,у барку i пры барку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Да у барку,у барку i пры барку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Свiнка Сташеуская Улляна Вiкенцеуна, 1887г.,3 кл.,беларуска,калгаснiца Лазар #Рэлігійная паэзія
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Пукава Давiдоуская Антанiна Антонауна,1901г., няграм., калгаснiца, баларуска Ой, баюся дадому iсцi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Пукава Давiдоуская Антанiна Антонауна,1901г., няграм., калгаснiца, баларуска Ой,у лесе,лесе
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Мы са случчыны #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Сямiгодку мы сустрэлi #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Мы свае машыны маем #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Соцспабпрнiцтва вядзём #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Мы у другi год сямiгодкi #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Сiл сваiх не шкадуем #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры За высокiя падоi #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Калгас " Кiрава" з казловiч #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Наша Слутчына багата: #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Я у працы увiшаная #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры З кукрузай падружылi #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Дзякуй Партыi i Ураду #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Капыльскі - Слуцк слуцкi аддзел культуры Мы закончылi прыпеукi #Прыпеўкі
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Цягака Фёклы Цiмафееуна ,1899г.,2кл, Ой, пайду я каля луга
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Цягака Фёклы Цiмафееуна ,1899г.,2кл Да татарын-баярын
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гоялевiчы Давыдчык Праскоуя Якаулеуна, 1901г., 1кл.,беларуска Нi адзiн я вечар
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гоялевiчы Давыдчык Праскоуi Якаулеуна, 1901г., 1кл.,беларуска Ой,у полi,пад грушачкаю
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гоялевiчы Давыдчык Праскоуi Якаулеуна, 1901г., 1кл.,беларуска Ой,у полi чысценькам
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Коучук Вера Фамiнiчна, 1906. 4 кл.,беларуска Нам пралала Москва подкрепление
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Ой ты, ель мая зялёная
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Чырвоная калiначка
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Да вы,кумушкi,вы,галубушкi
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска З аднаго вала
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Хто працуе
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Вясна-красна
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Дзе воук радзiуся
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Аб малаку
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска На адным месце
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Дзе сядзешь
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска Як жыта палавее
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Гольчыцы Захарьева Дуня Дзiмiтрыуна, 1914,1кл.,беларуска На купала
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Дудара Сямён Васiльевiч 1890г., беларус Цар мамай #Народная драма
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Дудара Сямён Васiльевiч 1890г., беларус Батлея #Народная драма
1960 Гурскі Антон Іванавіч Слуцкi - Бялевiчы Дудара Сямёна Батлея #Народная драма