08.01.057


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Калі малады едзе да маладой|І едзь, едзь, Сашачка, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. А ў нядзеленьку рана #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Да дзяўчыны пяюць:|А ў нядзельку рана #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Да хлопца:| А вы нядзеляньку рана #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Яшчэ да дзяўчыны:| Ходзіць вутачка па беражочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Як заручаюцца – "заручаначка":| Да заручоначка Верачыка, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. "На пасад"| Да ляцелі гусачкі чараз сад. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Як застрыгаюць|Беця, беця да біты камень, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Кукавала зязюлька ў садочку, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Свату:|Да сват свацці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Свацці:|Лохне, свацця, лохне, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Белай Соф'і Аляксандраўны (па-вясковаму Стралковай), 1916 г. нар. Калі маладая пераедзе к маладому:|Прыехала Верачка ў ноў-навіну, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. "Вярба" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. – Да святы Юрай, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Залатая да мяцёлачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Ой, зелена-зелена ў лузі трава, #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Ой, хто-хто з паўночы ходзіць, #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Ой, хто-хто з паўночы ходзіць, #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Наша маладая як золата, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Брату маладога:|Ўбраўся, братка, ўбраўся, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад кіраўніка хору к-са імя Леніна Казімірскай Леанілы Пятроўны. Партызанка Галіна #Лірычныя песні#Ваенная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - в. Мікалаеўшчына ад Міцкевіч Вольгі Казіміраўны, 1895 г. нар. Чырвоная вішня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Ой заселі селі у зялёнай руці, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Калі сустракаюць маладую, пяюць:|Прыехала да дзіця з вянца, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Калі сядуць за стол:|Свахначка да галубачка, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Дзякуй свасі за пірог, за пірог, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Калі прызджаюць да маладога:|Адчыняй, свякроўка, да вароты, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. У адказ:|Вышла сонейка, іграе, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Прыехала маладзенькая, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Да пятрова ночка невялічка, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - у в. Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Ой, пайду я й дарогаю, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Баранавай Зінаіды Яфрэмаўны, 1922 г. Маці сыночка гадок чакала #Лірычныя песні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Баранавай Зінаіды Яфрэмаўны, 1922 г. Ой, ці будзеш #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Баранавай Зінаіды Яфрэмаўны, 1922 г. Каб я тое знала #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Астрэйкі Ганны Нікіфараўны, 1910 г. нар. Лазар
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Астрэйкі Ганны Нікіфараўны, 1910 г. нар. Ой, бедны чумача
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. У нас сёння вайна была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. Эй, во пайду я дарогаю, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. Эй, сярод балоцейка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. І эй, да ўжо ў полі цямнеецца, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. І эй, да за белым бярэзнічкам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. І эй, да паехаў мілы ў поле, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Мікулы Наталлі Ігнатаўны, 1907 г. нар., адук. 3 кл., рабочая саўгаса. Да казалі людзі сватка харошы, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. Выйду за вароты, гляну на палетак
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. Ой, пайду я каля луга, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. Да татарын баярын, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. – Добры вечар, дзеўчына, куды йдзеш,* #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. Як памерла матулька
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Цегака Фёклы Цімафееўны, 1901 г. нар., адук. 2 кл., ведае ноты. Ой, п'яна я, п'яна
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Не адзін я вечар #Лірычныя песні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Ой, у полі, полі пад грушачкаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Ой, у полі чысценькім
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Бандарэўна #Лірычныя песні#Ваенная песня#Песні паланянак
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Да ўжэ вясна, да ўжэ красна, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Былі людзі няверныя, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл У нашай пеўчыхі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Дарую табе пару галубоў, #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Каравайны абрад
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Давыдчык Праскоўі Якаўлеўны, 1901 г. нар., адук. 1. кл Зялёны дубочак
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына "Распухлі, як ксяндзы ля вулляў".|Гэта заўважалі аб камарах, што напіліся крыві. #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына "У рыбака заўсёды голыя бака". #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына "Саша, як ціха лета".|Гэта аб сваім унуку, які ён паслухмяны, спакойны. #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына "Наравіць, як ліхой скуле". #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына "У мяне як у святога: усё каб сабе". #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Быхаўшчына "На Купалу што зрабіў – усё прапала".|Таму што на Купалу можна рабіць што хочаш: і сена паляць, і дзверы з хаты могуць зняць і г. д. #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Быхаўшчына "Дзе ж тыя дочкі добрыя дзяюцца,|Адкуль нявесткі лядакія бяруцца?" #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Быхаўшчына "Хто прамуе, той дома не начуе". #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Быхаўшчына "Паедзеш на цянькі, будзеш ехаць тры дзянькі".. #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - Пясочнае "Дарэмна і каза не спела". #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с "Пусціў бог Мікіту на валакіту – дак трэба валачыцца". #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - Свінка "Хто вудзіць, той нудзіць". #Малыя жанры#Прымаўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - Свінка "Грамніцы – палавіна зіміцы". #Малыя жанры#Прыказкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Ішлі чатыры паны назад барадамі. (Конскія ногі) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Ішло братоў 25, цераз зіму сляды знаць. (Барана) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Нашто я цябе браў,|Нашто я цябе купляў,|Каб я ў тваю дыру|Сваё цела клаў. (Бот) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Малады Ягор сеў на конь, паехаў у агонь. (Гаршчок) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Маці таўстуха,|Дачка рапуха, |Сын перабор,|Выскачыў на двор. (Печ, агонь, дым) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Стаіць Ягор летам адзеты, зімою голы. (Азярод) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Поўна бочачка круп, |А наверсе струп. (Макаўка) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Стаіць вулей на балоце,|Ні жне, ні малоціць,|А за хлеб грошы калоціць. (Млын) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Мацаў па залавіцу,|Абмацаў касмаціцу,|Усунуў галыша. (Рукавіца) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Адну казу маю, да і тую падымаю. (Засланка) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Як стаіць – вышэй каня, а ляжыць – вышэй ката. (Дуга) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Дыбы дыбаюць, |А жылы ўставаюць,|Голы свішча, |Дзіркі ішча,|Дзірку знайшоў,|Гладка пайшоў. (Кросны) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Ішла старушка семсот кажушкаў,|Вецер павене – голая жопа. (Кура) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с У адным месце крыжоў дзвесце. (Клубок) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Шатаецца, матаецца, у куточак схаваецца. (Венік) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Сядзіць пані ў каморы, яе косы на дворы. (Морква) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Што ходзіць і не гаворыць? (Рыба) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с Што чорна не чэрнячы? (Воран) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с У лесе сцята,|У краме ўзята,|На руках плача. (Скрыпка) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Нагамі прэ,|Пупам трэ,|Дзе разявіцца,|Там і ўсадзіцца. (Кросны) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Чатыры на мне,|Пяты лезе,|Кішкі рэжа. (Скрыпка) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Ляжыць Рыгор|Паміж гор,|А як устане –|Неба дастане. (Дарога) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Касматы з касматым стыкаецца,|А голы ў сярэдзіну хаваецца. (Вока) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Сюды дарога, туды дарога,|Паміж ног трывога,|А на пупе гвалт. (Кросны) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с Поўны хлявец белых авец. (Рот, зубы) #Малыя жанры#Загадкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Краснае знамя
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Ой, ты, Неман рака
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Камсамолачка Дарота
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с ад Раманоўскай Вольгі Сямёнаўны, 1917 г. нар. Як завылі ваўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с Іван Ігнатавіч Ціхан, 1906 г. "Вы землю прасілі –|Я землю вам даў,|А ў небе вы знойдзеце волю", #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - Вял. Быхаўшчына Ланскага с/с Іван Ігнатавіч Ціхан, 1906 г. Жыў на свеце Лявон,|Молад, дужы быў ён,|Толькі з воляю-доляй не бачыўся. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Еськавічы ад Капыткі Антона Лукіча, 1912 г. нар Пад цяжкім узрывам шыпучых гранат #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Еськавічы ад Капыткі Антона Лукіча, 1912 г. нар Пред ней мы стаялі на самым краю.
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Еськавічы ад Капыткі Антона Лукіча, 1912 г. нар Кавалі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Еськавічы Лука Лукіч Капытка, 1908 г. нар Лявон #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Еськавічы Лука Лукіч Капытка, 1908 г. нар Ціха гасне чароўная зорка #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Капыльскі - в. Пясочнае Пясачанскага с/с ад Загароўскай Анастассі Фёдараўны. Лаўскі бой
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад Геся Дзмітрыя Мікалаевіча, 1884 г. На вазмор'і мы стаялі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад Геся Дзмітрыя Мікалаевіча, 1884 г. Маць Расія
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Стаўбцоўскі - Мікалаеўшчына ад Міцкевіча Канстанціна Антонавіча Камар і мядзведзь #Народная проза#Казка
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад Геся Дзмітрыя Мікалаевіча, 1884 г. нар., адук. 4 кл. нар. школы. Во, можа бачылі #Народная проза#Вусныя апавяданні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад Геся Дзмітрыя Мікалаевіча, 1884 г. нар., адук. 4 кл. нар. школы. Вайна даўно гэта з шведам #Народная проза#Паданні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы ад Давыдчык Праскоўі Мікалаеўны, 1901 г. нар. Тут за нашай вёскай тры курганы стаялі #Народная проза#Паданні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад Геся Дзмітрыя Мікалаевіча, 1884 г. нар. Раней былі тут скрозь лясы. #Народная проза#Паданні
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Прыдзіркі Рачковіцкага с/с ад Каўчура Рыгора Якаўлевіча, 1897 г. н. Нам прыслала Масква падкрапленне
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Нясвіжскі - в. Гусакі Казлоўскага с/с ад некалькіх удзельнікаў "батлеі": Юшкевіча Антона Адамавіча, Еўтуха Пятра Палікарпавіча, Бобіка Паўла Мікалаевіча. Батлея #Народная драма
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Дудара Сямёна Васільевіча, 1890 г. нар. ЦАР МАМАЙ #Народная драма
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Бялевічы Рачковіцкага с/с ад Дудара Сямёна Васільевіча, 1890 г. нар. БАТЛЕЯ #Народная драма
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Хто на Случчыне пабыў, #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Прыязджалі госці к нам #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Пісьмы сёння ад сяброў #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Нам аб подзвігах яны #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Дружбай светлаю з Кітаем #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч Слуцкі - в. Сераднякі Гапановіча Генадзя, 1939 г. нар. Ой, ты край наш, край Случчанскі, #Прыпеўкі
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч г. п. Рудзенск ад калектыву самадзейнасці РДК. Вось ідзе наш Мікіта
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч г. п. Рудзенск ад калектыву самадзейнасці РДК. Ой, божа ж мой
1960 Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч ад Шынгель Ганны, 1900 г. нар. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі,