08.01.065


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Крывенькая Ефросінья Міленьцьеўна, з1904 г; даярка,малапісьменная, беларуска "Ох ты, рэчачка" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Крывенькая Ефросінья Міленьц'еўна, з1904 г; даярка,малапісьменная, беларуска "Што ж так скучна" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Цвіціць явар" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Была ў мужа лянівая жонка" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Аддвалі маладу" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А мой мужык добры…" #Жартоўная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А чужыя мужыкі дабры…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Чарачка" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Эй, да ў нашага суседа… " #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Журыўся, Ванюша, журыўся" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Не пайду дамоў" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ой, пара дамоў, пара.." #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Сягоння ў нас вайна была…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А божа мой, гора,гора…." #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А ў лузе каліначка расцвіла…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А ў роўненькім полі…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Выганяй,маці, каваля з хаты…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Стаялі коні ля броду…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Божа мой, на сенажаці мядуначка" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ой, гула пчолка,гула" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А горадзе расцець калапелька.." #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Пайшлі хлопцы ў лалоўнічкі…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Балаш Марыя Міхайлаўна, з1910 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "А ў гародзе на пагодзя…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Да ў цемным лесе…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ярынныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "І да на моры,на моры…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ярынныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "На бару, на пасеца…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ярынныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ой, зялен мой лён,зялён…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ярынныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Да на возеры, да на сіненькім…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Клікаць вясну…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Клікаць вясну" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Маё жыта рыдзенька…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ляцела пава сакацістая…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Люлі-люлі-люлі, аб псік каток пад масток…" #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Пайшоў каток пад платку…" #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ага-га, люлі, паляцелі куры" #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ага-га, люлі, падраў каршун куры…" #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Па вулучкі новенькай…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ах ты, ель мая зялёная…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Нішчасная ўрадзілася…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Нішчасная гадзіначка хадзіла…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Выкапаю крынічаньку…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Цёмная ночка нявідная была…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Бедзян салдат, у горы ён жывець…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Ты бярозка, ты кудравенькая…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Пронькі,Занарацкі с/с Роліч Лукер'я Осіпаўна, з 1896 г., беларуска, малапісьменная, былая калгасніца "Скацілася ясна сонца…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Прасіліся маладзіцы…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Віце,дзевачкі,івяночак…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Мішачка сваточак…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Знаць, Зосечка, знаць, маладзенька…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Хвалілася млода Зосечка сама…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Ці рассадочак, ці раззялёны…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Да ўжо на двары вялікая зара…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Вечар вечарэіць…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Пад белаю, пад белаю бярозаю…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Ярынныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Узыйдзі, узыйдзі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г., малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Ой, не шуміця, зялёныя лугі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Мядзельскі - в.Целякі,Ляшчынскі с/с Габрусёнак Яўдакія Мікалаеўна, з 1888 г.н; малапісьменная, беларуска, былая калгасніца "Ох, ты салавей, дробна пташачка…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Сокалава,Савіцкіі с/с Танан Мікіта Вікенц'явіч, з 1901 г.н; малапісьменны, беларус, былы калгаснік "Адпусцілі крэсцьян на свабоду…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Батрацкая
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Сокалава,Савіцкіі с/с Танан Мікіта Вікенц'явіч, з 1901 г.н; малапісьменны, беларус, былы калгаснік "Ізмучаны, ісцерзаны…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Сокалава,Савіцкіі с/с Танан Мікіта Вікенц'явіч, з 1901 г.н; малапісьменны, беларус, былы калгаснік "З мірам Госпадам іду к цябе, Гаўрыла…" #Аўтарскія песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Сокалава,Савіцкіі с/с Танан Мікіта Вікенц'явіч, з 1901 г.н; малапісьменны, беларус, былы калгаснік "Ой, божа усевышні…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Сокалава,Савіцкіі с/с Танан Мікіта Вікенц'явіч, з 1901 г.н; малапісьменны, беларус, былы калгаснік "Бядняк гол, як сакол…" #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Лукашова,Савіцкіі с/с Антух Франя Іванаўна, з 1932 г.н; 4 класы адукацыі, беларуска, калгасніца "Ой, каліна-маліна…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Лукашова,Савіцкіі с/с Антух Франя Іванаўна, з 1932 г.н; 4 класы адукацыі, беларуска, калгасніца "Па мне матуля ўсё бедавала…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Лукашова,Савіцкіі с/с Антух Франя Іванаўна, з 1932 г.н; 4 класы адукацыі, беларуска, калгасніца "У лузе дубочык…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Лукашова,Савіцкіі с/с Антух Франя Іванаўна, з 1932 г.н; 4 класы адукацыі, беларуска, калгасніца "Дзякуй богу, што мужык мой добры…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Пастаўскі - в.Лукашова,Савіцкіі с/с Шакала Пётр Іванавіч, з 1921 г.н; 7 класаў адукацыі, беларус, калгасны брыгадзір "Дуў халодны парывісты вецер…" #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Я й памру, мой міленькі, памру…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Ой, я жаль маю на свайго атца…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Гора маё гаротнае…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Удава сына да й парадзіла…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "На дубе, на дубе…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Добры вечар, гаспадынька мая…" #Жартоўная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Усе людзі бары аруць…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Пасматрыце, як у нашай масцярской…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Пашоў вінаград у зялёны сад…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Наша Марылька хараша…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Божа наш , за гарою за камяною…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Пятрова ночка невялічка…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Сёння Купальнічак…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Ой, зацвіцела сіня ягада ў бару…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Цюрлік Казіміра Фамінічна, з 1885 г.н; малапісьменна, беларуска, былая калгасніца "Ці зацвіцелі тыя садочкі…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "На дварэ вечарэіць…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "Не кукуй, зязюлечка, рана…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "піравознічкі вы мае…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "На дварэ стучыць, гручыць…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "За лесам, лесам…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "Ой, брам, борам баравіною…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "У папашы двор вясёлы…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца "Муку сею,хлеб мяшу…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Увесь свет ужываець,|На стале не бываець (мацярынс кае малако) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Тры друга:|Адзін кажыць - пабяжым,| Другі кажыць - паляжым,|Трэці кажыць - паківаемся (вада, камень, трава) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Маці таўстулля, а дачка красулля, а сын перабор, паляцеў на двор (печ, полымя, дым) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Рос, вырас, з порткаў вылез, канец затупіўся, людзям прыгадзіўся (арэх) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Ляціць выець, сядзець-рыець (жук) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Паміж лісіц свіння вісіць (дзверы) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с 1) Аніскевіч Ксеня Іванаўна, з 1961 г.н; малапісьменна, беларуска, калгасніца;|2) Токма Таццяна Осіпаўна, з 1915 г.н.;малапісьменна, беларуска, калгасніца Поўна бочачка круп,|На вярху струп. (мак) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Сяржант Павел Піліпавіч, з 1898 г.н., беларус, 4 класа адукацыі, калгаснік "Ты пішаш мне" #Народная проза#Народныя вершы
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "У канторы дзверы новы" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "На сцяне дзве гітары.." #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Надаелі мне вазоны" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Я ішла, а мне саперніца дарогу перайшла" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Новы дом, новы дом,занавесачкі кругом…" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Мы з падружачкай дружылі…" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Мілы з горкі, я на горку" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Я іду, а мне насустрач" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Адзяюся пад ізмену" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Галубое адзяяла.." #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Пела, пеля я напела" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Я адзену бела пляцце" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Мня мілай ізменіл" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Рапановіч Леакадзія Георгіеўна, 1935 г.н., беларуска, 7 класаў адукацыі, малапісьменна "Я напамяць пад акошкам" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Да на моры сіненькім…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Эх, пятух пяець, я й дамоў ня йду…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Зыбнула мора, зыбнула…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Кланілася кума куму…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Люлі-люлі-люлі, спаці…" #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Маці дачушку праважала…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Да дымна поля, дымна…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Мой татуля добры быў…" #Жартоўная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Да напрасна конікі перагнаў…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Случылася мне моладзі да на чатыры бяды" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Выхажу і начынаю первую начальную" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Выхажу і начынаю, слушай мальчык дарагой" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Выхажу і начынаю, памаленечку драбіць" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Мяне мама спарадзіла, краснай лентай спавіла" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Я й цыганачку гуляла, прызмеціў мой ацец" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Цыганачка-паганачка ня хочыць прасці" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Дзевачкі, красуйцеся, у баб'ю жызнь ня суйцеся" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Я цыганка, рост мой нізкі" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Станет лета, сонца грэет" #Карагоды
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Штобы не была тумана" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Штобы не была тумана, і не падала раса" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Не ўлюбляйцеся, дзяўчаткі" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Не любіцеся, дзяўчаткі" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Не любіцеся, дзяўчаткі, хай гэта любоў гарыць" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Гаварат любоў няврэдна" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Што вы, хлопцы, губы жмёце" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка, Рабунскі с/с Пацэвіч Яўгенія Аляксееўна, 1932 г.н., беларуска, 5 класаў адукацыі, калгасніца "А нашых кавалераў можна здалёку пазнаць #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "У зяленым лесе пасаджу каліну" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Ай ночанька, ай цёмная…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "У чужом двару ваду бяру…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Пасціла удоўка…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Ой,у гародзе белу пшонку жала…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Да ў полі бела бярозка стаяла…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Чаму, чаму млода Маруська не ясі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца Што на свеце ўсім нужна. (назва слова) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца Дванаццаць арлоў, пяцьдзесят дзве галкі зняслі адно яйка. (год) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Ой, белая бярозачка" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Ікановіч Рэгіна Мікалаеўна, з 1928 г.н.,полька, 5 класаў адукацыі, калгасніца "Мы прыехалі горы-даліны раўнаваць" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Як у нас, так у вас" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "А самалёт ляціць" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "А я іду, іду" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Ой, ты падружачка" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Пяю песні мне пяецца" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Я сваю саперніцу" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Я сядзела пад вакном" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Мне не нада пуд гароха" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Задыміліся аконцы" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Коліць, коліць мне ў пяткі" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Мілы ў сваты ад'езджаець" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Што ты мілы задаешся" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Што ты мілы задаешся" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Штобы не была тумана" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Мы з падружкай жылі дружна" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Я ж бы пела" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Я на кладачку ступіла" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Не ругай мяне мамаша" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Мілы ў армію адходзіў" #Прыпеўкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Салавеечка, дробна пташачка" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Чаго, Марыська, сядзіш бядуіш" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Хадзі,татачка, разам снедаці са мною" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "А ў садзе вішня да долу звісла" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Думай, думай, млода Зонечка" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Мы ў нядзелю не працуем" #Жартоўная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Я іду дарогаю" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Канапелечка" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Марыя Осіпаўна, з 1934 г.н.,беларуска,7 класаў адукацыі, калгасніца "Ой, сын у мамкі" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Да вечар, вечар, ні вечарыся…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Крычыць вутачка, крычыць…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Да ў суботачку пазненька…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Сваточкі лянівыя…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Лятуць, лятуць два лебедзя чэраз сад…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Вы скачыце, плачыце, работніцу траціце…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Выкацілі, выкацілі медавую бочку…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Гыля, гыля, мае гусачкі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Мядзведзь кару дзярэць…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Чарачка крышталовая…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Гіль Браніслава Вікенц'еўна, з 1905 г.н.,беларуска,3 класа адукацыі, калгасніца "Ехалі салдаты са службы дамоў…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Захварэла мачыха…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Пад дубам, дубам…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "За беленькім бярэзнічкам…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "У роўным полі сад зеляненькі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Ды зялён наш бор,наш бор зялён …" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Сакатала бочачка …" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха ЯдвігШалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніцаа, з 1902 г.н.,полька,малапісьменнаяі, калгасніца "Курка…" #Жартоўная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніцаШалуха Ядвіга, з 1902 г.н.,полька,малапісьменнаяі, калгасніца "Да хто ў нас цёмнай ночачкай не даспаў…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с ШалухШалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніцаа Ядвіга, з 1902 г.н.,полька,малапісьменнаяі, калгасніца "У чые гэта прыданыя блудзілі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с ШалШалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніцауха Ядвіга, з 1902 г.н.,полька,малапісьменнаяі, калгасніца "Ой зрабіла я табе мамачка бяду…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с ШалухШалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніцаа Ядвіга, з 1902 г.н.,полька,малапісьменнаяі, калгасніца "Якаво табе, мая мамачка, без дачкі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Шапчыце, прыданыя, шапчыце…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Няхай вашых каршун курак падзярэцьі…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Мы на курачак дзесяць старажоў паставім…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца "Памінанне душы…" #Аўтарскія песні
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца Тонка стаіць, слабка вісіць,|Сам касматы, канец лысы.(арэх) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца З вечару заюрый, а пад дзень паторкаў. (як расчыняюць хлеб) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Вілейскі - в.Сосенка,Рабунскі с/с Шалуха Ядвіга Антонаўна, з 1902 г.н.,полька,малапісьменная, калгасніца Еду, еду, ані следу, кіем паганяю, на смерць паглядаю. (лодка ў рацэ) #Малыя жанры#Загадкі
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Зізюк Аляксандра Антонаўна, з 1925г.н.,беларуска,6 класаў адукацыі, калгасніца "Драбліва поле, драбліва…" #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Зізюк Аляксандра Антонаўна, з 1925г.н.,беларуска,6 класаў адукацыі, калгасніца "Ой, бор-перабор…" #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Зізюк Аляксандра Антонаўна, з 1925г.н.,беларуска,6 класаў адукацыі, калгасніца "Сёння ў нас у Купальнічак" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Лушчыцкая Інга Іванаўна Крывіцкі - в.Крупнікі,Валкалацкі с/с Зізюк Аляксандра Антонаўна, з 1925г.н.,беларуска,6 класаў адукацыі, калгасніца "Да высока,далёка…" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво