08.01.068


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - г. Глыбокая Сакалоўская Надзея 1910г. Да родных ніў нап'ецца яму #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - г. Глыбокая Сакалоўская Надзея Гэй там вы хдопцы, добры маладцы #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - г. Глыбокая Сакалоўская Надзея Баба дзеда кіём біла #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - г. Глыбокая Сакалоўская Надзея А ў цёткі ў Барбары
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - г. Глыбокая Сакалоўская Надзея Бабка Еўка, дзед Тамаш #Жартоўная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Лапцік А. 1909г. Біла жонка мужыка, рукі закасаўшы. #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Лапцік А. З рэчкі ў рэчку вална б'ець. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Лапцік А. А ты рэчка, ой ты быстрая. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Лапцік А. Чаму, селязень, смуцен не весёл? #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Чараўкі Уладзімір Цемна 1907г.|Субача 1896 г. Рыбакі нарачанскія сяляне #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыпкі Агура Елізавета 1901 г. Пры дарогі, пры шырокай, Божа наш #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыпка Агура Елізавета А буяў гарох, буяў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Скармаховіч Настасся 1903 г. Маё жыта рэдэенька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Скармаховіч Настасся 1903 г. Узлезла свякроў на тын #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Скармаховіч Настасся 1903 г. А высак бераг высак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Скармаховіч Настасся 1903 г. Драмліва поле драмліва #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Скармаховіч Настасся 1903 г. Божа наш
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Ты каліна, маліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Да над ракою каліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Ты белая бяроза не стой пры дарозе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Божа ж мой міленькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Божа мой міленькі галоўка баліць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Не куй, не вый мяцеліца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Божа мой, галоўка баліць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Пайду я каля гароду
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Марынка малада #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Да ў асінавым лесе #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга А-а #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Чы-чы сарока #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Пастаўскі - Совічы Скрыцкая Вольга Ой я жну пажынаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук надзея Было толкая балота #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея Дурань была, сабэп піла #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея На цябе шырока вуліцо #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея Як мы з ім любіліся #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея З неба звездачка ўпала #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея Не пужайся свякроўка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Савук надзея Шуміць лісток на бярозе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цялік Л. 1903г. Ехалі сваты борам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасыткі Цялік Л. Дзе была зязюлька, адзе салавейка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Занарачча Лабко Марыся 1933 г. Божа наш, пры сенажаці мядуначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Савук Н. 1908г. Пайду, пайду я ў Дунай па ваду #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Савук Н. Расцвіцела ружа кветка пад быстрай ракой #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Саук Н. Прала я кудзельку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Саук Н. А пад гаем зеляннькім #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Саук Н. У нядзеьку ранюсенька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Саук Н. Да пайду я па лужочку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук Н. А выйду я на вулачку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Лнувік Якуб 1962г. Ой, адна я , адна, як вішанька ў полі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Лнувік Якуб Маці сына паціханьку вучыла #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Лнувік Якуб Ты, белая бярозачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі, Ляшчанскі Савук Настасся Мацвееўна 1908г. Паехаў казак на чужбіну далёкую #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Савук Н. М. Было топкае балота #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Савук Н. М. У лесе птічка на скамейке #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Я і з міленькім стаяла #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Нету годзіка без люня #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Дура была - слёзы ліла #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Многа есць дарог шырокіх #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. На цябе шырока вушіца #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Я пад венчыкам стаяла #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Мілы мой, мая атрада #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Мілы мой, у нас с табой #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Савук Н. М. З неба звездачка ўпала #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Пасматры мілы на мора #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Сіне мора, сіне мора #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Савук Н. М. Як мы з мілым любіліся #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасынкі Целяк М. А на моры на сіненькім рыбак рыбку ловіць #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасынкі Целяк М. Мы пад ёлачка стаялі #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасынкі Целяк М. Божа далёкі, пашла душачка ў неба #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасыткі Целяк М. Пачом пазнаць сіроцкае вяселле #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. А уды ж ты, салавейка, паляцішь? #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Целяк М. Ехалі, ехалі сваты борам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Целяк М. Сядзіць зайчык пад ёлачкай #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасаткі Целяк М. Сінь шум шуміць, сівы конь бяжыць #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. Хадзіў, блудзіў казак па даліне #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. Ляці, кося, дарогаю, ляі шырокаю. #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. Я на моры радзілася #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. Гыля, гыля белы лебедзі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасанкі Целяк М. Распусцілася каліна на чатыры лісты #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Ах ты гора, мое гора #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. А белая бярозачка, чырвоная сосна. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Вылятала галачка, вылятала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Хадзіла ўдовачка па садочку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Расце сосанка сямілет #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Па калені ў золаце #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. А ў роўным полі сад зялёны #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Была ў мужа сварлівая жонка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Да каб далі пяць чарак гарэлкі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. На вуліцы лёд трашчыць #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. І лёд трашчыць #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Гарэлачка, гарэлачка, як я цябе люблю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Сені мае кляновыя #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Каліна, маліна. Чаго ў лузе стаіш? #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Цалавала кума кума #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Цалавала кума кума #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Пасткі Саук С. А. Па калені ў золаце #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Я памру, мой міленькі, памру. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Ой, я жаль маю на свайго атца. #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Гора мае гароткае #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Удава сына, ой, нарадзіла. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Ой на дубе, дубе там зязюлька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Добры вечар, гаспадынька мая. #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Усе людзі бары аруць, а я цэла поле. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Пасматрыце, як у нас у масцярской. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Пайшоў вінаград у зялёны сад #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір А наша Марыська хараша #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Ой, зацвіла сіня ягада ў бару. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Крывіцкі Цюрлік Казімір Ці зацвіцелі тыя садочкі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара За гаем, гаем зеляненькім #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Гарманісты падыграюць нам #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Каб у полі травы побач #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара На праполку кукурузы #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Эх, у нашым у калгасе #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Мы з сяброўкаю чакаем #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Я каровак накарміла #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Хай расце дзяржава наша #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Чыя гэта мама, мамачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Губат Варвара Я адну дачку маю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Касецкая песня (сенакосная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Урадзіла ўдовушка красівага маладца #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Дунаю, Дунаю, чаму ціха ідзеш #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Пасею лебяду на берагу #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Сама іду дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Па грыбы хадзіў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Крамец Інна Новая Лявоніха #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Заявляю всем калхозам #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я даярка маладая #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я даярка маладая #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Кто понять никак не может #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я скажу вам от души #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Эх, бывайце хутарочкі #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Як прыгожа ў калгасе #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Мы расчёт имеем точный #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я частушки петь кончаю #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Брыгадзір, брыгадзір #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Председатель блины пек #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Что ты, Ваня #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Наш Егор лежит на печи #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Ой, ты Миша, Михаил #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Ярко, ярко светит солнце #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Миша Ситников электрик #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Петр Кожур наш идет #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Ой, хацела выйсці замуж #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Ка мне сваты прыхадзілі #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна У майго міленькага #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я люблю, люблю, люблю #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Просишь, просишь не смеяться #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Я іду, іду, іду #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Не судзіце вы мяне #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Іваноўская Зіна Міхайлаўна Што вы, хлопцы, сядзіце #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Скрыцкая Вольга Цякла рэчка праз мястэчка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Скрыцкая Вольга Ой, пайду, пайду па бярэзнічку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Скрыцкая Вольга Конік не напіўся #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Скрыцкая Вольга Ой, я пажынаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Кавалеўская Вера Якаўлена Да ўмры стары, умры #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Кавалеўская Вера Якаўлена Горит сердце разгорается #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Кавалеўская Вера Якаўлена Пастух у трубачку граець, выгаврваець #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Кавалеўская Вера Якаўлена Млада Хімушка, красна дзевушка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Пастаўскі - Савічы Кавалеўская Вера Якаўлена Кахаліся, любіліся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Анісовіч Л. Пашла цёшча к зяцю ў госці #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера А ў гародзе верба расла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера Ой, што за шум паявіўся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі - Рабунь Пахом Вера А ў полі на раздоллі з'явілася навіна #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Занарачча Лабко Марыі Люблю я таго мальчыка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Занарачча Лабко Марыі Ой, парай, мамка #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Занарачча Лабко Марыі І баравая цяцерка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Мядзельскі - Занарачча Лабко Марыі І расла розная кветка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Настасі На моры на сіненькім #Балады
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Настасі А сын у мамкі ночку начаваў #Балады
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Ішла пайшла дарожка ў неба #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. А куды, эй ты, салавейка паляціш #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Сядзіць зайчык пад ёлачкай #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Ці не шум шуміць #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Хадзіў блудзіў казак па даліне #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Ляці, кося, дарогаю #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Я на моры радзілася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Гэля, гэля белы лебядзі дамоў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Сабірайцеся братцы талпою #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Цераз сіне мора #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Аб чом я бядую #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. А як выйду я на вулку #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Распусцілася каліна #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Ох, ты гора, маё гора #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. А белая бярозачка, чырвоная сосна #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Вылятала галка, вылятала #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Хадзіла ўдовачка па садочку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Расцець сасонка сямі лет #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. На тыне, на тыне #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. А ў роўным полі сад зеляненькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Была ў мужа сварлівая жонка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. А каб далі гарлачкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. А каб далі, да каб далі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Цяміч Л. Чарачка, чарачка як я цябе люблю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Сені моя кляновая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Цалавала кума кума #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. У арэхавым кусце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Стэфа #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Стэфа Да пайду я ў двор #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Стэфа Румяна поле румяна #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Ахрымовіч В. Каб я знала, што не прыдзіць #Прыпеўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Ніна Ой косю, косю вараны #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Пасынкі Савук Н. Учора была #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Занарачча Лось Аліна Цвіціць явар, цвіціць явар #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Занарачча Лось Аліна мая старэнькая #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Занарачча Тэалуцкая Ларыса Не пайду я той кажу
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мядзельскі - Занарачча Шабан П. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Слонімскі Збраевіч Грыгорый Пятровіч На крэсах ёсць дама бальшыя
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Дабрыян Надзея Уладзіміраўна Радзіліся мы на вуліцы
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Асташанскі Муляр Антаніна Кірылаўна Песня пра Колю
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Асташанскі Муляр Антаніна Кірылаўна Паслухайце сябры сяброўкі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Асташанскі Коршун Сямен Трафімавіч Яны нас не любяць, яны з нас смяюцца
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Роскаш Пур Павел Пятровіч Песня пра мальца
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Харосіцкі Кошур Кірыл Адамавіч Песня пра секвестара
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Харосіцкі Кошур Кірыл Адамавіч Нас не зломіць нядоля ліхая
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі Кошур К. А., Чур П. П., Коршун С. Т. Песня пра Лукошку
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Паплава Гайко Пятрусь Браты мае, ужо час настаў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Паплава Гайко Пятрусь Чырвоная зорка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі - Паплава Гайко Пятрусь Устань, праснісь, падымісь селянін
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі Кошур К. А. Спіць народ, дрэмле ў наволі
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Карэліцкі - Заполле Шэуко Зіна Нікалаеўна Стары год пражыўшы, жывем новы год #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі Коршун С. Т. Па вострых каменнях хадзіла я боса
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі Коршун С. Т. Ліст у турму
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Любчанскі Коршун С. Т. Ліст з турмы
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Карэліцкі - Заполле Шэуко З. М. Пад гоман вяселы, звон чары поўнай #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Мірскі - Слабодскі Балабовіч У. У. Пад гоман вяселы, звон чары поўнай #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Коршун С. Т. У мураз сырых на Лукішках
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Карэліцкі - Заполле Шэуко З. М. Увайшлі мы у цэлю і ў міг пранікла радасць нас усіх.
1961 Ліс Арсень Сяргеевіч Навагрудскі У мурах сырых на Лукішках #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня