08.01.076


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Слонімскі збраевіч г.п. На крэслах ёсць дамы бальшые #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Слонімскі дабрыян н.у. радзіліся мы на вуліцы #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі - асташынскі с.с. антаніна кірылаўна таварышы ўсе падыходьце #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі - асташынскі с.с. муляр а.к. паслухайце,сябры,сяброўкі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Навагрудскі коршун с.т. яны нас не любяць,яны з нас смяюцца #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Навагрудскі - мольнічы,суляцічскі с.с. малец а. прашчайце,браты дарагія і сёстры #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі - харосіцкі с.с. кошур к.а. жыццё усіх сялянаў так марна #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі кошур к.а нас не зломіць нядоля ліхая #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Карэліцкі - машэвічы кура п.п.|кошур к.а.|Коршун с.т. таварышы,усе падыходьце #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч паплава,нягневічскі с.с гайко п. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Навагрудскі - паўлавічы,нягневіцкага с.с гайка п. чырвоная зорка,чырвоная зорка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі кошур к.а. спіць народ,дрэмле ў няволі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Карэліцкі - заполле шэўк з.н. стары год пражыўшы,жывём новы год #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Любчанскі коршун с.т. па вострых каменнях хадзіла я боса #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч пятрыневіч м.а. быў я раз на плячы тваім,міша #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч вазьмі пісьмо,мой голуб мілы #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч Карэліцкі - заполле шэўка з.м. пад гоман вясёлы,звон чары поўнай #Лірычныя песні#Бяседная песня
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч мы з народамі расіі
1962 Майхровіч Сцяпан Казіміравіч у мурах сырых #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. рада б я ўстаці да свайго дзіцяці #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. ажаніла маці сына с паняволі #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. зялёны дубочак,чаго пахіліўся #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Казацкая песня
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. ой гора мне,гора,утапіла галованьку ў сіне мора
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. сам бялявы,кучаравы #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык г. ой,мосцяць масты, маставыя #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы кунічык ой на гарэ вецер вее #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы галаван в.а. ты саколе,ты саколе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы галаван в.а. моя матка,моя кветка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы галаван в.а. пайду на радзіму #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы коржыц а.е. вецер усё галлё клоніць #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы коржыц в.і развязаўся мех ні на смех #Малыя жанры#Прыказкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы коржыц в.і Жытка,на двух адна світка. #Малыя жанры#Прыказкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы раманоўскі а.я. дзе сем там і доля ўсім,а дзе адна дак і доля жадна #Малыя жанры#Прыказкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы дарую каробку жукоў,што б не хадзіла да чужых мужыкоў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы коржыц а.е. еду еду,ні дарогі ні следу #Малыя жанры#Загадкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - кашэвічы калектыў мастацкай самадзейнасці за федосік,за маланьей #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - яўсеевічы мостовая н.е. сери глазки где вы были #Прыпеўкі
1962 Фядосік Анатоль Сямёнавіч Капаткевіцкі - яўсеевічы маставая н.е. не садзіся на калені #Прыпеўкі