08.01.081


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Вольга Міцько, 45 год. Самагоначку я гнаў.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка Ой там пры дарозе бяроза стаяла. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ядніга Сіняўская А на гарэ вецер вее.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка Сягодня ў нас дажыначкі. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка Рада, рада перапелка. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка Ой, ляцелі гусі.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка У адным баку сонца ўсходзе.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Ганна Паўлаўна Барэйка Я іду, іду, іду.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Мядзельскі - в. Буйкі Дзядзюль Канстанцыі Іосіфаўны, 70 год. Туман, туман на даліне. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Мядзельскі - в. Буйкі Дзядзюль Канстанцыі Іосіфаўны, 70 год. А ў родным поле сад зеляненькі. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Мядзельскі - в. Буйкі Дзядзюль Канстанцыі Іосіфаўны, 70 год. Палюбіла казака. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Мядзельскі - в. Буйкі Дзядзюль Канстанцыі Іосіфаўны, 70 год. А я свайму папу. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынская Вольга Рыгораўна Ой быў у мяне мужычок. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Зялёны дубочак.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Тонка, тонка сасонка. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Борам, борам , борам па карэнню. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Здраствуй, здраствуй мілая дзяўчына.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. На балоце касец косіць.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Дзеўкі селі на качэлі. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апецёнак, 1890 г.н. Дай у лузе калінка зацвіла. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Анрэловіч Марыя Аляксандраўна Зялёны дубочак.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Анрэловіч Марыя Аляксандраўна Ой, у поле. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Анрэловіч Марыя Аляксандраўна Ох ты ель мая зялёная. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Анрэловіч Марыя Аляксандраўна Чырвоная каліначка.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Анрэловіч Марыя Аляксандраўна Ой у боры сосна,тонка да выросла.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Жыта спее, жыта спее. #Сатырычныя
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Зялёная вішня. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Ні парою каліначка ў лузе расцвіла.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Гора. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Цячэ рэчка. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Цёмна хмурыцца, цёмна хмурыцца. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Ішлі хлопцы рыбалоўцы рыбу лавіці. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Прыляцелі гусі. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. У канцы грэблі шумяць вербы. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Ой, хадзіла, маманька, па садочку. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Чаго лосечка, чаго сівенькі. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Ліда. Бывай, бывай, мая мамачка здарова. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Казакевіч Сцепаніда (год 45 з віду). Зялены рамон па дарожцы паслаўся. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Казакевіч Сцепаніда (год 45 звіду). Жоўты рамон па дарожцы сцелецца. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Казакевіч Сцепаніда. Восень #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Журавы лятуць. #Лірычныя песні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Вялікае Запруддзе Барэйка Ганна Данілаўна. Як я ехаў каля млына. #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Да ўзыйдзі ясны месячык. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Сіне морачка калыхалася.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Бярозка з лістком. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Шахновіч Марыя. Дзяўчыначка, шуміць гай. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. Ляці, ляці кося, у роўнае поле. #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. У садзе траўка зелянее.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. Мы паедзем у Варшаву. #Жартоўная песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. Да за бор, да за бор сонца коціцца. #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. Сонца нізка, вечар блізка. #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Ганна Захараўна. Як я выйду на вулачку. #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Зінаіда Уладзіміраўна. 25 год. Як задумаў я жаніцца.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Зінаіда Уладзіміраўна. 25 год. Ужо вечар вечарэе.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Будай Зінаіда Уладзіміраўна. 25 год. Да ўсе хмарачкі, усе грамадачкі,|Адна хмарачка розна.
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Да кацілася 2 яблычкі. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Да ўжо позненька. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Ель жа, ель зялёная. #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Сарачынская Вольга Рыгораўна. Ужо і не раненька. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Сарачынская Вольга Рыгораўна. Ох, дымна ў полі стала. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Сарачынская Вольга Рыгораўна. Сягодня субботка настала. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Сарачынская Вольга Рыгораўна. Ой, хто, ды хто. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Апяцёнак Маладая. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Міцько Васіль Іванавіч Па сінім волнам акіяна. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Міцько Васіль Іванавіч Не хачу, не магу, не желаю. #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Сарачынскі Іван Вы такога не ввідалі. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Запрудзе Дземеш Ганна Іосіфаўна Эх, гармонь мая, гармонь. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Міцько Васіль Іванавіч Хоць мілёнак ганарысты. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - г. Маладзечна Паляцела Церашкова. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Укропава Удзельнікі Укропыльскага хору. Мая мілка захварэла. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - г. Маладзечна Церашкова з Церашком. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Дзятлаўскі - в. Буйкі Дзядзюль Канстанцыя Іосіфаўна. Распраклятая кудзеля. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Андрыяловіч Марыя. Не кукуй зязюлька шэра. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Укропава Ванькевіч Вера. Камуністы ў небе свішчуць. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сіняўская Ядвіга. Мы дзяўчаты, вы хлапчаты. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Укропава Удзельнікі Укропыльскага хору. Мы частушкі праспяваем. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Мой мілёнак ганарысты. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр У папа аж тры казы. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Нам, Савецкаму Саюзу. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в. Ракаўцы Ліда Амбраловіч Пакахаў мяне Ціхон. #Прыпеўкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Паміж бінкі, паміж мінкі вісіць кусок скурацінкі. (Цэп для малацьбы). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Што гэта за загадка, што пад яйцамі гладка. (Патэльня). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Іван Праз брухта дарога, каля пупа трывога, каля дзіркі кірмаш і прыступы няма. (Скрыпка). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Што гэта за вочы, адно свеціць удзень, а другое ў ночы. #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Стаіць высока, лезе глыбока, а хто прыдзе, усім кланяецца.(Вочап у калодзежы). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Сарачынскі Аляксандр Тонка стае, слаба вісе, сам касматы, канец лысы. (Арэх). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Апяцёнак. У што першы цвік гналі,як Маскву будавалі. (Пляшка). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - Маркавічы Не на тое цябе браў,каб з табой спаў, а на тое цябе браў, каб у тваю дзірку мяса пхаў. (Бот). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Дзятлаўскі - в. Буйкі Відзеў Бог , што не даў свінні рог, а тоб яна ўвесь свет забадала. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Дзятлаўскі - Буйкі Свайго зла не бачыш пад носам, а чужое і пад лесам бачыш. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Дзятлаўскі - Буйкі Весяліся душа і цела, пакуль не ўся палучка праляцела. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Маркава Тоўстая кашуля не холад, а чорны хлеб не голад. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі Рубчык як заверне, сабака не пераскочыць. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі Сястра да брата ідзе, а брат ад сястры хаваецца.(Дзень і ноч). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі Ляжыць паленца, а ў сярэдзіне сэрца. (Аловак). #Малыя жанры#Загадкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Ваўкі Вісіць бізун на сцяне, будзе папу і жане. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі. Варвара вышэй амбара. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі. Праз вас дзеці бацька вачыма свеціць. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в. Ваўкі. Камінскі Аляксандр Іосіфавіч. Было гэта за сталом. #Народная проза#Народныя вершы
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в.Ракаўцы Саўрыновіч Мікалай Філіпавіч Як петрык жаніўся. #Народная проза#Народныя вершы
1963 Скідан Васіль Іванавіч Смаргонскі - в.Ракаўцы Саўрыновіч Мікалай Філіпавіч Аб неахайнай гаспадыні. #Народная проза#Сказ
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Маркава Апяцёнак Памяні, госпадзі. #Сямейная абраднасць і паэзія#Пахаванне#Памінанні
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Ваўкі Камінскі Аляксандр Летам на святы глухі пайшоў. #Народная проза#Анекдоты
1963 Скідан Васіль Іванавіч Маладзечанскі - в.Ваўкі Камінскі Аляксандр Ехаў я з кірмашу, ды знайшоў папову шапку. #Народная проза#Казка
1963 Скідан Васіль Іванавіч в.Вялікае Запрудье Дземешь Ганна Іосіфаўна Ні бі дубцом пакарай слаўцом. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч в.Малае Запрудье Барэйка Фёдар Васільевіч Пакуль хату падмяце ды прыбярэцца, з усімі пасварыцца і паб'ецца. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Скідан Васіль Іванавіч в.Малае Запрудье Барэйка фёдар Васільевіч Усю нядзельку смактала кудзельку.. #Малыя жанры#Прыказкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзенскі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. Каціліся гарбузы. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзенскі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. Што ж я тут вінават. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзеснкі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. А як вылез кропівы. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзенскі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. Яна рынку была. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзенскі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. Мой міленькі хату ставіць. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзеснкі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. А хто для каго. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Гродзенскі - г.Гродна Арлюк І.Ф. 24 гады. А хто стаіць пад акном. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Пад гарою вада льецца. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Цераз сад-вінаград. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Ой, падруга дарагая. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Я сваю суперніцу. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Палавіна саду цвіце. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Я мазурку танцавала. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Не хачу я чаю піць. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Чым я мужу не жана. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Купі, мілы, цялегу. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Цераз плот у агарод. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Наш дружочак баявы. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Чаму тады не прыйшоў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Колькі печаў не паліла. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Мой фартушак дарагі. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Я стаю на ганачку. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Салавей шчабятаў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Бадай таго чорт узяў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Як пайду я на гару. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Лідскі - Нецяч Фахотка В. 63 гады. Як пайду я на гару. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Міша, Міша, Міша мой. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Я любіла троечку. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Коля, Коля дровы коле. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Каб не той ялавец. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год На тым баку елавец. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Не пайду туды я замуж. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дубоўскі - в. Іванаў Кудрук Галіны 50 год Аддай мяне маменька. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Іўеўскі - в. Тробы Дабраловіч Матыльда Іванаўна 78 год. Адзін мілы ў тым паніз. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Іўеўскі - в. Тробы Дабраловіч Матыльда Іванаўна 78 год. Чаму мілы ходзіць рэдка. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Іўеўскі - в. Тробы Дабраловіч Матыльда Іванаўна 78 год. Чаму тады не прыйшоў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Смаргонскі - в. Сыраваткі Блажко Станіслаў Андрэевіч 65 год. Ой ты, мілая мая. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Смаргонскі - в. Сыраваткі Блажко Станіслаў Андрэевіч 65 год. Мілая, харошая. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі - в. Данілавічы Лаўрытчык С. 31 год. Ваня, Ваня твае коні. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі - в. Данілавічы Лаўрытчык С. 31 год. Мілы піша, надаелі. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі - в. Данілавічы Лаўрытчык С. 31 год. Мілы Коля дровы коле. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі - в. Данілавічы Лаўрытчык С. 31 год. Каля рэчкі я хадзіла. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Ой сяброўкі дарагія. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Я працую. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. А мой мілы сядзіць дома. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Чорнай працай пагарджае. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Шаўкавісты лён расціла. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Я на сесію паеду. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Ваўкавыскі - в. Заполле Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Ой падружкі дарагія. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Ехаў хлопец на Алтай. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. #ИМЯ? #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Не пускае мяне мама. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. І яшчэ яму ў дагонку. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. А праз месяц, можа болей. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Спадабаўся мне Алтай. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Праз час хуткі, час знаемы. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Дзятлаўскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці. Мы прыпеўкі самі склалі. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Гудуць гудцы.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Не пайду да хаты.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. На рыб'і луска.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Знаць рутаньку не пасеяць
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Кумушкі галубушкі.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Ой карала мяне маці, карала.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Слонімскі - Чамеды. Аўдоцця Сцяпанаўна 80 год. Ой там на горы.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Ой не стой пад дубе.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Салавей шчабятаў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Бадай таго чорт узяў. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Бадай ты, дзяўчыначка. #Прыпеўкі
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Ой ў боры жыта жала.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. За бор сонца, за дуброву.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Да белыя бярозкі.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. У канцы грэблі стаяць вербы.
1963 Цішчанка Іван Кірылавіч Навагрудскі - Валеўка. Узбановіч Дар'я Рыгораўна 60 год. Сівы галубочак.