08.01.085


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П.А. , 58 год. У нас сягодня масляніца!... #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П.А. , 58 год. Гэй, гэй, таўкачыкі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П.А. , 58 год. Тыдзень, тыдзень да каляд… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П.А. , 58 год. Едуць, едуць калядкі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П.А. , 58 год. А ў гародзе на пагодзе… #Лірычныя песні
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Мілідаўшчына Кляпацкая Я. Т., 22 года Вараны конік ды на дворыке гайсае… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўскі П. А., 58 год. Як удава сына парадзіла… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. , 55 год На гранай нядзелі русалкі сядзелі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Русальны тыдзень
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я., 55 год А сядзіць Купалле на плоце… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я., 55 год Ішла купалка сялом… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я., 55 год Чырвона каліна, ты ў лузе стаяла… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Батрацкая
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Прыйшоў хтось… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год сама гола… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Турак маніць курак #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Сямсот сарочак, сямсот наметак… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Чядзіць паненка… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Шатавіла матавіла… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Па беленькай жэрдачцы… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Сам тонак, як паясок… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Радзіўся я ў цяні… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Пад адным каўпаком… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Два браткі родныя… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Воўк жалезны… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год У лесе радзілася… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год У ліпавым куце… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Бяжыць у лясок… #Малыя жанры#Загадкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Раней наша Беларусь… #Прыпеўкі
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Гула пчолачка, гула… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Ой, божа ж, мой, божа… #Лірычныя песні
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Дахны Іваноўская Я. І., 55 год Каліна маліна… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Смаргонскі - Мілідаўшчына Клепацкая Я., 1942 г.н. Новы варыянт "Ручнічкі" (А ў суботу Янка…) #Лірычныя песні
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Жыла ўдоўка без сіла… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Грыміць гром… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Стучыць, гручыць на вуліцы… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Сядзіць сірата за сталом… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Божухна, божухна… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Як пайду, пайду па дарозе… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ярка сонейка каля лесу ходзіць… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год А ні пчолка зазвінела звонка… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Зашумела зялена дуброўка.. #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Як закурыўся дробненькі дожджык… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ай рыла рыла чорная галка… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Жана мужа распацешыла… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Я думала раненька… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ай дайце браце парады вы мне… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Была ў мужа… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год А я ня веру, ня веру… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ідуць, ідуць салдацікі… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Шэранькі салавейка… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Па небу месячык… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ці ў моры гуслікі граюць… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год А хто, хто ў каморы гамоніць… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Узвіўся рой за гарой… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Біта, біта дарожачка чераз двор… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Дымна ў полі, дымна ў полі… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Г., 6 год У гародзе кустарнок… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Сялілася Журавінка… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава В. Л., 30 год Аб мужу п'яніцы (Гыля, гыля шэры гусі дамой…) #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год А чый жа лён пад балотам… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Чэраз рэчаньку, чэраз быструю… #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Я ў двор не пайду… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Як пайшоў Данілушка… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ай восень, восень темната… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Ай восень, восень цемната… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год А ў каго ж ба… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Пасад Сухадолава Ф., 60 год; Сухадолава В., 70 год Станьце жоначкі ўсе ў рад… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. А ў нашага свата… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Хазяюшка мужыла… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Госцікі любоўныя… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Зялененькі вінаград… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. А відаць па бяседзе… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Ня стой божухна за дзвярыма… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Як вянок плятуць… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Русальны тыдзень
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Эй бару, бару барочкам… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. А Васінька кролік… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. А хто ў нас харошанькі… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Ванічка сваточак… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Чорная ягадка ды смародинка… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Як на масленай нядзелі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Купалінка ноч малінька… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Сяння Купала… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Віцебскі - Буева Марозава Е. П., 1890 г.н. Валачобнічкі валачыліся… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Ай, лятала сіза павачка… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Чаму не прышоў… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Бяжыць рэчанька… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Не спалася моладзі… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады А божа ж мой ясны… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Як пайду, пайду… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Бяжыць, крычыць сіротачка… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Вярба ў варотах калыхалася… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Зяць у цешчы ночку ночуваў… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Ой, дзевачка, куды ідзеш? #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Гаршчэўшчына Пашкевіч Г., 54 гады Сівы конь дарогу дратуваў… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Саўхоз Родзіна Бохан Люда, в.4 кл. люлі, люлі моляшу… #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1964 Іваноўская В.М. Талачынскі - Саўхоз Родзіна Бохан Люда, в.4 кл. Не слышны в деревне… #Аўтарскія песні
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Казалі людзі сват харош… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. А што ў нас на куце за Зарава… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Чаго ж ты Ефрасінюшка… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Асіна балота красіла… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Драмліва поле, драмліва… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Сядзела павушка на купінке… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Стаяла Верачка пад ляском… #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Іваноўская В.М. Сенненскі - Ходцы Прыстаўка А., 1918 г.н.. Па дарозе пыль… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Іваноў В., 75 год Пойдзем, дзевачкі, лугам… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Іваноў В., 75 год Ночы цёмныя, тучы грозныя… #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Нікіценка С. П., 70 год Адпусцілі сялян на свабоду #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. А што ў лесе граманула #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Сягодне Купалле.. #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Купала, купала… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Частуйцеся госці… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Здрычанулі сцены… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Хто ў нас харошы… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. У Манічкі душы… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. А беленькі, кудравенькі… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. Як аддалі маладу… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. На падвор'і змяркаецца… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Евстафева А., 1892 г.н. За балотам мужык косіць… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Бяда, бяда бядулінька… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Гора маё гора… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Як была я ў татачкі… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Цякла рэчка з пад кусточка… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Каліна з малінай… #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Вечар позні із лясочку… #Балады
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Купалінка ноч маленька… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Чырвоная роза… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Іван маладой… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Што ў лесе грыманула… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Сягодня Купала… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Па жыту луна ходзіць… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Сонейка ў бару у бару… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Гарадоцкі - Фралова Ільіна М. Н., 1888 г.н. Відзіць мае вочка… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Невельскі - Трышына Жгун П., 79 год Видят мои очки… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Полацкі - Расоны Алтухова Л., 74 года Дабранач табе… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Полацкі - Расоны Алтухова Л., 74 года А ідуць, а ідуць… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Полацкі - Расоны Алтухова Л., 74 года Селязенька галоўка сізенька… #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1964 Іваноўская В.М. Полацкі - Расоны З бабай ругацца, будуць людзі смяяцца #Малыя жанры#Прыказкі