08.01.092


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Нікалаенка Н., 1923 Ой, чыё-та лічанька запылілася #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Ой, чые ж гэта да волы сівы да па гарэ хадзілі #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Рабцаў А., 1893 Ой, маці мая, маці, што янарабіла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Салавей мой сізакрылы #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Нікалаенка Н., 1923 Хвіля з мора, вецер з поля #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Ракусевіч В., 1886 Камарыкі-мошкі ўсю ночку прагулі #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Няма зімы, няма лёду #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Смуцен вечар, смуцен ранак #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П., 1925 Кацілася зара з вечара да дня #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Вячэрняя зара рана ўзышла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Вячэрняя зара рана ўзышла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, пад мостам, мостам #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, палын мой, палыночак #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Ой, мужык жонку б'е да й катуе #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Харытонава М., 1924 Цячот рэчанька невялічанька #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Аддала мяне мамка ў чужую староначку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова В., 1901 Што даўно, даўно я ў мамкі была #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, даўно, даўно #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Патароча Г., 1906 Людзі кажуць - ідзі замуж #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Ой, на мосту чорны воран крачэ #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П., 1925 Ой, гора маё, гора, гора вялікое #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Чудноўская Х., 1901 Люлечка мая медзяная #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Л., 1921 Мамка ты мая старая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Кому месяц, кому ясны #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Забіран К., 1896 Ой, дай, Божа, нядзелькі даждаці #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка А., 1911 Сіне морачка глыбока #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Да зацвіла ў лузе каліна #Лірычныя песні#Бяседная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Л., 1921 Што за гаем зелененькім #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гузава Н., 1899 Что ж ета цяпер за свет #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логіна Д., 1911 Ой, рэчка, рэчка быстрая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Да, ой, ты, дубе кучаравы, да голле твае разне #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Да было ў бацькі дзевяць сыноў #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Чарненька дарожка да мілога ляжыць #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Пазволь жа мне, маці, крыніцу капаці #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова В., 1901 Ой, там на гарэ, на шалковай траве #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гузава Н., 1899 Жыла ўдава пасярод сяла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Как с-пад каменя, каменя сінега #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Выпраўляла маці сына ў салдаты #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Міргарадская М., 1914 Ты крапівіца мая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 А ў гародзе крапіўка джыглівая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Ой, дзевачкі-падружкі #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1921 Ой, на ранае ралле #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой зелена, зелена #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, коню, мой, коню #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П, 1925 Што ў лузе на дубочку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова В., 1901 Ой, у лузе, да шчэ й пры дарозе #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Божа мой, Божа, шо я нарабіла #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Пятрэнка Ф., 1914 Ночка мая, ночка, ночка цёмная #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1891 Паласа мая, палосачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котаў Л., 1901 Сабралась шарлота, бедная басота #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Ракусевіч В., 1885 Ой, у садзіку ды бярвен наслаўся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчыны Лапаціна Т., 1891 А ў нашым садзіку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Раўкоўская Г., 1922 Усе горы зелянеюць, толькі одна гора чорна #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурчанка А., 1901 Сабіраліся сестры #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Анціпава Г., 1898 У майго брата нова хата #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Бяроза бела, караніста #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Што з-пад гаю конік вылятае #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логвіна Д., 1911 Ох, я п'яна да й хілюся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Дубінушка
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, што за лесам #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котаў Л., 1901 Умер бедняга в больнице военной #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка А., 1911 Плыве човен вады повен #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логіна Д., 1911 Шчэ й сонца не заходзіла #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Рэут Л., 1925 Калі, груша, узышла, калі, груша, вырасла? #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 У агародзе ячмень, пад гарою жыта #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Сіня мора узвалнавалася, эй #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1921 Вы паля, вы паля, шырокія паля #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 На германскай зямле нічога не росце #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ой, на горэ огонь горыць, а ў даліне забіт ляжыць #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурчанка А., 1901 Тучкі цёмныя, тучкі грозныя #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ой, не шумі, лузе, зялёнаму гаю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Як запела ластавачка, угору летучы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ляцела зязюля цераз сад куючы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Вішанька-цярэшанька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Рэут Л., 1925 Вішанька-цярэшанька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Зажурылася калінанька, шо ягад нема #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 У чыстым полі, у шырокім раздоллі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1921 Валы сівыя, валы палявыя #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Чумачэ, чумачэ, чаго зажурыўся #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурчанка А., 1901 Шлі чумакі с Крыму дадому #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Чумачэнька п'е, у яго грошы е #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гузава Н., 1899 Ой, п'е чумак, п'е, яму Бог дае #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Чумацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурчанка А., 1901 Дзе, бурлак, валачыўся #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Бурлацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логвіна Д., 1911 У чужой старане я знемагаю #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логвіна Д., 1911 Звінеў званок нашчот паверкі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Рабцаў А., 1893 Звінеў званок нашчот паверкі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Г., 1935 Сіжу я ў цямніце #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Між высокіх халмоў зацералася #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Ой, пойду я лесом-бором #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ой, чаго ты, мілы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ой, піло, піло тры казачэнькі ўмесці #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песні, як паслі жывёлу
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Барысаўскі - Жыцькава Сакалаўская Л., 1911 В воскресенье мать-старушка #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, ціхі воды, быстры рэчкі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котаў Л., 1901 За Сібіром сонца ўсходзіць #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Ой, да за лес, ой, да за лес #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой у лузе, лузе #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой у лузе пры дарозе #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Сонца яснае нам свеціць #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П., 1925 Ой, да калінушка, ой, да не стой #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Анціпава А., 1903 Ішлі тры героя, з турэцкага края #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Паследні сённяшні дзянёчак #Лірычныя песні#Ваенная песня#Провады ў войска
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Анціпава А., 1903 Цішына ў полевом лазарэце #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 Вперадзі шла павозка #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Ой, у лузе, лузе, расцвіла каліна #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Ішлі да волы дарогаю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 Прашчай, дзярэўня, здраствуй, Каўказ #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Ракусевіч В., 1886 З табою, мая міла #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 Ой, расцвіла роза белым цветам #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Ой, да ты калініца #Прыпеўкі#Прыпеўка да танца
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Міргарадская М., 1914 Кацюша-душа кругом хараша #Гульні
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 Як пайшоў молад гуляць #Гульні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1920 Як поедуу ў лес по дрова, моя жонка черноброва #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1905 Як у полі тры крынічэнькі #Жартоўная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1889 Сава мая, совінька, сава была ўдовінька #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка А., 1911 Канапелькі #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котава Н., 1901 Што за крык, што за шум сачыніўся #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Р., 1891 Як пасеяў камар крэчку #Жартоўная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Бялун Н., 1895 Ой, хадзіў я па рачыцы дзяўчат выглядаць #Жартоўная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Патароча Г., 1905 Хадзіла Ульяна #Жартоўная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Малуціна Г., 1904 Чаго, Ванечка, не весял #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка А., 1911 Мяне Якаў любіў #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 А ў месяцы верасні вупала пароша #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котаў Л., 1901 Паехаў казак араці #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Ой, нарадзіла Какаціна семеро дзеток #Жартоўная песня
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 На дварэ дожджык #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова В., 1901 Ой, піла, піла, чапец згубіла #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Што за звон, што за звон #Жартоўная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Перасвятое Група дзяўчат - удзельніц мастацкай самадзейнасці Паедзем мы, жонушка, на ярмалак гуляць #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова А., 1941 Что он ходит за мной #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Бушрымава В., 1906 Паехали к церкви кареты #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Шакуліна М., 1926 Колечко моё обручальное #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Тарасенка В., 1924 Прости,прощай, дай ручку мне #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Шакуліна М., 1926 Освещёе огнями весь паркетный зал #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Венгура Г., 1912 Стаканчыкі гранёныя стаялі на стале #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Група дзяўчат Был прекрасный вечерок #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Г., 1935 Сыграйце мне разлуку #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтанаў Стрэльчанка Т., 1926 Поёт соловей на дубраве далёкой #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 Ой, у лузе каліна дай усей лугу красіла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гузава Н., 1899 По долине, по дубраве #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 Зацвітала сіняя мора #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурчанка А., 1901 Як расцвіло сіняя сора #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Група моладзі - удзельнікі мастацкай самадзейнасці С деревьев листья опадают #Жартоўная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Котаў Н., 1901 Бедная девица, горем убитая #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чоонае Цыбульская П., 1925 Ой, вішанька-чарэшанька #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Група моладзі Цячэ рэчка невілічка #Карагоды
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П., 1925 Паўз кузню ішла - вугаль нашла #Карагоды
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Група дзяўчат Всё васильки и васильки #Раманс
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Грыцкова Р., 1908 Жила маменька в селе, забот не знала
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Цыбульская П., 1925 В одном прекрасном месте #Раманс
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Л., 1921 г. Ня пей, салавей, ты так рана #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Козырава Г., 1916 г. Лет 17 все маряк плаваў по марям #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 г. О, Божа мой, мілюсенькі #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Міхалеўская В., 1929 г. А ў полі вецер вее #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 г. Што-то на горачке белеет #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 г. Кари глазки, где вы скрылись #Раманс
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Калеснік М., 1947 г. Ой, по мору по сіняму разгулялася вална #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 г. На Украине, где-то в городе #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Стрэльчанка Т., 1926 Как на шахте на Морее #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Тарасенка В., 1924 г. Как па главном Варшавском вакзале #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Шаўцова Т., 1876 г. Выйдзі з клеткі, сядзь на ветку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Шакуліна М., 1926 г. Сядзіць Каця за рашоткай #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Астрожная/турэмная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Рэут Л., 1925 г. В два часа что-то случилось #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 г. А ў нашай дзярэўні нова навіна #Раманс
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік М., 1921 г. Каця, Кацярына, купецкая доч #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыца Фрэнкель-Майзлік Л., 1921 г. Сменим мечи на орала
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Яўмененка Л., 1921 г. Пять минут
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Тарасенка В., 1924 г Пад частым разрывам #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэвалюцыйная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Упорыца Рэдзьковіч Г., 1942 г. Там, за Доном, за рекой #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова А., 1941 г. Эсминец у моря на рейде стоял #Лірычныя песні#Бяседная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Рэут М., 1942 г. Грустные ивы склонились к пруду
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Нам прыслала Масква падкрапленія
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Ст. Дзятлавічы Мяцельская Т., 1940 г. Серая суконная, родиной дарённая #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Тарасенка В., 1924 г. На широком поле #Лірычныя песні#Ваенная песня
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Мамуціна А., 1909 г. Не вейцеся, чаечкі, над морам #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Провожала мать сыночка
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Логвіна Д., 1911 г. Вспомню я, как мать провожала
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т. 1891 г. Калгаснае поле, як мора # Сучасная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т. 1891 г. Ранним раненько в дозорьке в ледоход #Раманс
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Дубавец Л., 1918 г. Счастье тому, у кого есть мать #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Пацеенка З., 1924 г. Над полями зорька светлая
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Група дзяўчат Небо потемневшее вышитым ковром #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова А., 1941 г. Возле дома вашего #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гусакова Н., 1938 г. В ноябре на дворе холодно немножко #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Грушунова А., 1941 г. Куст сирени цветёт у окна #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Як крыніца цячэ
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Пацеенка З., 1924 г. Мір зямлі шчаслівай
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Свеціць месяц із-за хмары #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Вечарком за рэчкаю, э-эх #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. На калгасны загон
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Упрыгожым нашы хаты
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Пацеенка З., 1924 г. Дождж ідзе # Сучасная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Пацеенка З., 1924 г. Кожны дзень, як толькі сонца ўстае
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Дружнай мы сям’ёй рашылі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка А., 1910 г. І стаіць каліна # Сучасная песня
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Песня памяти партизан
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Сабралісь мы сёння на нашае свята
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Гомель Хавкин С., 1931 г. Комаринские вечера
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Ветка Пракошын В., 1927 г. Песня о ветке
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Азершчынская прывітальная
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Азершчынская прывітальная
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. На апушке леса
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Бялун Н., 1895 г. Захацелася ужо фрыцам
1957 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Фіскоў Б., 1923 г. Киев наш #Лірычныя песні#Ваенная песня
1957 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Фіскоў Б., 1923 г. Разведчикам #Лірычныя песні#Ваенная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Марфута #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Кондзік Г., 1926 г. Ой, вы галкі, вы чарненькія #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Забіран К., 1896 г. Як я была ў свайго татачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т, 1891 г. Кукавала зязюлечка, эй, на дубочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т, 1891 г. Сонца нізка, вечар блізка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Пацеенка З., 1904 г. Да гудуць пчолы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Баршчоўка Максіменка Г., 1924 г. Лён высокі, лён зялёны #Прыпеўкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гусакова М., 1896 г. Ой, чыя-то рута мята
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Барысаўскі - Жыцькава Сакалоўская Л., 1913 г. Каб нам тром-чатыром #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
Гваздзёў Міхаіл П. Ткачова Л. У нас у Яроміне свята
Гваздзёў Міхаіл П. Ткачова Л. Чырванеў усход далёкі
Гваздзёў Міхаіл П. Архіў ІМЭФ Прывітальная Мінску
1959 Гваздзёў Міхаіл П. людзі старэйшага ўзросту #Апісанні розныя
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына,Чорнае,Саланоў Лапаціна Т., 1891 г., Харытонава, |Ракусевіч В., 1885 г. в. #Апісанні розныя
1959 Гваздзёў Міхаіл П. #Апісанні розныя
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. #Апісанні розныя
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Лапаціна Т., 1891 г. і іншыя жыхары вобласці #Апісанні розныя
1960 Гваздзёў Міхаіл П. #Апісанні розныя
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Лапаціна Т, 1891 Сонца грэе, вецер вее #Лірычныя песні#Ваенная песня#Провады ў войска
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. і ад людзей старэйшых і сярэдніх узростаў Гомельскай вобласці. #Апісанні розныя
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т. К. 1891 г. і ад насельніцтва сярэдніх і старэйшых узростаў Гомельскай вобл. #Апісанні розныя
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Святкуй, радзіма, мая #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі Ступач Ф. #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1963 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1964 Гваздзёў Міхаіл П. Министерство культуры
1963 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі
Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі
1859 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі
1963 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Веткаўскі #Апісанні розныя
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Вілейскі
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі #Апісанні розныя
1886 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Старае Краснае
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Старае Краснае Вехо А., 1941 В. Старае Краснае Рэчыцкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаново Ракусевич З, 1943
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Басенкова 1947
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лунінецкі - Лунін Лобко Н., 1944
1952 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Демека Катлобай У., 1934
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Красное Кострома И., 1944
Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Болрипа Н., 1948
1956 Гваздзёў Міхаіл П.
1957 Гваздзёў Міхаіл П. Рожаловская Л. П.
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Евмекенко В. 1941
1962 Гваздзёў Міхаіл П. #Апісанні розныя
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўмененка Л., 1921 г. У суботу Янка ехаў ля ракі #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыца Удзельніцы агідбрыгады Неба ўсё ў зорачках #Лірычныя песні
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Ой спасіба, да мой татка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Вясельныя прыпеўкі
1960 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. “Сямёначка” #Лірычныя песні#Бяседная песня
Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка Г., 1873 г. Як паехаў мой мілы араць #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Добры вечар, добрыя людзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Ой ты, пан, наш паночак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Пара, маці, дый вячэраці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Гузава П., 1899 г. А мы свайму старшыні да й здзелалі славу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка 1873 г. Казалі нам людзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Шакуліна М., 1926 г. Чаго не прышоў, як я цябе ждала
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 г. В малінавай рошчы салавей спявае #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст. Дзятлавічы Чарнова 1899 г. Наша хазяюшка-паня #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Прыбыткі Лявоненка Г., 1873 г. Эта ж не серабро – медзь #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Расступіцеся, ворагі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Ехала Мар’яна пад вянец #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Пыл, пыл да па дарозе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Гомельскі - Ст.Дзятлавічы Стрыжакова М., 1906 г. Зімушка-зіма, зіма лютая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Салтаноў Гурыновіч Х., 1883 г. Жана мужа ды не палюбіла #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Ой, хадзіла ды Настуська ее па гораду #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Малуціна А., 1909 г. Ой, што ета да за свет настаў #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Азершчына Лапаціна Т., 1891 г. Ой, памру я, памру на цэлыя два дні #Лірычныя песні#Бяседная песня
1958 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Анціпава 1900 г. У нядзелю рана маці сына лае #Лірычныя песні#Бяседная песня
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Тонеж Група дзяцей 7-10 гадовага ўзросту Ой, посожу грушку ў мосці, у мосці #Гульні
1965 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Еўменека Л., 1930 г. Партызана, нібы брата
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Артукі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Лельчыцкі - Слабада Група дзяцей 7-10 гадовага ўзросту і Кондзік М., 1926 г.
1962 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Жмураўка Ад удзельнікаў мастацкай самадзейнасці в. Жмураўка
1961 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Заена Стрыжак П., 1945 Дзед і баба #Лірычныя песні
1959 Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыцкі - Чорнае Ад удзельніц мастацкай самадзейнасці Гусакова Н., Кісялёвай #Апісанні розныя
1965 Гваздзёў Міхаіл П. Міністэрства культуры
Гваздзёў Міхаіл П. Рэчыца Рагоўская В. Г. райаддзел культуры