08.01.098


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Рудакоў Ганчарэнка Г. А. Ой, з калодца дзеўка ваду брала #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Н. Ф. Да запрагу я валы крутарогія #Балады
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Бабчын Куралей Л. І. Шуміць гудзе сасоначка #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Вязок Ходас Н. Сонца ні заходзіла #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэўцы Барысенка А. Ф. Да ступіла Тамарка на парог #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэўцы Барысенка А. Ф. Вецер вее павявае #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Г. А. Жала мая Машка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Г. А. Ой, на гарэ сухі дуб #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэўцы Дрожжа С.Я. Ой, там дзеўка васілі палола
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Г.А. Па дарожцы да бервынок паслаўся
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Мокіш Эта случай совсем был недавний #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ходас А.М. Калечка мае пазлачонае #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Г. А. Ой, дзевачка, - чырвоная вішня #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Рудыя Рудчанка Г. А. Ой,шуміць, гудзе дуброванька #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Астрагляды Кот Г. Зялёная дуброванька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Алейнік Д., 70 г Ой, каліна, каліна
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Паселічы Мажэйка Л.А. Я іду, пераліваецца, вадзца пада мной #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Чыкалава Удзельнікі самадзейнасці Чыкалаўскага клюбу Што ля клуба за канава #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Плоскае К.С.Л. Няведала зязюля, колькі ў садзе былі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Валокі Лобан М. Гора гараваннейка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Рудые Сакоўская М.М. Божа мой, чаго салавей смуцен, невясёл, божа мой #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. А ўсе горы зелянеюць #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Над маёю хацінаю #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Зялёны дубочак
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Сам кудравы-кучаравы #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Салавейка маленькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Да сохне-вяне да травачка падкашоная
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Што й у лузе, лузе #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Сама сабой дзевачка дзівавалася
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Вярба, вярба, дзе ты расла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Вясенка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Цераз рэчаньку, цераз быструю #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Што затуманілась, зорачка ясная #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Біла жонка мужыка #Жартоўная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Шаўчэнка П., 70 г. Што з пад дуба, дуба, дуба зелянога
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Шаўчэнка П. І., 70 г. Кідай Сямене жынку #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Чаго, Васіль, зажурыўся
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. А ў нашых палях #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Ой, прала б я кудзелічку #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Шаўчэнка М. П. Шчадроўка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Ой, дубе, мой дубе #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Як пайду я к старшыне #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Заяц Г.Д., 1939 г.н. Ой, а ў пана Івана вумная жана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Заяц Г.Д., 1939 г.н. Край калодзезя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Заяц Г.Д., 1939 г.н. Ой дыму, дыму па за лозамі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Заяц Г.Д., 1939 г.н. Край дарожанькі, край шырокае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Вдоль по мору #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Руська песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С. Зялёная вішня #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Щадруха #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды#Шчодры вечар
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Украінская
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Прыляцела галка #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы За рэчанькай яры хмель #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Ой, мароз, мароз #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы калгаснік в. Асарэвічы У барыні за дваром #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы калгаснік в. Асарэвічы Стараруска #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Іёлчы Касцюковіч Н.І. Узяў мілы мілую #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Саладоўнік П.С., Кудан Х.І. Прадзіце, ятровачкі #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Кудан Х.І., 77 г. Пратарыла я трапінку чэрэз яр, чэрэз яр #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Малевіч Х.М., 68 Г. Вясна красна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Малевіч Х.М., 68 Г. Эй, ге-ге, ой-ой гіля-гіля
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Малевіч Х.М., 68 Г. Смутны вечар, смутны ранок #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Малевіч Х.М., 68 Г. Да вецер вее, сонца грэее #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Малевіч Х.М., 68 Г. Ой, што на дварэ да вечар вечарэее #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Песня ў час, калі палолі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Заяц М. Каліна-маліна #Лірычныя песні
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі Як у хату я загляну #Жартоўная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Плех В. Ф. Ой, чі чула ты, мамка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Раманава Ф.Ф. 1900 г.н. Чаго, удоўка, позна ходзіш
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Хракавіцкі с/с Протас П.Д. Дзесь ты мяне, мамачка, купала ў бервянку #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - калгас Кірава Леўчанка Л.П., 1922 г.н. А ў нядзелю рана #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - калгас Кірава старыя калгаснікі Калі б міне такі век доўгі #Жартоўная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - калгас Кірава Леўчанка Л.П. Едзе мужык у поле #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - калгас Кірава Леўчанка Л.П. Дуга сіня, шчэ й галубленая #Жартоўная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - калгас Кірава Леўчанка Л.П. Ой, п'яна я, да й хілюся
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Асарэвічы Мачуленка М.А. Я ў калгасе раблю
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Тонежская слабада Акуліч П.П, 1904 г.н. Сама дзеўка неўдаліца #Жартоўная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Тонежская слабада Акуліч Г.А,, 72 г. Ой, на бару жыта жала
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Тонежская слабада Грэчка Г.Н,, 77 г. Навары, маці, ключно #Карагоды
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Тонежская слабада Грэчка М.Т. Ой, пайду я цёмным лесам #Лірычныя песні#Бяседная песня
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Тонежская слабада Акуліч П.П., 1904 г.н. Забялелі сняжкі мяккія й пушыстыя
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Сцяпанаўскі с/с Дырэктар камарынскага ДК Беразцяцкая ў саўгасе #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Сцяпанаўскі с/с Дырэктар камарынскага ДК Сено, трыццаць кілаграм #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Нашы хлопцы задаюцца #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Нашы хлопцы задаюцца #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Палуянава Л. Я иду, а мне навстречу #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Палуяна М.М.. На праўленні брыгадзір #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Палуянава Л. Мне па радыё нядаўна #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Председатель блины пёк #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Хорошо быть стыршинёй #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі На работу не пошла #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі На работу не хадзіла #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Плохи в области дороги #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Арэсавічы Пугач Ж. Не даюць свінаркі спуску #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Арэсавічы Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Мы за сілас галасуем #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці В Степанове всем на диво #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Микалай наш задаётся #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі У каго які калодзезь #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі У каго які калодзезь #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Я дарила платок белый #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Запоём, моя подружка #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Баравое Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Планы партии могучи #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці У соседа колос спелый #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Лейся песня трудовая #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Кто у нас всегда в почёте? #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Мазырскі - Данілегі Удзельнікі мастацкай самадзейнасці Кукуруза поднялася #Прыпеўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Як хто хоча, так па свайму бацьку і плача: хто ў кулак, а хто і ніяк. #Малыя жанры#Прымаўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Ячна луста цягне касароў да куста - у жываце пуста #Малыя жанры#Прымаўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч З'еў сала і пірог, дык ляціць травы рог #Малыя жанры#Прымаўкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Тады пела, як бацькаў хлеб ела. Стала свій дабываць - стала песні забываць #Малыя жанры#Прыказкі
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Рудакоў Бржэзінскі А.П. Даярка і малако #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ходас М.У. Цяжкае пытанне #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка С. Сам ведаю #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Пагоннае Арэшчанка П.П. Сціпласць #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Плоскае Казёл У. Шумеў камыш #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Кардаш Ц. У сталіцы #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Бабчын Еенка С.І. Дайце большы, мацнейшы #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Варацец Сакоўскі М. Хоць дзяцел, хоць міністр #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэвічы Колькі год #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Мокіш Краўчанка У.А. Я не з тых, што сёння гавораць адно, а заўтра другое #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэвічы Трактар з характарам #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Бабчын Сінгаеўскі Антон Калгаснікі нічога ня робяць #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Плоскае Казёл Г.У. Стажор і машына #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі студэнты Разбяромся потым #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі студэнты Вытрымаў #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі настаўнікі-завочнікі Ля варот стаяў #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Губарэвічы Барысенак А.Ф. Божа сіла #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі О, гэта тая справа #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Ганчарэнка Г.А. Змажце #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі студэнты-завочнікі Ведаў, ды забыўся #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Плоскае Казёл Р.У. Колькі жывуць мышы #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі Васюк У.М. Лепш адзінка, чым тройка #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Брагінскі - Камарын Дырэктар камарынскага ДК Перад пачаткам кіносеанса #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Найвышэйшая ўзнагарода #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч студэнт-завочнік Карэспандэнты і працоўны энтузіязм #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Скідан П.М. Вайна - гэта экзамен #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Тарасенка А. Што новае ў калгасе? #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Тарасенка А. Што новае ўшколе? #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Тарасенка А. У гасцях #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Церашковец Н., 60 г. Дзе той чарапок, што кот еў? #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Хойніцкі - Высокае Сяргеенка А. Вясёлае жыццё #Народная проза#Анекдоты
1964 Скідан Васіль Іванавіч Тарасенка А. Лякарства ад блох #Народная проза#Анекдоты