08.02.011


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Кума #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Тройца
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Ксцінная #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Бяроза мая кудравістая #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Ой, наступае восень халодная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Павей вецярочык #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Што пад ярам, ярам #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы На моры вутка купалася #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Ой, пайду я пайду #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Ой у полі крыніца стаяла #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы калгасніцы Ціха ў камеры жулебнай #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы Картузава Вера Пятроўна, 1940г.н. Ой у лузе каліна стаяла #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы Картузава Вера Пятроўна, 1940г.н. Што ў полі азёрушка #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Горы Картузава Вера Пятроўна, 1940г.н. У нядзелю на таржку #Жартоўная песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Казлоўка Кажамяка Варвара Максімаўна, 55г. Прапіў каня варанога #Жартоўная песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Казлоўка Кажамяка Варвара 55г.|Савіна Ефрасіння, 68г. Хмелю ты мой хмелю #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Савіна Ефрасіння, 68г.|Голуб Алена, 55г. Там за гаем зеляненькім #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ой Маруся ні дужа ляжала #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Кума #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ты не пей рана салавеечка #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ой салавей мой маленькі #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Горачка мая крутая #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. А тры дзявіцы брава красавцы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Хадзіла брадзіла ў зялёным саду #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Да свіданья маменька #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ніхто не прыгорне #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Травачка муравачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Наехала туча хмара цёмна #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ой да вы братцы вы таварышы мае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Краснапольскі - Марозаўка Сівакова Яўгенія, 58г.|Голуб Алена 55г. Ой ты яблоня #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона 58г. Ой пайду, пайду #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Тройца
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона 58г. За гаем, гаем #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона 58г. Калі б кусцічак ня цвіў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Шупікава Кацярына, 55г. Падуй, падуй вецярочык #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. Пасеіла многа жыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. Бяроза мая караністая #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. Авясец, мамачка, авясец #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. Пара маць жыта жаць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. Ой сяло мае, сяло новае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво#Дажынкі
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Хромчанка Матрона, 55г. А дзе ж мая каханачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Міранкова Анісся, 65г. Ударыў у званы, у колакалы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Міранкова Анісся, 65г. Сягоння на вяселле звалі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Міранкова Анісся, 65г. Ой перавозчык бел малойчык #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Міранкова Анісся, 65г. Ой ну якія ж то людзячкі #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Кляцко Ульяна, 75г. Чарнаморац, мамачка, чарнаморац #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Кляцко Ульяна, 75г. Закаціся, жарка сонца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Лабачова Фёкла, 55г. Ой вы лугі мае, лужочкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Лабачова Фёкла, 55г. Выйдзі, мамачка, паглядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Міла хату і сені #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Што пад вербаю стаяла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Пад калінаю стаяла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. А ты коваль, коваль, коваленька #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Добра таму, хто рана жаніўся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Ай горад, горад Капічы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Па балоцечку валачылася #Жартоўная песня
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. Што пад дубам, пад дубочкам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Котава Ксенія, 77г. А ўжо к восені прыходзіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Пазанкова Аляксандра, 25г. Там у полі тры крынічанькі #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Шупікава Кацярына, 55г. Ты дубочак зеляненькі #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Шупікава Кацярына, 55г. Із-пад гор гарыі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Касцюковіцкі - Капічы Шупікава Кацярына, 55г. Чырвона калініца хілілася #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Ніўнае Еўдакіменка Хвядося, 58г. Як пайду я ў зялёны лес #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Ніўнае Еўдакіменка Хвядося, 58г. Кагда б знала-ведала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Жасткаў Лысенка Хвядогся, 63г.|Баранава Зоя, 53г. Ночка мая, ночка цемная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Жасткаў Лысенка Хвядогся, 63г.|Баранава Зоя, 53г. Е-эй я хадзіла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Жасткаў Лысенка Хвядогся, 63г.|Баранава Зоя, 53г. А вы вецярочкі вы сцюдзены палудзены #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Суражскі - Жасткаў Лысенка Хвядогся, 63г.|Баранава Зоя, 53г. А сонейка, а ты маё жаркае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Ціхань Мацюшэнка Еўдакія, 67г. Баліць мая галовачка #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Ціхань Мацюшэнка Еўдакія, 67г. Ах вы гусачкі мае, серы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. А на гарэ вярба #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. А сады мае садочкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. Даліна, далінушка эй #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. Ёсць ў полі тры дарожкі розныя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. Скацілася ясная зараначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Васіленка Марыя, 45г. Вячэрняя зорачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамёнкава Марыя, 62г. А даўно я даўно ў мамкі была #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамёнкава Марыя, 62г. Водачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Казакова Ганна Я ў піру была я ў бяседушке #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Казакова Ганна Каля рэчкі, ля Дунаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Казакова Ганна Ні люблю я мілы нікога #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Пастушонкава Наста, 60г. Не жарка гарыць лучына #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. Па садочку душа Маша гуляла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. А божа, божа #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. Як паеду я #Жартоўная песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. А ўсе людзі двору ідуць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. Не талкуйцеся сваточкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Ах ты ёлачка ты сасоначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Зімовая песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Ой што на горке дворінка нова #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. А гребшачкі маладыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Э нарадзілася дзяўчонка хароша #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Ох што я ў полі на мяжы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Полна ребята нам кружыцца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Зімовая песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Мажэйкава Хрысціна, 65г. Вы прядзіце дзевачкі вы прядзіце #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Зімовая песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Хамянкова Марыя, 62г. Кукареку пятух кукареку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Зімовая песня
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Вендзікава Марыя, 74г. Ай зорачка да заряначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Жураўлёва Ефрасіння Я палю, палю, палю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Тройца
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Жураўлёва Ефрасіння Як пайду я лугам, лугам #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Хоцімскі - Забялішын Жураўлёва Ефрасіння Ва ўсіх муж'я маладыя #Жартоўная песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Марыя 58г.|Ковалева Вера, 50г. Ты сяло маё сяло новае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Марыя 58г.|Ковалева Вера, 50г. Зялёная дубровушка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Марыя 58г.|Ковалева Вера, 50г. Ня шум, ня шум дуброва зялёная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Марыя 58г.|Ковалева Вера, 50г. Туман ярам, туман даліною #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Ільюшчанка Кацярына, 30г. З-пад адной гары вецер веіць #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Астапенкі Зінаіда, 38 г. А што гэта за вярба #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Ціха, ціха на море пагода #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Вецер з поля туман з мора #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Заглянула вока #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. За речкою за быстраю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Усе тучкі ў кучкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Ой якаво табе дубочак #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Эй худа худа сіроцкая #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Зюзькіна Мар'я, 58г. Заря мая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Пуцалева Матрона А серая лябёдачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Пуцалева Матрона Ой лесам, лесам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Пуцалева Матрона Як устану я раненька
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Вярцінская Куліна, 67г. Сем пудоў кудзелі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Пуцалева Матрона Як паехалі мой мілы ў дарогу #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Радзькова Настасся, 50г. Ад сяла да сяла #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Радзькова Настасся, 50г. Ліпачка кудрявая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Радзькова Настасся, 50г. Часаў Ванька кудзеркі #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Радзькова Настасся, 50г. Ля калодзежа #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Радзькова Настасся, 50г. Дзевачкі красуйцеся #Прыпеўкі
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Бяляцкая Наталля, 60г. Нашчыплю я йгрушы #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Стары Дзедзін Бяляцкая Наталля, 60г. Аддаў мяне татачка #Балады
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Бяляцкая Наталля, 60г. А дзе ж тая крынічанька #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Бяляцкая Наталля, 60г. Ой лугі, лугі, лугамі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Радзькова Настасся, 50г. Баравая зязюлечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Радзькова Настасся, 50г. Не жаль жа мне вечарочка #Лірычныя песні
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Радзькова Настасся, 50г. Ой кола віннага калодзежа #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1968 Шушкевіч М.С. Клімавіцкі - Роськаў Радзькова Настасся, 50г. Зацвітала сіне мора #Балады