08.73.076


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Пашла цешча к зяцю ў госці #Жартоўная песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ажаніўся Ясь са мною #Жартоўная песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Даўно я даўно ў матулі была #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой у полі каліна #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Мой брацішка, мой родненькі #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ты бяроза, ты белая #Лірычныя песні
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой з-пад гаю конік выбягая #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Здрада, здрада, сіні вочкі здрада #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. У матулі сын ночку начаваў #Балады
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой бяду вяду #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Лю-лі лю-лі паляцелі куры #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Пашоў каток на ўловы #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. У роўненькім полю царкеўка стаяла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой з-пад лесу, лесу цёмнага #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Белая бярозанька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Размова #Гульні
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. А дай Божа нядзелькі даждаці #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой у полі тры дубы #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Эй ты дубочак зеляненькай #Лірычныя песні
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да чакала наша падвор'е васэля #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Вышла Галіна за вароцікі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Шануй, шануй, малады Ясенька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. У нядзелю рана, у святы дзянёчак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Не сядзі, Галіна, не сядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Зімна раса, мароз будзя #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. І ні да мяне #Лірычныя песні#Бяседная песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. У нас сягодня вайна была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Пра спевы падчас жніва #Народная проза#Вусныя апавяданні
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Радзі Божа жыта #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. У нас сягодня дажыначкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Адна вішанька салодка #Прыпеўкі
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ішоў лысы і з пляшывым #Прыпеўкі
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ажанісь, не лянісь #Прыпеўкі
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Каб я знала, каб я ведала #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да чаму ж ты стары да не жэнішся #Жартоўная песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Жыце так плыне як струны #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ці я ў лузе ні каліна была #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да хто да хто па цёмным бары гукая #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой сваціцы-галубіцы, просім вас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой выйдзі выйдзі мой брацітка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да дай Божа пагодачку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Да ўжо вечар вечарэя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1973 Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Смаргонскі - в. Першыя Кушляны Абцэвіч Станіслава Ігнатаўна 1907 г.н. Ой чы ня выйдзе цёмная хмара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво