08.74.084


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Ой, на полі пташачкі ляталі #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. На дварэ ў дудачкі йграюць #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Бабуся, бабуся, да чырвоная вішня #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А хто ж у нас #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Спілася бабка, спілася #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Чэраз рэчаньку, чэраз быстраю #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Ішоў кум па сялу #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Я ўчора ў піру была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Запражыце, запражыце #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Просіць бабка на мыла #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Прануча бабка, прануча #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Я ў піру была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Жыла ўдоўка на адзіноцы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Сівы коні, сівы коні #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Гарманіста я любіла #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Гарманіста я любіла #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Мілы курыць папяросы #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Дура я была, любіла #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Вунь саперніца стаіць #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Не ўсё па гору плакаць #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А ў нас сяння масленіца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Каму воля, каму волюшка гуляць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А Калядачкі будзьце дамоў, будзьце дамоў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А на морачку да па сіняму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра песні ў Вялікі пост #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Русальны тыдзень #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Ішла русалка сялом, сялом #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Каго ж у нас на Купалле няма #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Гайдунова Дзіна 8 г. Беглі коні пад мастамі #Дзіцячы фальклор#Лічылкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Праколатыя вушы #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Было ў Купалкі да тры дачушкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А я млода жнейкай была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Жніце, жнеячкі, жніце #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Цераз бор зеляненькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А з гары, з гары, з даліны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Ай, цёмна-цёмна на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Як пайду я борам, борам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Як пайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А забіў казак маладу жану #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Было кругло балоцечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Русальны тыдзень
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Чый гэта боб ды не полаты #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Ай коціцца вянок з поля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Ля дарожкі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Ай, каліна, ты маліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Жала жала да вечара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Як пайду я борам, борам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Як пайду дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Крапіўка мая стрыклівая #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Валачобні валачыліся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. На вуліцы дзеўкі гулялі, гулялі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Люлі,люлі, малое #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Жыла ўдоўка на адзініцы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Было ў бабкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Каралёва Ефрасіння Паўлаўна 1914 1901 г.н. Я ўчора ў піры была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Старавойтава Гілена Канстанцінаўна 1895 г.н. Нікому ж так не жальненька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Старавойтава Гілена Канстанцінаўна 1895 г.н. Сонца за лес захадзіла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Старавойтава Гілена Канстанцінаўна 1895 г.н. А соўнейка, ты соўнейка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пасціла дзеўка стада коні #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Шчабячы, салавей, шчабячы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. А казалі ж наш сват дужа багат #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н. Шуміць, шуміць бярозанька #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н. Я іду, іду, іду #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н. Гарманіст пайшоў на ніз #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н. Вы цыгане, вы цыгане #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Браціц мой, родны мой #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А нікому ж так не жальненька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н.|Гецман Паша Фёдараўна 1915 г.н. А ў багатага купца #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Было кругла балоцечка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Русальны тыдзень
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Як заручалі, тады казалі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Сватанне
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А й едзь, Геначка, не пазніся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Не садзіся, Лідачка, ля ваконца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Паедзем дамоў, дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. На дварэ дожджык капліць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Шчабячы, салавей, шчабячы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Знаць табе, Лідачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ай, борам, борам, барамі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Стой, не стой, мамачка ў парозе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А з гары, з даліны ветры веюць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Бітая дарожунька #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Я ўчора ў піру была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Я прыпевак многа знаю #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Адзяяла галубое #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Адзяяла галубое #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Мілы - змена #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Мілы зменай угражае #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А ў мілога шуба рвана #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. У майго міла дзевак многа #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Мы з мілёначкам сядзелі #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Дзе мы з міленькім сядзелі #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ой, свату, наш свату #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А сваток ты наш, салавейка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А мы ў свата па куце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Вы сваточкі, вы галубочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А ўчора звячора #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ай, Бог таму даў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. На моры вутачка купалася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Лятаў салавей па саду #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. На моры вутачка купалася #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А ў гародзе пад лебядою #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Валачобнікі валачыліся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А ў нядзельку ранюсенька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ай, Калядачкі, нашы нежачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Гаварат я баявая #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Мы з падругай баявыя #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Я на Воваву гармошку #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Я на Воваву гармошку #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Гарманісты дух нячысты #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Я бывала лёдам-лёдам #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ой, дайце наган, дайце наган #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ой, дайце мне вінтовачку #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Галубая касыначка #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ой, мы з падругай жылі дружна #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Мы з падругай жылі дружна #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. А я ўчора з поля ішла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ай, жала я да вечара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Ай,багаты дзірэктар наш #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Спаць-спаць-спаць #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Пашоў коцік на таржок #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Талачане не пяюць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Дзернакова Ганна Якаўлеўна 1916 г.н. Зялёная вішня #Лірычныя песні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. Плавала вутачка па рацэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. А ў нашага свата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. А паедзем дамоў дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. Ступіла Сонечка на парог #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. Ай харош, прыгож Колячка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. Ці наш Колечка ўдавец #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Малыя Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Марцінаўна 1909 г.н. Чэраз рэчку кладачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в.Падбярэззе Хадатовіч Марыя Паўлаўна 1910 г.н. Жана мужа шанавала #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хадатовіч Кацярына Іванаўна 82 г. Гаспадыня тужыла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Талака і талочныя песні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хадатовіч Кацярына Іванаўна 82 г. Пад гарой вада #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хадатовіч Кацярына Іванаўна 82 г. А лятаў салавей каля саду #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хадатовіч Кацярына Іванаўна 82 г. Учора бабка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хадатовіч Кацярына Іванаўна 82 г. Лучшай было жыта жаці #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Ой, каліна ты маліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Яй малада жнейкай была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Валачобныя людзі добрыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Пятрова ночка малюсенька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Зялёная дубровачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна У балоце агонь гарыць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна А я з поля дамоў ішла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна Брыгадзір наш маладзенькі # Сучасная песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна Драмліва поле, драмліва #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Што за сватоўя, што за папоўя #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Ці ты тоя, Ганначка, ня чуіш #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Петрашкевіч Марыя Аляксандраўна Ехалі сваты барамі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна Лятаў галубок па сталу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна Хадзіла Марынка па рынку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н.|Сазонава Таццяна Аляксандраўна Не пазніся, Іванька, не пазніся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Каліна з малінушкай #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Падбярэззе Куракова Кацярына Цімафееўна 1909 г.н. Ай, зелена, зелена #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н.|Новікава Хвядора Сямёнаўна 1907 г.н. У нас сягоння масленіца, масленіца #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Масленіца
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Якушэвіч Ксенія Ціханаўна 1906 г.н.|Новікава Хвядора Сямёнаўна 1907 г.н. Не сядзі, Ніначка, не сядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Новікава Хвядора Сямёнаўна 1907 г.н. Вішанька з яблынькай #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Новікава Хвядора Сямёнаўна 1907 г.н. Ай, з гары, з гары, з даліны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Новікава Хвядора Сямёнаўна 1907 г.н. Не ваксуй, Пецечка, боцікі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Філімонава Арына Міхайлаўна 65 г. |Родам са Смаленшчыны (Духаўшчынскі раён) Кукавала кукуша ў садочку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Філімонава Арына Міхайлаўна 65 г. |Родам са Смаленшчыны (Духаўшчынскі раён) Ах ты ель мая, ялушачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Філімонава Арына Міхайлаўна 65 г. |Родам са Смаленшчыны (Духаўшчынскі раён) Сеіў, сеіў Ванька сваё гора
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Філімонава Арына Міхайлаўна 65 г. |Родам са Смаленшчыны (Духаўшчынскі раён) Відзіць маё вока #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Лекавы сродак ран #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Жаўжачка (чыстацел) пры болю страўніка #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Дуброўка #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Хай іх прыпадкі #Малыя жанры#Выслоўі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Падвей іх ведаіць #Малыя жанры#Выслоўі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Дзе мяне калі падвей біў #Малыя жанры#Выслоўі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра зязюльку #Народная проза#Казка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра змея #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра змея #Малыя жанры#Прыкметы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра змея #Малыя жанры#Прыкметы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра змея #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра горку ля вёскі #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра Богаву гару #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра музыку Лукаша і чарцей #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра здані #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра пераборлівую бабку #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра дзіўны дом #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра купальскія агні і золата #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра царковішча #Народная проза#Паданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Крупскі - в. Вялікія Хальняві́чы Краснякова Надзея Кірылаўна 1901 г.н. Пра камень ля вёскі Гародзішча #Народная проза#Паданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н. За лес сонца заходзіла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н. Пойдзем жа мы дамовачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н. Купала, заўтра Іван #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н.|Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Паланянка была свякроўка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н.|Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Ай, тупу кося, тупу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н.|Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. А з нядзелі пад панядзелак гадзіна #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вольга Пятроўна 1915 г.н. Воляччына мамка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Былі людзі няверныя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Ай, мамка мая люімая #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Ай, маці й сына спарадзіла #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Ай, каліна ды маліну калыша #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Наварылі два браткі #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Круталевіч Кацярына Мікалаеўна 1914 г.н. Чорная смуганка #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Мілюсенькі мой, дружына мая #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. А на гарэ сонейка #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. А што цяпер за свет настаў #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Валачобныя людзі добрыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. А я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Плакала ўдовачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Пусці, пусці, мілы #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Наша бабуся, наша любуся #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Валасевіч Вера Яўменаўна 81 г. Запрагайце, запрагайце #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Лапыцька Таццяна Мікітаўна 60 г.|Аўтуховіч Аляксандра Сцяпанаўна 60 г. А гула пчолка, гула #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Лапыцька Таццяна Мікітаўна 60 г.|Аўтуховіч Аляксандра Сцяпанаўна 60 г. Піце, госцікі, ешця #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Лапыцька Таццяна Мікітаўна 60 г.|Аўтуховіч Аляксандра Сцяпанаўна 60 г. Заснула мамачка, заснула #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Лапыцька Таццяна Мікітаўна 60 г.|Аўтуховіч Аляксандра Сцяпанаўна 60 г.|Мурашка Зося Іванаўна Каля лесу сонца ходзіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Мурашка Зося Іванаўна Пастух скаціну выганяе
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Мурашка Зося Іванаўна Ой, Калядачкі, мае нежачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Мурашка Зося Іванаўна Дзень вялік, дзень вялік #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Цішкевіч Таццяна Іванаўна 1908 г.н. Даліна-далінушка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Мурашка Зося Іванаўна А пуце, пуце каровачкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Цішкевіч Таццяна Іванаўна 1908 г.н. Здэцца ў горы не радзілася #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Цішкевіч Таццяна Іванаўна 1908 г.н. А ўжо жыта палавее #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Жорнаўка Цішкевіч Таццяна Іванаўна 1908 г.н. А Вялічка йдзець, нечага надзець #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка група жанчын Чаму не прышоў #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А праду, праду
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Аддаў мяне мой татачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Прыехала Каляда ўвечара, увечара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Вышла вутка на сметнічак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Зажурыўся Віцечка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А скрыпяць вароцікі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. У майго брата #Каляндарная абраднасць і паэзія#Кірмашы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Купальская #Каляндарная абраднасць і паэзія#Варожбы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Купальская #Каляндарная абраднасць і паэзія#Варожбы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А сватове-панове #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Чаго вы сваткі маўчыце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А паедзем дамоўкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. На кім, на сім шаўковенькая хустачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А з кішэні піражок точыцца, точыцца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Абяшчаў мешчанін #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Панядзельнік - дзень бяздзельнік #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Піла, піла гарэліцу #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А да дзела ні я #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ці я не хазяйка #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Наша зямля чарназём #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Я платочкі памыла #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Мой плачык - тонкі рубчык #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Колькі ні любіліся #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Прашу цябе, музычанька #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Тапчыціся, лапці #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Грай, музыка, весялей #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Мамачка сына і спарадзіла #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Чырвоная каліначка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А была я сем год удавою #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Дзе наш сват падзеўся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А наша свацця зыг-зыг-зыг #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ці на гэта сватка нас прасіў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А ня плач, братовачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Гаварыла бочачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А дзявоцкае дзела #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Валачобныя людзі добрыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ідуць кароўкі із дуброўкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А хто п'е, таму налівайце #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Не хадзіце, дзеўкі, у баню #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Танцуй ты нача #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Пашла гуляць #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Пра возера ў балоце #Народная проза#Паданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Пра курган #Народная проза#Паданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Бярэзань, а цяпер Беразіно #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Пра каменне #Народная проза#Паданні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Пра рудню #Народная проза#Размова
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ад гадзюкі #Замовы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ад сполаху #Замовы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ад урокаў #Замовы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ад вужа #Замовы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Я гуляла, гуляла #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Усё б я гуляла, усё б я пела #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Плыла вутачка па моры #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Ты была мая падруга #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. У нас сягодня вайна была #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. Цераз рэчачку гібка кладачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. А Калядачкі, а скарэй, скарэй #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г. Крапіўка мая жыжлівая #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г. Ой, маці сына і спарадзіла #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г. Цераз поле шырокае #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. Мамачка мая родная #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Альхоўка Чаган Таццяна Яўменаўна 1911 г.н.|Сямашка Ганна Стафанаўна 78 г.|Чаган Вольга Дзмітраўна 1916 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Вера Рыгораўна 65 г. Ой, у полі цякла рэчка #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Вера Рыгораўна 65 г. Аддаў мяне мой татачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Вера Рыгораўна 65 г. Да казалі мілы водкі ня п'ець #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Вера Рыгораўна 65 г. Як пайду я горы далінаю #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Наляцелі тры сызыя галубы #Лірычныя песні
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. А памёр, памёр малады казак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Ой, сынку, мой сынку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Касары косяць, ветрыкі павяваюць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Міленькі ты мой, на чужыну звёз #Каляндарная абраднасць і паэзія#Кірмашы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Аддаў мяне татачка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. А на моры дзяўчыначка бель бяліла #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Ажаніла мяне маць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Гоман Марыя Марцінаўна 1904 г.н. А й у Слуцку на рыначку
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Гоман Марыя Марцінаўна 1904 г.н. Я думала жыта #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. А пад гаем, гаем #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Гоман Марыя Марцінаўна 1904 г.н. Кацілася да ясная зорачка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Ай маці сына да спарадзіла #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Ажанілі мяне малалетняга #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Рослік Анастасія Хведараўна 1904 г.н. А гула пчолка, гула #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. А жылі-былі няверныя людзі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Ля новага калодзіся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Піліпаўка
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Абяшчаў мешчанін #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Панядзелак - дзень бяздзелак #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Узяла мужа за чупрыну #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. Ня буду жаніці #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Марысіна Сярмяжка Матруна Канстанцінаўна 1898 г.н. У цёмным лесе да калінка стаяла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Вера Рыгораўна 65 г. Крапіўка мая жыжлівая #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Годзе вам, браткі #Балады
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. А з-пад лесу, лесу цёмнага #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. Дзяўчыначка, люблю цябе #Прыпеўкі
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н.|Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. А ў садзіку брат з сястрой хадзіў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Кірмашы
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Жорава Ганна Антонаўна 1895 г.н. А туды-сюды дзве дарожачкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Няма горшага ката #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Салавей Лія Мацвееўна Бярэзінскі - в. Пружанка Бандаронак Марыя Несцераўна 1907 г.н. Заснула мамачка, заснула #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле