08.74.089


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. У Валожынскім павяце #Балады
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Ляцела зязюля #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Каля быстрай Забрэзкай рэчкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. У суботку раненька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г. Ой, з-пад лесу, лесу цёмнага #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Ляўкоўшчына Матусевіч Ганна Іванаўна 74 г.|Мінкевіч Гунэфа Сцяпанаўна 1914 г.н.|Казацкая Яніна Іванаўна 72 г. Як памёр мой стары #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Ляўкоўшчына Матусевіч Ганна Іванаўна 74 г. Ах, бяда, мне бяда #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Лубень . Ляцела кукуля #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Хотаўка Катарыцкая Леанарда|Сузана Вікенцьеўна 72 г. (маці) Стала баба курак падклікаці #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г.|Далянкевіч Яўгенія Іванаўна 65 г. На балоце касец кося #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Да гула пчолка, гула #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны За круглым балоцейкам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Лубень Навіцкая Яўгенія Адамаўна 1903 г.н. Гей, я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Лубень Навіцкая Яўгенія Адамаўна 1903 г.н. Да гула пчолка, гула #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г.|Лысая Браніслава Германаўна|Чэмка Марыя Нікадзімаўна Дапайду я дарогаю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г.|Лысая Браніслава Германаўна|Чэмка Марыя Нікадзімаўна Як пайду я каля лугу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г.|Лысая Браніслава Германаўна|Чэмка Марыя Нікадзімаўна Да сягодня дажыначкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г.|Лысая Браніслава Германаўна|Чэмка Марыя Нікадзімаўна Да мой панок, да мой кветка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Ляўкоўшчына Мінкевіч Гунэфа Сцяпанаўна 1910 г.н.|Казацкая Яніна Іванаўна 72 г. Да пара дамоў, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Гардзіеўская Алімпія Мацвееўна 82 г. Да Пятрова ночка маленька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна Пятрова ночка маленька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна Кукуе зязюля ў садочку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1974 Скідан Васіль Іванавіч Да кукуй, зязюль, да Пятра #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Кукуй, зязюля, да Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Ой, цёмна ночка, цямненька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Садоўская Вера Іванаўна|Аляхновіч Марыя Мікалаеўна 1935 г.н.|Ралавец Соф'я Іванаўна Бела бярозка румяна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Ляўкоўшчына Мінкевіч Гунэфа Сцяпанаўна 1910 г.н.|Казацкая Яніна Іванаўна 72 г. Пятрова ночка маленька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Што ў лесе за аганькі гараць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Дробна пташачка незвялічкая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н. Вышла Верачка за вароцейка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ганна Ігнатаўна 1929 г.н. Вышла дзевачка за вароцейка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна Чаго, лосечку, чаго сівенькі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі Ды зляцела шэра зязюля з ялаўца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Заржалі вараныя коні на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Застучэлі вараны коні на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна Ці табе, дзевачка, хлопцаў не стала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Ні слава, дзевачка, ні слава #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна і інш. Паселі дзевачкі ў тры радочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна |Бацян М.Ф. 1928 г.н.|Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н. Сёння нядзелька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна |Бацян М.Ф. 1928 г.н.|Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н. Маці нявестку жадам жадала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна |Бацян М.Ф. 1928 г.н.|Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н.|Цаюн Лізавета (Савета) Маладзенькі Славічка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Сват свацці сплёў лапці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г.|Далянкевіч Яўгенія Іванаўна 65 г. Маладая Валячка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч А ты, Валячка не сядзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Лубень Цішка Гелена Гіляраўна 70 г. Нясіце каравай, нясіце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Лубень Навіцкая Я.А. Знаць па вяселлі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Чэмка Марыя Нікадзімаўна А за лесам, лесам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Чэмка Марыя Нікадзімаўна А ў нядзельку раненька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Чэмка Марыя Нікадзімаўна Сірата дзевачка, сірата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Русакі Чэмка Марыя Нікадзімаўна Ах, вы сваціцы нашы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Іўеўскі - в. Расолішкі Віршыч Ганна Вікенцьеўна 1913 г.н. Свеціць сонца ў ваконца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Гамана, гамана выскачыла баба #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Баба Ксютка, дзед Тамаш #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. А ты Юр'я, Мікола #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Юр’я
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Ой, дайце мне сем чарак гарэлкі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Ой, белая бярозачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. У новай дзярэўні #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Стаўбцоўскі - в. Ляўкоўшчына Матусевіч Ганна Іванаўна 74 г.|Мінкевіч Гунэфа Сцяпанаўна 1914 г.н.|Казацкая Яніна Іванаўна 72 г. Каб я знала, каб я ведала #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Горка тую каліначку ядучы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Я п'яніца ўрадзіўся #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Бабіна дачка і падчарка #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Бацюшка, генерал і два злодзея #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Як брат з сятрой хацеў жаніцца #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н. З быстрэга ручаю #Песні суседзяў
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Надзея Фёдараўна 1922 г.н. Коло мэго огрудэчка #Песні суседзяў
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Трапашка Ванда Ігнатаўна Ой, гнала я гусачкі #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Ядзвіга Казіміраўна 1921 г.н. Недалёко од Варшавы #Песні суседзяў
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Ядзвіга Казіміраўна 1921 г.н. За Немен хэн прэч #Песні суседзяў
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Цаюны Цаюн Ксенія Пятроўна 1903 г.н. Пра вайну 1941 г. #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Садоўская Вера Іванаўна 1927 г.н.|Аляхновіч Марыя Мікалаеўна 1935 г.н.|Садоўская Лідзія Іванаўна Каб я гэта знала #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Як мы з дзедам даўней пражывалі #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Пачынаецца расказ #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Погнала волы #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Бабка Ксюта, дзед Тамаш #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Мы чакалі Каляд #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Чарачка мая сакатушка #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Ой, у полі тры дубы #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г.|Далянкевіч Яўгенія Іванаўна 65 г. Гулянне #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Як пачыналі вяселле #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Далянкевіч Яўгенія Іванаўна 65 г. Пра жыццё #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Навасёлам #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. У нядзельку раненька #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Ні парою калінка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. За што мяне любяць #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Пра самагонку #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Завадская Яўгенія Антонаўна 1909 г.н. За што мяне любяць #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Завадская Яўгенія Антонаўна 1909 г.н.|Грыбоўская Ганна Вацлаваўна А што ж там за шум сачыніўся #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Чараванне #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Вяселле #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г.|Грыбоўскі Тарас Адамавіч 1908 г.н. Прышоў зяць да цёшчы ў госці #Танцы#Танцавальныя мелодыі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Грыбоўскі Тарас Адамавіч 1908 г.н. Пра вясну #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Пра вясну #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Грыбоўскі Тарас Адамавіч 1908 г.н. Стары праходзе #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Стары прыходзе #Прыпеўкі
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. А ў нядзельку п'ю, п'ю #Лірычныя песні#Бяседная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Захацеў мужычок мяшчаначку ўзяці #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Грыбоўскі Тарас Адамавіч 1908 г.н. Пра Купалле і папараць-кветку #Народная проза#Вусныя апавяданні
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Балдоўская Марыя Іванаўна 62 г. Зяць на цёшчы капусту вазіў #Жартоўная песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Бабіна дачка і падчарка, мядзведзь #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Зянько Ганна Мікалаеўна 78 г. Мальчык з пальчык #Народная проза#Казка
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Сухадолец Надзея Лук'янаўна 1905 г.н. Ні парою каліна ў лузе расцвіла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Сухадолец Надзея Лук'янаўна 1905 г.н. Каму паміраць? #Народная проза#Жарты
1974 Скідан Васіль Іванавіч Валожынскі - в. Забрэззе Сухадолец Надзея Лук'янаўна 1905 г.н. Цыган і гарбуз #Народная проза#Жарты