08.76.121


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, чырвона каліна ўсю весну красіла
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Да мусціь мая мамка
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Гаварылі людзі свякроў добра будзе
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Матка мая гарабіна, чаму рана не збудзіла
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Рабіна-рабінушка, рабіна мая
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Сонца, месяц высока, эй, а сястронка далёка
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, скарала мяне маці
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Каб я знала, каб я ведала
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. У адном боку сонца ўсходзіць
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Па далінах і па ўзгор'ю
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Камора, каморушка звінела #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Салавейка маленькі твой галасок таненькі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Не пайду я ў лясок-трасок
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Шуміць-гудзе бярозанька
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, у броду, у броду
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. На каліне цвет бяленькі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Па зялёнай травачцы не нахаджуся
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, пакачу я залаты персцень
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, у полі сосна не расце й не сохне
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, даўно, даўно я ў мамкі была
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. А мой мілы п'е, п'януе
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. За Дунаем, за ракой #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Ой, паля, вы паля #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Кажуць людзі, што муж добры
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Канюхі Бушык Ганна Герасімаўна 1910 г.н. Жарка, жарка да крапівушка пякушчая
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел) Сёння Купайло, заўтра Ян #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел) Ой, у полі ёлка, пад ёлкаю хвойка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел) А ты, Ясю, з Польшчы
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел) Там Ясенька сена косіць
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел) Красна дзеўка па грыбы хадзіла
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Нясе Галя воду #Лірычныя песні#Бяседная песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. У нашым двары нова навіна
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Дзяўчыненька шуміць гай
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. А ў полі каліна ўсю весну красіла
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Ой, цёмна мне, цёмна #Лірычныя песні#Бяседная песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. На навуку пер'е залато #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Зыйшоў ясны месяц #Лірычныя песні#Бяседная песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Сямёра аднаго не чакаюць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Хто не сее, той не вее. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Нічога само не робіцца #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Не запрогшы не паедзеш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Якая праца, такая і плата. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Гультай за работу - мазоль за руку. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Ад добрага кораня, добрая і ветка. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Птушка рада вясне, а дзіця маці. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Вучыцца ніколі не позна. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Чужым розумам не пражывеш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Праўда наверх выйдзе. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. І сам не гам, і другому не дам. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Блізка відаць, але далёка дыбаць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Клін клінам выганяюць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Не шукаючы - не знойдзеш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Прохар Акуліна Апанасаўна 77 г. (2 кл. бел)|Прохар Зінаіда Цімафееўна 45 г. Слязьмі бядзе не паможаш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) Сёння Купайло, заўтра Ян #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) Ой, у полі вярба калясістая
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) Ой, ура, ура, рыцарска ўра
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) За дзверанкамі стаяла ложанька
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) Што мне мама рабіці
1976 Гурскі Антон Іванавіч Ваўкавыскі - в. Новае сяло Кавалюк Настасся Мікалаеўна 65 г. (бел. Нягр.) Ой, расцвіла ружа на парозе
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Мураўская Зінаіда Іосіфаўна 1928 г.н. (4кл.бел.)|Шкуда Леаніда Сідараўна 1935 г.н. (2кл.бел) Ці ў полі не калінка расла
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Мураўская Зінаіда Іосіфаўна 1928 г.н. (4кл.бел.)|Шкуда Леаніда Сідараўна 1935 г.н. (2кл.бел) Зайшоў ясны месяц
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Мураўская Зінаіда Іосіфаўна 1928 г.н. (4кл.бел.)|Шкуда Леаніда Сідараўна 1935 г.н. (2кл.бел) Чаму, мой мілы, зажурыўся
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Мураўская Зінаіда Іосіфаўна 1928 г.н. (4кл.бел.)|Шкуда Леаніда Сідараўна 1935 г.н. (2кл.бел) Ой, ляцелі гусачкі, ой, ляцелі дробныя #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Васілеўская Марыя Іванаўна 65 г. (нягр.) Ох, ты дубе, дубе, явар нахіліўся
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Васілеўская Марыя Іванаўна 65 г. (нягр.) Да па садочку пахаджала
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Васілеўская Марыя Іванаўна 65 г. (нягр.) Ой, у полі грыбы зарадзілі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Васілеўская Марыя Іванаўна 65 г. (нягр.) Бяроза, бяроза тонкая, кудравая
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Боты аж лялькі становяцца.|Боты аж лялькі ўстаюць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Хто ляжыць на гліне - ніколі не згіне, зімою на печы, летам на таку. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Сілаю калодзезь капаць - вады не піць. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Хлеб - не нявеста, які ўдасца, такі і з'есца. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі День не век, пражывёк неяк. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Пановы вочы заўсёды няпоўны. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Ляжачака сабака не ўкусіць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Бачылі вочы, што бралі, цяпер ешце, хоць павылазьце. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Хуткі спех, што людскі смех. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Не спяшы і людзей не смяшы. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Даганяючы не цалуюць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі У карман усяго не забярэш, пад'ясі і пойдзеш. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі У чужым баку як на пагарэллі. #Малыя жанры#Прыказкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Без каманды войска гіне. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі І пчолкі па адной не селяцца. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Адна галава - добра, а дзве - лепш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1976 Гурскі Антон Іванавіч Мастоўскі - в. Бальшыя Азёркі Без працы няма чаго хлеба шукаці. #Малыя жанры#Прымаўкі