08.77.131


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ярашэня Алена Спірыдонаўна,1893 г.н. За лесам сонца вассіяла #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ярашэня Алена Спірыдонаўна,1893 г.н. Любіў казак сібірачку #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ярашэня Алена Спірыдонаўна,1893 г.н. Халецкі Лёня паехаў на Украіну #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ярашэня Алена Спірыдонаўна,1893 г.н. Бацька дачку пабуджае #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ярашэня Алена Спірыдонаўна,1893 г.н. Пра клічку "Войт" #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч А.В. Пра клічкі кароль, амерыканец #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ісаеня М.М. Пра клічку "Сарока" #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алесі Васільеўны,|Сушко Надзеі Спірыдонаўны,|Усаені Магдалены Міронаўны у сваты хадзілі тры сваты #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна Да стань сабе, Алешка, да ў радок #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна І да сонейка за хмарку заходзіць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна Да бяроза з лістом развіваецца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна Наша сваха прымычная пані #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна зялёная яварыначка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Вялікі Рожан Ганіч Алеся Васільеўна а гаспадарык мой #Сямейная абраднасць і паэзія#Пахаванне#Галашэнне
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. штоб я пела #Танцы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. Ад падучай #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. ад ружы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. ад спужання #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. ад звіху #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. ад урачу #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. как у нашага суседа #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Астрэйка Ганна Антонаўна, 1978г.н. зачэм ты безумны мяне губіш #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад звіху #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад перапужання #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад каўтуна #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад падятву #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. кроў замаўляць #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад скулы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад ружы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад лішая #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. каб дзіця спала #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад урокаў #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад удару #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад звіху #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад грызі #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад залатніка #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. каб у каровы малако не прападала #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. пры будаванні хаты #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. як на паляванні на рыбу #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. ад суда #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. зубы загаварваць #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Ганцавіцкі - Пярэвалакі Сушко Вольгі Канстанцінаўны, 1978г.н. як карова захрамае #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны прысушка #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад нарады #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад гадаў #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад залатніка #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад скулы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад злёку і перапалоху #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад рожы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад звіху #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны дзіцяці ад начнога і крыклівіцы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад удару #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад урокаў карове #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад урокаў #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад суда #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад каўтуна і каўтуніцы #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад перуна #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ад падучае #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны як цяжка радзіць #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны каб не радзіла не ў пару #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны што рабіць калі дажджу няма #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны як купляць свінні #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ці ж я табе не казала #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны блізка вачамі ды далёка #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны гой, калі бацька свій #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны не ўсякаму па Якаву #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны кідаем, каб у гарачку цябе кінула #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны як увосень #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны у гаду два Юрая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны хай ім зарвецца #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны на Беларусі ўсе Марусі #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны Ужо я напішу Полі, хай гуляе там да волі #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны так яна варыцца, пакуль дзед з бабай сварацца #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны падраслі памідоры і галёкамі па калідоры #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны у барташа картопля з поўкаша #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны дала Магдалене памідора #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны нехта ходзіць #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны прыехалі жаніхі #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны каб я пашла за Рыгора #Жартоўная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны кавалер #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны якія кружкі, каб цябе пакружыў падак які #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ён усякія складае #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны няхай на яго ўпадак найдзе #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ты так умееш прыказкі ўсякія #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пілі гарэлачку #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны як няма роду, ідзі хоць у воду #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны трэба пець, пака пяецца #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны раскажы казку, дам сена вязку #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны наваражыла харошае куцці #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны чуецца мужыка #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ёсць у вёсцы чалавек з прозвішчам Молатаў #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра людзей з прозвішчамі Каршак і Сарока #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны са скукі на ўсе рукі #Прыпеўкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны чаму вёска называецца "Пярэвалакі" #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра назву "Селішчы" #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра назву "Рожан" #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны Як Магдалена атрымала сена #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны Еўка пяе прыпеўкі #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны у размове пра рожу #Народная проза#Народныя вершы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны у Алены граюць кардзіёны #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны Арына - за вухам пярына #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны ой, маладыя былі #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра назву "Добрае лука" #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны а ёсць пасёлкі дубнікі #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра розныя святы #Народная проза#Вусныя апавяданні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра вясну #Народная проза#Вусныя апавяданні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра парадкі #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны перад Вялікаднем пелі святыя #Народная проза#Вусныя апавяданні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны пра хрэсьбіны #Народная проза#Вусныя апавяданні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны як на шчодры хадзіла #Народная проза#Вусныя апавяданні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Варанкевіч Еўдакіі Мікітаўны а што, хаджайка #Малыя жанры#Прыказкі
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны ой, на гары стаіць дуб #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны да была і ў маткі я адна #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны горэ мамко й горэ #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны на балоце й касец косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны як паехаў мой міленькі #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны ляцеў воран #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Ганіч Алесі Васільеўны ой, у лузе расцвіла каліна #Лірычныя песні
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны і да вянца, Аленка, да вянца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны зялены явар #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Сірочыя
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан сечко паўла міхайлавіча, 1948г.н. ноч прашла ў палявом лазарэце #Лірычныя песні#Ваенная песня
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны як упаду я ў цёмны луг #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны царскія дзверы адчыняюцца #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны царскія дзверы адчыняюцца #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны як доўга дажджу няма #Замовы
1977г. Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Салігорскі - Рожан Стрэчка Аляксандры Іванаўны бывае, што купляеш світкі #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня