08.77.132


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ой, запрагу волы да крутарогі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Падзякуймо да за дар божы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ночка цёмная да асённяё
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. У нядзелю рано сонца сходзіць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Вясна ж красна гэй, гэй, гэй #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Дзе ты Юр'ю буў, дзе й валачыўса #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Вясна зялёна #Песні суседзяў
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Разганяйся ж, маці, да по вялікай хаце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н. Ай, пайду я ў лес па дровы
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Бойка Аляксандра Пятроўна|Жаўнерык Анэта Фёдараўна|Чэравака Хадосся Іванаўна|Муравейка Марыя Аляксандраўна Пасаджу я ружу ў край акна
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Муралевіч Вольга Аляксееўна 1920 г.н.|Чачура Яўгення Фёдараўна 1925 г.н.|Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н. Ляцеў воран цераз сад зялёнай
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ох на моры сінесеньком #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ой, і там пры дарозе #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н. Ох на, ох на горы там жанцы жнуць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ох сад, ты мой сад, ты вішнёвы мой сад
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н. У агародзе верба росла
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н. На каліне чорной воран крача
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ой, а чые то два брацейкі ж блудзілё #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н Вох і едом, му ж едом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н Ой, ты кудравая бяроза
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Я гула ж, гула пчолка па бару да лятаючы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н Я белая ж бяроза кола плоту стаяля #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н.|Федаровіч Алімпа Іванаўна 1918 г.н І гэй, вой, кумушкі, галубушкі, падружкі мае #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. У нядзелю рано сонянько ўсходзіць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Надзея Якаўлеўна 70 г. Я ў Адаркі начаваў
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Надзея Якаўлеўна 70 г. Ція ж табе не казала #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Надзея Якаўлеўна 70 г. Вот і песня канчаецца #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Чырвоная калінушка на ель падалася
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Чырвоная калінушка над вадой схілілася
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н.|Рабко Надзея Якаўлеўна 70 г. Да пасуньмося з кута, годзі нам да сядзець тута #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. На дабранач да мая маці да не лажыся спаці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Шчодрык #Народная проза#Размова
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Жаўнерык Сыклета Іванаўна 70 г. Аддай, мяне маці, дзе хораша ў хаце
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Жаўнерык Сыклета Іванаўна 70 г.|Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Ой, там на гарэ, ой, там на крутой
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Надзея Якаўлеўна 70 г. Ой, люлі, люлі каточак #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. А-а, коцік, засні, спаць #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Ой, устану я раненька #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Ой, у полі, у полі карчомка стаяла #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Чые ж гэта сівы волы па межах хадзілі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Матка мая старая, што ж ты нарабіла
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Матка мая старая, нашто мяне скарала
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Ой, мы жалі, не ляжалі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. А мы свайму пану ізрабілі ў полі славу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. А што ў полі за дымочкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Ой, мамачка, чарнаморац
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Чаго ж ты, рожачка, схілілася
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Аддай, аддай мяне, маці
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. А хадзіла Машанька па дзядзінцу
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Вой ты месяц, вой ты ясны
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Антаніна Яўхімаўна 90 г. Ой, выйду, выйду на гару крутую
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Вы поля, вой поля, вы шырокі поля #Песні суседзяў
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, у полі, у полі ні дым, ні туман #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, ты братко, ты адзін у нас #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Цвіла, цвіла грушка да ўжо ж адцвітае #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, што ў полі за дарожанька #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Да запрагу волы да крутарогі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Вой, вору, явору #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Каліна-маліна, ой, чаго ў лузе стаіш
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, дума, мая дума, звяла казаку з ума
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ужэ сонца да на заходзе
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Цёмна ночка дай асенняя
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, шуміць, шуміць зялёна дубровушка
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Зялёны дубочак на вір пахіліўся
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Некрашэвіч Алеся Іванаўна 89 г. Ой, у садзе, садзе, садзе-вінаградзе
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Ці я ў лузе не каліна була
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н. І капуста, і расада, чэрнявая дзяўчынонька, мне дасада
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н. Ой, ты Ваня й Ваня, Ванюша-душа
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н. Йдзе Галя па ваду каромысло гнецца
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н. Ой, казача, позна ходзіш
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н. Ой, у лузе тры крынічанькі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Рабко Ганна Кузьмоўна 1904 г.н. Пагану ж волы на сачавіцу
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н.|Ляўковіч Ева Маісееўна 1913 г.н. Ішлі хлопцы дарогаю, запуліліса глаза
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н.|Ляўковіч Ева Маісееўна 1913 г.н. Як пасеяў казак грэчку #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н.|Ляўковіч Ева Маісееўна 1913 г.н. Ох, да було лецячко, я цяпер зіма
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н.|Ляўковіч Ева Маісееўна 1913 г.н. Дарожка прамая, шчэ й прамо ляжыць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Катовіч Надзея Пятроўна 1929 г.н.|Ляўковіч Ева Маісееўна 1913 г.н. Сіне морушко глыбоко
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Эй, полоса, располосонька моя
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Ой, у полі, ой, шыроком
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Ой, вішанька, цярэмшанька
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Сягодня вечар для ўсіх вясёлы
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Там Роман до волы ж пасе #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Маісееўна 1925 г.н.|Рабко Марфа Пятроўна 1921 г.н.|Корж Улляна Адамаўна 1929 г.н. Дубчэнько, я свідовы дубчэнько #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Бараноўская Вольга Конанаўна 1926 г.н. Ой, там у полі, у полі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Бараноўская Вольга Конанаўна 1926 г.н. Іванка, ты Іванка сарочка-вышыванка
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Бараноўская Вольга Конанаўна 1926 г.н. Расцвітала ружа й у акна
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Круковіч Лідзія Іосіфаўна 1930 г.н. Сонца ўсходзіць і заходзіць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Круковіч Лідзія Іосіфаўна 1930 г.н. Уехаў казача на чужу краіну
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. Ой, у полі азярэчка
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. Жыў купец багаты
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. Я прыпевак многа знаю #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. А даляко ўехаў мілы #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. А ў майго мілёначка #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. Хто-та йдзёт, хто-та йдзёт #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. А пойце, дзеўкі, шчэ паёцца #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. У майго мілёначка #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Будкевіч Надзея Іосіфаўна 1934 г.н. Я любіла чатырох #Прыпеўкі
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Цуба Ксенія Данілаўна 1910 г.н. Пішэ, пішэ цар германскі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Цуба Ксенія Данілаўна 1910 г.н. Як я була сем год удавою
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Рахавічы Цуба Ксенія Данілаўна 1910 г.н. Чырвоная каліна ўсю весну красіла
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Ніздалуха ж ты мая
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Украшалась да сіняе мора #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Цвіла, цвіла грушка, да ўжэ ж адцвітае #Балады
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Як я була мала, калыхала мяне мама #Жартоўная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Як паслала мяне маці #Жартоўная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. От, хадзіў я да Кіева #Жартоўная песня
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Позна звечара стаяла я ў вароць
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Прошло ж лета й да цяпленько
1977 г. Барабанава Ларыса Пятроўна Салігорскі - в. Хорастава Цуба Марыя Іванаўна 1913 г.н. Я ў Кіяве на базары #Жартоўная песня