08.77.137


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Ну, сталі жаніць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Была ў мяне лепшая скрыпка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Вясельныя пажаданні і прыгаворы
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., А ў нашага свата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Пакажыце свае золата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Да дзе ж наша да павінная #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Да раступицеся вараге #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Асадчый Кірэй Ігнатавіч, 1906г.н., Ой, заржы, заржэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Чаго сваты да прыехалі? #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Пяшком да сваты ішлі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Караваю, мой раю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Каравайны абрад
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Суборны дзянёчак, субота #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Ой, жаль жа, жаль #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Звуць мяне на запоіны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Добра было, мая мамачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Добра было, мой татачка #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да пасярод сяла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня#Удавіныя
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Ой, мароз, мароз #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Чырвоная, чырвоная каліначка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. У нядзельку раненька #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Гаварыла сыраежка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Дземянкова Фядора Данілаўна 1915 г.н. Эй, туман, туман #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Станавіся, радзіначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Ганначына мамка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Саршая #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Ой, я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Затапіла галоўку ў крыніцу #Жартоўная песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да гуляла лугам пчолачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Ой, я з поля дадому еду #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да шуміць, гудзе сасоначка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Горамае да гараванейка маё #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да баяры мае мілыя #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. да белая бяроза #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да стаяла, буяла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Вой нікому ні такому #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Бурлацкая песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Касіў казак шаўковую траву #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Бурлацкая песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Мне ні тошніцца, ні весяліцца #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Сцяпан Рыгоравіч 1911 г.н. пайшоў бацька… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Да прапіў бацька дачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Да выйду ж я да на ганачак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., свах 20-15х… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Наш, наш каравай вышшы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле#Каравайны абрад
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Пасля вяселля #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Да куды ж тая пайшла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Чаму не прыйшоў? #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Кідай Сымон жонку #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., Кідай Сымон жонку #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., вясельны марш #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Марфа Міхайлаўна 1967г.н., У калгасе раблю #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Сцяпан Рыгоравіч 1911г.н., Кахала маць доню, кахала #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Сцяпан Рыгоравіч 1911г.н., Ой, цёмная #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Сцяпан Рыгоравіч 1911г.н., Дарожанька мая торная, гэй #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Вежнавец Сцяпан Рыгоравіч 1911г.н., Салавей на вішні #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да гэй, ні сярдзіся, да мой міленькі #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. дзе ж твой, Ніначкаі #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. да як паехаў сын Данілка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Акцябрскі - Рассвет Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Да выйдзі, дзеўка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Люлька мая чырвоная #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Ой, пайду я, маладая #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Куды, куды мой міленькі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н А ў чужых жаночак #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Ой, я з вечара намачу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Пасеяў дзед рэпку #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Ой ты полька лісавета #Жартоўная песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Полька кажа: ідзі па дрова #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Мая міла ні красіва #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Мілы курыць папяросу #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Мой мілёнак - малёнак #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Мая маменька Алёна, #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Сядзіць зайчык пад ёлачкаю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Да стаяла буяла #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Баравая зязюлечка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н Немцы ідуць з естае #Народная проза#Размова
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н У Крукох было… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н У Коціцах ці ў Забалоціцах #Сямейная абраднасць і паэзія#Пахаванне
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. Старый закон #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. Зялёнае жыта, зялёна #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. У гасцях… #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Ганна Міхайлаўна 1975г.н. Да стаялі садочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. У дарогу, Анютка, у дарогу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. Селязень да ты мой сівы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. Да жніце, мае жніўцы, жніце #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Патапенка Алена Якаўлеўна 1935г.н. Стаіць вярба на варотах #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Да ляцелі галачкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Выйду я да на ганачкі #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Ой, дзевачкі, мае сястрычкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Да ў дарогу, манечка, у дарогу #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Ой, выйшла ж маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Не журыся, Надзечка #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Сядзіць зайчык пад ёлачкаю, ды вочкі трэ #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Гаварыла мне няволя #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Рэкруцкая песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Паміж лесу паляначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Ой, зелена, зелена #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Ой, ты думушка, дума #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Не туманіцца, не вяселіцца #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Шлі кароўкі з дуброўкі #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Зялёны дубочак #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Ой, ой на моры #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. З-пад каменя, з-пад белага #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Можа бяроза і падлужыцца #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Дарога мая распалістая #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. З-пад лесіку, з-пад цёмнага #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Булка Куліна Паўлаўна, 1903г.н. Выйду я, выйду на крутую горку #Лірычныя песні
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Паставілі ды тарэлачкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Жылі два таварыша на свеце #Лірычныя песні#Ваенная песня
1977 Скідан Васіль Іванавіч Бярозаўскі - Зелянковічы Крук Марыя Сазонаўна, 1914 г.н. Звалі яе… #Народная проза#Размова