08.77.142


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Лука мая, лука мая зялёная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Лка- кавалачак луга, сенажаці, аб'яднаныя крутым загібам ракі. #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Валачобныя людзі добрыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Саракі #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Юр'я #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Першы выган на поле жывёлы #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Дзяды #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Купалле #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Стары новы год #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Люлі, люлі, люлі палез кот на дулі #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. Люлі, люлі, люлі паляцелі гулі #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Сахвея Уллянаўна 1910 г.н. У нашага Іванькі вінаград на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Гарбачова Фёкла Ільінічна 1888 г.н. А пад садам, пад садам тры садочкі радам #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Гарбачова Фёкла Ільінічна 1888 г.н. А ў нядзельку званы звоняць #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Гарбачова Фёкла Ільінічна 1888 г.н. Ад зубнога болю #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Гарбачова Фёкла Ільінічна 1888 г.н. Ад грызі #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н. Травачка-муравачка шчэ й зялёненькі лужок #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н.|Будзькова Зося Іванаўна 1910 г.н. Не аддай, не аддай, мяне, мамачка, у чужы край #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н.|Будзькова Зося Іванаўна 1910 г.н. Ой, красна, красна каліна ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н.|Будзькова Зося Іванаўна 1910 г.н. Ой, вы хлопцы-кавалеры #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н.|Будзькова Зося Іванаўна 1910 г.н. На гарэ стаіць карова #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н.|Будзькова Зося Іванаўна 1910 г.н. Пайшла дзеўка жыта жаць #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бондарава Праскоўя Андрэеўна 1908 г.н. Гнула, гнула вішаньку - не сагнула
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Цішкова Алена Васільеўна 1918 г.н. Вярба, вярба, дзе ты расла
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Цішкова Алена Васільеўна 1918 г.н. Вы паля, вы паля, вы шырокія паля
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Цішкова Алена Васільеўна 1918 г.н. А я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Цішкова Алена Васільеўна 1918 г.н. А Лявоніху Лявон палюбіў #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Карзюкова Антоля Апанасаўна 1923 г.н і яе дачок Ані 1952 г.н. і Лены 1959 г.н. Што пад ёлачкай, пад сасёначка
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Карзюкова Антоля Апанасаўна 1923 г.н і яе дачок Ані 1952 г.н. і Лены 1959 г.н. Зайдзі, зайдзі, ясны месяц, за круту гару
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бандарова Дуня Давыдаўна 1908 г.н.|Афошкіна Варка Аўрамаўна 1897 г.н. Бывай, бывай, мая мамачка, здарова #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бандарова Дуня Давыдаўна 1908 г.н.|Афошкіна Варка Аўрамаўна 1897 г.н. Ой, там на гары, ой, там на крутой #Лірычныя песні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бандарова Дуня Давыдаўна 1908 г.н.|Мацкова Кацярына Апансаўна Вы сваточкі, вы галубочкі, прашу вас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Савянкоў Мікалай Цімафеевіч 1930 г.н. Эй, што з-пад дуба, з-пад сіняе хмары
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Савянкоў Мікалай Цімафеевіч 1930 г.н. Што за гаем, гаем, гаем чумак водку п'ець
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. Зажурылася крутая гара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. Ой, красна-красна калінка ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. У нашага Васячкі вінаград на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. А на дварэ да дожджык, снягі, макрата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. Яварыначка, зялёная яварыначка, чаго ў цябе явароў многа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н. Што і ў нашага Івана #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н. Як пашла міла ў поле работаці #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н. Смутны вечар, смутны ранак #Лірычныя песні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. Ой, дай, Божа, вечара даждаці
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. Аддала маці сына ў салдаты
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. На постаці раса пала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бурдынава Лукер'я Піліпаўна 1912 г.н.|Маскакава Улляна Дзмітрыеўна 1909 г.н. А я з поля дамоў іду, пад поясам сярпок нясу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Завялава марта Арцёмаўна 1920 г.н. Што на кладачцы, што на гібенькай #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Завялава марта Арцёмаўна 1920 г.н.|Клянкова Надзея Сафонаўна Стукнула, грукнула на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Завялава марта Арцёмаўна 1920 г.н.|Клянкова Надзея Сафонаўна Ой, хадзіла бурая карова па бару #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна Ой, пайду я, пайду
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна Як пайду я дарогаю, пушчу голас дуброваю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна А пайду я борам. Борам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна А ўжо сонца далоў, далоў #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна А добры дзень, добрыя людзі, просім вас #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна Поўдарожанькі дзве крынічанькі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Бараноўская Кацярына|Міхалішына Куліна За беленькім бярэзнічкам
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Эйсман Толя 8 г. Краскі #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Эйсман Толя 8 г. Кальцо #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Лена У каменьчыкі #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дарую табе каробку жыта, каб ніколі не была біта. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Колькі ў лесе пянькоў, каб у цябе было столькі сыноў. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Колькі ў лесе бярозак, каб у цябе было столькі дачушак. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дарую табе жменю медзі, каб былі дзеці як мядзведзі. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дарую табе каробку буракоў, каб не любіла чужых мцжыкоў. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дарую табе бутылку кагору, каб нос быў задзёрты ўгору. #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Калаўрот #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. На чужой староначкі #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Мамачка не родная #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Ой, радная мая мама #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Устань, мамачка, раненька #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Гарманіст сядзіць, іграе #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Гарманіст ты, гарманіст #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дарагую рыбу ела #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Ой, танцуйце, чаравічкі #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Я і так, я і сяк #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Я і так, я і сяк #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Я і так, я і сяк #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Танцуй, Мацей #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Танцавала, танцавала #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Гарманіст, гарманіст #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Сербіянка, мая мамка #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Танцавала, танцавала #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Дзякуй Богу, ужо навучыліся #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Мяне мамачка будзіла #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Скора, скора я ўеду #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Усе дзеўкі так як дзеўкі #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Лейцінанты, лейцінанты #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Скора, скора я ўеду #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кірзюкова Ганна Рыгораўна 1952 г.н. Сербіянка. Сербіянка #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Ткачова Алёна Іванаўна 1916 г.н. Ай, у полі стучыць, гручыць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Ткачова Алёна Іванаўна 1916 г.н. А за белым бярэзнічкам #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Ткачова Алёна Іванаўна 1916 г.н. А дождж ідзе, раса пала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Ткачова Алёна Іванаўна 1916 г.н. Як пашла малада ў чыста поле жаць адна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Мельнікава Алена 10 г. Бяроза #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Мельнікава Алена 10 г. Кот #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Мельнікава Алена 10 г. Серп #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Мельнікава Алена 10 г. Печ, агонь, дым #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Кашняроў Юры 16 г. Мышы пыталіся ў пеўня, ці дома кот #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Кашнярова Валя 12 г. Год, месяц, тыдні, дні #Малыя жанры#Загадкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Ермакоў Віця Светафор #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Рудзянкоў Шура 11 г. Высокі дуб #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Марусава Люба 12 г. У салаўя #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Марусава Люба 12 г. У цурачку #Гульні
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Сяськоў Віця 11 г. Вышаў лётчык із тумана #Дзіцячы фальклор#Лічылкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Рудзянкоў Шура 11 г. Пайшоў коцік на таржок #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Рудзянкоў Шура 11 г. Люлі, люлі, люлі палез кот у дулі #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Рудзянкоў Шура 11 г. Люлі, люлі, люлі паляцелі куры #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Кушнярова Надзя|Марусава Таня|Борухава Маня|Мельнікава Улляна|Кавалёва Лёкса|(узрост 35-45 г.) Вецер вее, павявае
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Кушнярова Надзя|Марусава Таня|Борухава Маня|Мельнікава Улляна|Кавалёва Лёкса|(узрост 35-45 г.) Ой, у лузе каліна стаяла
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Кушнярова Надзя|Марусава Таня|Борухава Маня|Мельнікава Улляна|Кавалёва Лёкса|(узрост 35-45 г.) Ваня ты мой Ваня, ты мая душа
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Гаспадар, гаспадару, ці падаваў тавару #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Ой, красна-красна калінка ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Ажаніла маці сына маладога #Балады
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Хто там у лесе памалюсеньку гукае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна А ціха, ціха на моры пагода
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Няшчасная я радзілася
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Дарожанька да няроўная
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Ой, пад мостам рыба з хвостам #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Ты каліна, ты каліна #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Пад канторай, пад канторай #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Вышывала я платочак #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна Коля, Коля дровы коле #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна|Ткачова Алёна Іванаўна На тым баку дубы сякуць #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Рэкта Борухаў Міхаіл Піліпавіч 1934 г. (гармонік)|Борухаў Аляксандр Міхайлавіч 1959 г.н. (бубен) |бацька і сын Полька|Страданія|Сямёнаўна|Кракавяк #Мелодыі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Старавойтава Фёкла Фёдараўна Стукнула, грукнула на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Скварцова Юлія Рыгораўна 1909 г.н. У майго таткі сад зялёны
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Скварцова Юлія Рыгораўна 1909 г.н. Кіну-брошу мір, пайду ў манастыр
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Дусава Марфа Уладзіміраўна 1914 г.н. Лука мая, лука мая зялёная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Аўраменка Лёкса Аляксандраўна Дождж ідзе, дождж ідзе, лісцейка калыша # Сучасная песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Дусава Марфа Уладзіміраўна 1914 г.н. Прала б я кудзелечку - галоўка баліць
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна Вараныя конікі на стайні стаяць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна|Аўраменка Лёкса Аляксандраўна Плача дзевачка сіраціначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна|Аўраменка Лёкса Аляксандраўна Хто ў лесе памалюсеньку гукае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна У садзе ягада маліна пад накрыціем жыла
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна Як паехаў Данілушка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна Ажаніла маці сына маладога
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна А ўжо вечар вечарэе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Паніліна Пёкла Маркаўна Хадзіў, хадзіў добры малойчык
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна У майго мілёначка #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна А ў майго мілёначка #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна Мілы мой, а я твая #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна Мілы мой, а я твая #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна Пала зорачка із неба #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна З неба зорачка ўпала #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна Ішоў дарогай лесавой #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Кандратава Марута Андрэеўна А Лявоніха ня жонка была #Прыпеўкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна Рагачоўскі - в. Азяраны Прымусоўка|Клець|Стопка|Улазіны|Паронкі - бульба скрабаная вараная|Камы - бульбяная каша|Пашня - зерне жыта, пшаніцы, ячмень|Самапрадка - калаўрот #Народная проза#Размова
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Ну-ну-ну казёл паварачайся #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Урыўкі з цара "Максімірана" #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Урыўкі з цара "Максімірана"|Здраствуй, цар Максіміран #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Урыўкі з цара "Максімірана"|Здраствуй, цар Максіміран #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Урыўкі з цара "Максімірана"|Я воін звойнаў пабядзіцель #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. У канцы сяла стаяла вярба #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. #Песні суседзяў
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Касенька мая, напой мне каня
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, паехаў Ясё на паляванне
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, ты вярба вярбістая
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, умру я, умру дай не буду жыці
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Ой, там на гары, ой, там на крутой #Лірычныя песні
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, на гары сухі дуб
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ляцеў воран цераз сад зялёны
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н.|Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Быў купец багаты, лаўкай таргаваў
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, прасіў салавейко да рабой зязюлі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. А свідовы дубочак каля яварыны ўецца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Выйдзі, выйдзі, маманько, з свячамі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Каціліся калёса да на ранней росе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Караваю да ты мой раю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Будзь здароў, каравай, як вада #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Міхаіл Іванавіч 1917 г.н. Ой, на гарэ сухі дуб #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, у полі дымна, ні дым, ні туман
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Чарнаморац ідзе, едзе
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Ганна Раманаўна 1899 г.н. Парадзіла мяне мама #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Марыя Уладзіміраўна 1938 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Ой, даўно сонейко закаціласё #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Марыя Уладзіміраўна 1938 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Дробны дожджык накрэпвае
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Марыя Уладзіміраўна 1938 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Ой, вішанька-чарэшанька
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Марыя Уладзіміраўна 1938 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Ой, у полі азярэчка
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Ой, у полі канапелька сама сабе зеляненька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. З поўнага да калодзежа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Да стаіць конік на стаянцы рагоча #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Цесцюхна на зяця сварыўся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Прыданыя да на двор едуць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Адчыніце ж лецён #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Ой, пайду я гукаючы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Ой, пайду я круга луга, шукаючы свайго друга
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Ой, жана мужа дай не злюбіла
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Разганяйся маці да па вялікай хаце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. На дабранач да мая маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Сыпце ж пшаніцу ў карыта #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Ой, дзеваччына матка хвартух дай апусціла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Дар'я Маркаўна 1908 г.н. Дзе ж ты маё дзіцянько #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Брацейко сястрыцу праводзіць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Кальнула бацьку ў грудзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Ой, прасіў салавейко рабой зязюлі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Йа у нядзельку сонца ўсходзіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Ой, у лесе, у лесе мядзведзь рыкае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Ой, п'юць людзі гарэлачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Мы свайму пану дагадзілі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Цуба Хадорка Паўлаўна 1918 г.н. Ой, вішанька-чарэшанька, скочу пераскочу
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Сенюк Домна Маркаўна 1912 г.н. Із-за лесу, лесу цёмнага
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Корж К.Ф. 1932 г.н. Ой, расцвілі сады, садочкі рознымі цвятамі
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Корж К.Ф. 1932 г.н. Ляцела зязюля з чужой старонкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Корж К.Ф. 1932 г.н. Ой, на гары сухі дуб #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Корж К.Ф. 1932 г.н. Ой, пры лузе, пры лужку
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Корж К.Ф. 1932 г.н. Каля грэблі да шумяць вербы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н. Ванечка, Ванюша, Ванечка-душа
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н. Ой, у лузе бяроза пахіла
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Чачура Яўгенія Фёдараўна 1925 г.н. Ад спуду #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Чачура Яўгенія Фёдараўна 1925 г.н. Ад жывата (залаёніка) #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Чачура Яўгенія Фёдараўна 1925 г.н. Па сястры #Сямейная абраднасць і паэзія#Пахаванне#Галашэнне
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Хорастава Чачура Яўгенія Фёдараўна 1925 г.н. Ой, люлі, люлі, люлі, усе дзеткі малыя паснулі #Дзіцячы фальклор#Калыханкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Міхалюк Яўгенія Андрэеўна 1925 г.н.|Данілевіч Мальвіна Рыгораўна 1936 г.н.|Данілевіч Паўліна Міхайлаўна 1926 г.н. Жыў купец багаты, лаўкай таргаваў
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Міхалюк Яўгенія Андрэеўна 1925 г.н.|Данілевіч Мальвіна Рыгораўна 1936 г.н.|Данілевіч Паўліна Міхайлаўна 1926 г.н. А прыехалі, добра, браткі, што прыехалі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Міхалюк Яўгенія Андрэеўна 1925 г.н.|Данілевіч Мальвіна Рыгораўна 1936 г.н.|Данілевіч Паўліна Міхайлаўна 1926 г.н. Да мая ж маці гэта табе, да мая ж маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Міхалюк Яўгенія Андрэеўна 1925 г.н.|Данілевіч Мальвіна Рыгораўна 1936 г.н.|Данілевіч Паўліна Міхайлаўна 1926 г.н. Да мая ж маці разганяйся, да мая ж маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Міхалюк Яўгенія Андрэеўна 1925 г.н.|Данілевіч Мальвіна Рыгораўна 1936 г.н.|Данілевіч Паўліна Міхайлаўна 1926 г.н. Павячэрайма, сядзьма, матка, павячэрайма #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ой, вазьму я дай няўдалачку
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Пад зялёнаю ракітаю #Лірычныя песні#Ваенная песня
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Куды вецер вее, туды я хілюся
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ад каўтуна і каўтуніцы #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ад каўтуніцы #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ад начных #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Як вока запарушыцца #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ад звіху #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Ад абдування #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілец Марыя Кузьмінічна 1903 г.н. Каб муж жонку кахаў #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Ой, у лузе, у лузе бяроза стаяла
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Ой, сваце, сваце, да давай нам волю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Цячэ рэчанька невялічанька
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. Прыбілася рыба к гату, пусці, свацця, у хату #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Чачура Надзея Раманаўна 1942 г.н.|Чачура Таццяна Рыгораўна 1932 г.н.|Данілевіч Кацярына Сцяпанаўна 1954 г.н. На дабранач да мая ж маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад зляку #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад звіху #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад начных #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад жывата #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад удару #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад жалеза #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад запарушэння вока #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад абдування, аб'ядання жывёлы #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ад рожы #Замовы
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Плылі, плылі дзве вуточкі
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Свеціць сонца й у ваконца
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. З-пад новага мліна дай шэрая птушка плыла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Ой, чуці, чуці, калі сокал ляціць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Каб я знала, каб я ведала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. Не жалей да мой бацюхна на мяне #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Корж Сіклета Ільінічна 1907 г.н. А што ж гэта за госцейкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Ой, на моры на сінюсенькім #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Звонкае дзерава ясен белы #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Печанька крамяная мая печанька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Лісціначка кляновая да лісціначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Проці цесцева двара там высокая гара #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Перазоўчыкі мае цётачкі едзьце дамоў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Салавей Лія Мацвееўна;Віктаровіч В.А. Салігорскі - в. Чаланец Данілевіч Сцёпа Лявонаўна 1920 г.н.|Данілевіч Любоў Ярмалаеўна 1922 г.н. Жураўко, ой, жураўко, жураўко, чаго плачаш так жалка #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны