08.77.143


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н.|Верас К.А. 1914 г.н. Вяселле #Народная проза#Размова
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н.|Верас К.А. 1914 г.н. Да ляцелі гускі з раю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н.|Верас К.А. 1914 г.н. Да ў нашага свата #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н.|Верас К.А. 1914 г.н. Да сцянуліся сені, як прыданыя селі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Ляцела зязюля ды села на сосну
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Сіня моруюшка глыбока #Лірычныя песні
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Ой, ты Ваня, Ваня, ты мая душа
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Зайдзі месяц, зайдзі ясны
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Піў я водку, піў вішнёўку #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Што й па вуліцы малойчык
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Скалыхнулася да сіняе мора шчэ й валнамі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ва гародзе каліна
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ай учора звячора перапёлка зляцела #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ой, знаці, знаці, што чужая маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Да сядзела Галечка за сталом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. А ў … дружкі цыцкі, як падушкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ой, наш дзядзя вельма харош #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. А сядзеў дзядяз на заслоні #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. А нашаму да маладому пасціць куры каля дому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ня гніся, матачка, ня гніся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Здрагануліся сені, як прыданкі селі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Адчыніце да хату, сені, да няхай вецер вее #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Дадому, сваткі, дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н. Ой, да ты бяроза, галлё тваё роза #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, мароз, мароз, не марозь мяне
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ля новага да калодзеся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да лянуюся да жыта жаці
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, пой, зяўзюля, баравая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да за лесам сонейка іграе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Ждановіч Параскоўя Яўсееўна 1911 г.н.|Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да запей, сірата, з гора песеньку
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, там на пакоесе Васіль сена косіць
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Галовачка мая больная
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ніхто ж не знае да не ведае
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, у полі да два дубочкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Камянная ж дашчанька #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да сцянуліся да сені #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, чые ж то хаты топяцца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да ляцелі гускі з раю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. А дзе ж наша да вітальніца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Не пужайцеся, дзеткі, нешта ў хату лезе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Не сеяла, не арала #Прыпеўкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. На балоце на купінцы #Прыпеўкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Гарманіста, гарманіста, рубаха сацінава #Прыпеўкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, заржы, заржы, сівы конь #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ужо ж мае да галубочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да ці можа ж тут будзем начаваць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Каб над табой вароны каркалі. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Няхай яны згараць. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё А каб табе не было шчасця ні ў лецях, ні ў дзецях. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Што б ты не разбылася. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Каб ты на целевізары анучы сушыў. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Філон Ірына 9 г. Палез коцік на плоцік #Дзіцячы фальклор#Забаўлянкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё дзеці Цар Гарох #Гульні
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё дзеці Гладышкі #Гульні
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё жанчыны Што б тваё надзеланае выгарала. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё жанчыны Што б твая хата ветрала. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Па-за лугам зеляненькім
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Чаму не прыйшоў, як месяц узыйшоў #Лірычныя песні
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. На печы добрыя рэчы. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. У вас папелі, а ў нас паелі. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Да брала дзеўка лён
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Выйшла хлопчыкава матка за варота #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н. Няма розуму - лічы калека. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н. П'яніцу вуліца вузкая. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. За чужой спіной і Іван пан. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Да кажуць, што мой муж да не п'яніца
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Шаладонава Вольга Фёдараўна 1924 г.н.|Жынко Вера Паўлаўна 1940 г.н.|Драпеза Марыя Дзмітрыеўна 1941 г.н. Да выпраўляла да маці сына да на касавіцу #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, ляцелі жураўлі, селі палі на раллі #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Філон Ірына 9 г. Кукарэку баба ў рэку #Дзіцячы фальклор#Забаўлянкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Кідай, Ванька, жонку, а я дробны дзеткі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, у полі вярба, пад вярбою карчма
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ох, заржы, заржы да сівы конічак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Талялякаць - пець. #Народная проза#Размова
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, куда жы ты пайшоў #Прыпеўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Ой, мілёнак, дзе ты, дзе ты #Прыпеўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Да гудуць пчолы #Лірычныя песні#Бяседная песня
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Старога мяшка не залатаеш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. На ўсе хваробы ёсць спосабы. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Акунькова Алена Міхайлаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Станавіся, радзіначка, уся ў рад #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Каліна-маліна, чаго рана цвіцеш
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Я сядзела пад вярбою, дожджык брызгаў на мяне
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Да стаяць садочкі ў тры радочкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н. Ганначчын жа бацька перад Госпадам стаіць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. Ой, дзе тая камора, што ў цяні стаяла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. Да сядзела Верачка за сталом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. У новенькім да калодзезі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. Мы ехалі чэраз возера #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. А прыданыя да на двор едуць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. Ой, у лесе камары гудуць, гудуць
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Белавужка Паліна Якаўлеўна 1925 г.н.|Шыла Ірына Іванаўна 1908 г.н.|Міес Паліна Фамінічна 1918 г.н. Ох, кум да кумы заляцаўся #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Канопка Надзея Кандрацьеўна 1911 г.н. Добры вечар таму, хто ў етам даму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Канопка Надзея Кандрацьеўна 1911 г.н. А ў сенечках галубок гудзе #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Канопка Надзея Кандрацьеўна 1911 г.н. Як сяду я ля аконца
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Раве як палтаўскі вол. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы За красату нідзе не прэміруюць. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Жуйкі не жуеш і не ліжашся. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Каб смак у гарэлцы пачуў. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Каб адзінокім застаўся. #Малыя жанры#Выслоўі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Вялікага роду ды нарабіў смуроду. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Доўг не раве, колькі спаць не дае. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Такой ласкі і ў … дастанеш. #Малыя жанры#Прыказкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Хто можа, той і едзе. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Кожнаму свій кут мілы. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Свая хата як родная матка. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Гусь свінні не таварыш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Рыбак рыбака бачыць здаляка. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Таварышчамі не кідаюцца. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы З адкладу - няма ладу. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Кожнаму не ўгодзіш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Летні дзень год корміць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Лёгка сказаць, ды зрабіць цяжка. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Праца нікога не ганьбіць. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Работа любіць дурачка. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Старога вераб'я на мякіне не падвядзеш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Якая плата, такая і работа. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы З аднаго поля ягадкі. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Паміраць збірайся, а жыта сей. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Лепш вучоны, як залачоны. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Розуму не купіш. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы За спрос не б'юць у нос. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Не плюй у калодзезь, вады прыдзецца напіцца. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы І сам не гам, і другому не дам. #Малыя жанры#Прымаўкі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Жлобіч Ганна Марцінаўна 80 г. Ох, я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Жлобіч Ганна Марцінаўна 80 г. Ой, казала мая мамка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Дай араў мужык рай дарогі
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Да не тучы, не хмары
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Да на балоце касец косіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Дзе ты мілы скрыўся
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. У агародзе каліна
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Добры вечар таму, хто ў етам даму #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Гурскі Антон Іванавіч Глускі - в. Сіманавічы Мігас Аляксандра Раманаўна 1911 г.н.|Мігас Кузьма Мінавіч 1908 г.н.|Леус Марыя Мікалаеўна 1920 г.н. Ой, жарка-жарка да каліна ў лузе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Дождж #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Гром #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Царкоўны колакал і людзі #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Уюн #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Серп #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Макаўка #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Рака і дарога #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Навальніца #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Раса #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Граб'ё Багачова Марфа Герасімаўна 1911 г.н. Мароз #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Капуста #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Капуста #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Морква #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Агурок #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Яблык #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Вішня #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Гусь #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Дзяцел #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Сава #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Камар #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Вулей #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Соль #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Замок #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы вучні школы Вёдры #Малыя жанры#Загадкі
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы Андрэева Марыя Фёдараўна Ой. Рана, рана павейце, вятры #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1977 Малаш Леаніла Апанасаўна Акцябрскі - в. Ламавічы Андрэева Марыя Фёдараўна Ходзіць Ілля на Васіля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды