08.82.202


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Адкуль Нясвіж #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Пра Нясвіж #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Пра вёску Сейлавічы #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Перунова гара (Замчышча) #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Папова горка #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Марысін парк #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Пра Чорную Даму #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Пра пане Каханку #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Лістапад Георгій Ксенафонтавіч 1922 г.н. Адкуль Капыль #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Пра Чорную Даму #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Пра Чорную Даму #Народная проза#Легенда
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Не бяры дурнога ў галаву, а цяжкага ў рукі #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Бацька і маці нада і барадатаму, не толькі што нежанатаму #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Дождж ідзе не тады, калі просяць, а тады, калі косяць #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Якое дрэва, такі клін, які бацька, такі сын #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Не той сільны, хто каня ўпыніць, а той - хто сэрца #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Каб месяц свяціў, а зоры я і палкай паб'ю (Каб было галоўнае ў парадку) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Былі б дубкі, то будуць і бярозкі (сыны і нявесткі) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Дачка, што зорка: рана ўсходзіць і позна свеціць (адданая бацькам усё жыццё) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Дачка - гарачая сляза (маці моцна шкадуе яе) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Як дзеўкай - арэ і косіць, а пойдзе замуж - ног не носіць #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Як дзеўка: "Апруць - пераскочу!" Як выйдзе замуж: "А кыш - павалюся!" #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Як дзеўка - дзе ?танчаць; Як кабета - дзе каўтуна, пярэпалах, падымак шэпчуць #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Паршываму парасяці і ў пятровіцу холадна #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Як паслалася б, так і выспалася б #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Далі зямлі там, куды воран і касцей не занясе #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Дым густы, а абед пусты #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Калі не лічыцца, то едзецца #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Няхай хлеб з вадою, але не з бядою #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. У гасцях добра, а дома лепш #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Кашы маслам не спорціш #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Увосень і верабей багаты #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Усё свой час мае #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Малыя дзеткі - малыя і бедкі; вялікія дзеткі - вялікія і бедкі #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Паміраць збірайся, а жыта сей #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Едзеш на дзень, бяры торбу на тыдзень #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч г. Нясвіж Керко Васіль Вікенцевіч 1905 г.н. Брат любіць сястру багатую, а жонку - здаровую #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Дай нам, сваха, пірага #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Не садзіся, сваха, блізка сцяны #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Дай нам, сватка, караваю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Свахначка, да галубачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Да, казалі, сватка вельмі харош #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Жнеце, жанцы маладыя #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Як я пайду дарогаю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Ой, рана-рана на Яна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Пятрова ночка - невялічка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Да ты, баравая зязюля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Звычай на Купалу #Апісанні розныя
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Свахначка, да галубачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Ой, борам-борам, тым барком #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Волеччына мамачка вакруг стала да пахаджае #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Прывёз, мама, да баярачку #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. Кукавала зязюленька #Лірычныя песні
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі
1982 г. Гурскі Антон Іванавіч Нясвіжскі - пасёлак Юшавічы Петручэня Марыя Іосіфаваўна 1913 г.н. #Малыя жанры#Загадкі