08.82.207


Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Матрашыла В. І. 1909 г.н. Пятрова ночка невялічка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Матрашыла В. І. 1909 г.н. А пара дамоў, пара #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Матрашыла В. І. 1909 г.н. Успамін аб спяванні песень увесну і ў іншыя поры года, ваджэнні карагодаў #Апісанні розныя
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Матрашыла В. І. 1909 г.н. Гаспадынячка як маліначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Матрашыла В. І. 1909 г.н. Тучы-хмарачкі усе па парачцы #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч А. М. 1922 г.н. Каціўся каток па сенажаці #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Бурак З. І. 1924 г.н. Не хацела мяне маці за хазяіна аддаці #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Бурак З. І. 1924 г.н. А пайду я лугам, лугам #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Бурак З. І. 1924 г.н. А за гаем-гаем, гаем зеляненькім #Лірычныя песні
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Бурак З. І. 1924 г.н. У нядзелю п'ю, п'ю #Лірычныя песні
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач М. А. 1927 г.н. А ель мая зялёная #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач М. А. 1927 г.н. Села Анютка проць высокага аконца #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач М. А. 1927 г.н. Села АнСаборная суботачка настала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач М. А. 1927 г.н. Ой сівы конь ляціць, на нём бела грыва #Лірычныя песні#Песня пра каханне (любоўная)
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач З. І. 1929 г.н. Жонка мужа не любіла #Жартоўная песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Кульшыно Рагач З. І. 1929 г.н. Пашла цёшча к зяцю ў госці #Жартоўная песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Зазвінела пчолачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Узлезла свякроў на тын глядзець #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. На дварэ вечарэець #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. А за сцяною, за мядзянаю парынёк пісьмы пішыць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Што ў нас сягоння за дзіва стала #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Сядзім, мамачка, падабедаем з табою #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Растуць вербы каля грэблі, што я пасадзіла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Трава з травой звіваецца #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Я ў горы не радзілася #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Чые гэта валы #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. У нядзелю рана, рана на зару #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Чаму, Леначка, сняданейка не ясі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Гардзей Л. В. 1916 г.н. Добра з доляй, добра з доляй, добра з доляй жыці
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч А. М. 1922 г.н. А там пад мастком бяроза з лістком усю восень шумавала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч А. М. 1922 г.н. Ой, на сенажаці мядуначка, божа мой #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч А. М. 1922 г.н. Хадзіла каза па бярэзнічку, ходзячы блякатала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч А. М. 1922 г.н. А за лесам, за барамі пашла дзеўка за грыбамі, за быстру раку, гэй за быстру рака #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Ф. І. 1914 г.н. Там за лесам цячэ рэчанька #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. А бела, бела бяроза #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. А бела, бела бяроза #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. Да месячык, месячык, да ўзайдзі раненька #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. Чыя рутачка за ракою #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Пятрок
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. Румяна поле, румяна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая К.А. 1923 г.н. А чые ж там конікі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Хадзіла сіротачка, хадзіла сіротачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Да як заржалі сівыя коні ў полі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. І дадому, зязюлька, дадому #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Да ў нашай Леначкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Адкуль салавей, адкуль зязюля #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Сягодня ў нас, мая мамачка, каляды #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. І захацела Леначка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Кукавала зязюлька ў садочку #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Бедавала Леначка, дзяцюк мал #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Пасеяла ружу пад акном #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. І соўнейка за лес захадзіла #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Ай пайду я маладая #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. У полі бяроза стаяла #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Я ў гародзе на пагодзе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. А лятуць, лятуць два галубочкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Гаспадарочак, слічны паночак #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. Ой, гаспадынька, па двору ходзіць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Порса Чарапан В. М. 1904 г.н.|Лаўрыновіч А. М. 1906 г.н. І ў каморы за дзвярцамі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна#Велікодны перыяд#Валачобны абрад
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Дзядзічы Рагач В. І. 1924 г.н. А пад гарою ялушачка #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Дзядзічы Рагач В. І. 1924 г.н. А як я кіну дзіця ў крапіву #Лірычныя песні#Сямейна-бытавая песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Дзядзічы Рагач В. І. 1924 г.н. Ой там, ой там, ой там пры даліне #Лірычныя песні
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Рагач В. І. 1925 г.н. Сягоння Купалле, заўтра Ян #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Рагач В. І. 1925 г.н. Ой там у бору сосна гарэла #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Рагач В. І. 1925 г.н. Ой, баравая зязюля #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Рагач В. І. 1925 г.н. Ой, тонка, тонка сасонка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. А чыя ж там мамачка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Крапіўка мая куслівая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Плыві, вутачк, плыві, шэрая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Восень#Восеньская песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Як я ў мамы была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Развівайся, каліна #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Матка для сына добрая была #Сямейная абраднасць і паэзія#Радзіны і хрэсьбіны
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Ты, каліна-маліна #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Прывязлі саву, саву #Жартоўная песня
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Більцавічы Гатоўка П. Ц. 1916 г.н.|Каркоцкая Н. В. 1910 г.н.|Шкет Ганна В. 1917 г.н.|Каркоцкая К. А. 1923 г.н. Прасі, Ніначка, бога #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Які куст, такая й птушка (якога куста, такая й птушка) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Чуў, ня чуў, відзеў, ня відзеў - маўчы #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) У гару два Юр'і і абодва дурні: адзін халодны, а другі галодны #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Ня руш нічога, ня бойся нікога #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Як паследняму парасяці: ці што, ці нічога #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Высока ляцеў, а нізка сеў #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Гром грымеў, а ў хмару зашла (Перад замужжам дзяўчына мела шмат сватоў, але не важна зашла замуж) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Брат любіць сястру багатую, а муж жонку здаровую #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Жджы Пятра - пад'ясі сыра (нязбытачнае) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) На бітай дарозе і трава не расцець #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Няруханая зямля (Дзе не сеяна, не арана) зямля вады не трэбуець #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Які край, такі і звычай #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Адзін з сошкай - усямёх з ложкай #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Дзе каша густа, там нас пуста, дзе мёд, там нас нет #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) На грамніцы - скідай рукавіцы #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Схаваўся, як лісіца пад барану (Ад дажджу хавалася лісіца і гаварыла: што кропля на баране, то не на мне) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Паможыць, як мёртваму кадзіла #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Як брусніца белабока, дык і пастух наспіць вока #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Як прышла Ілля, высплюся і я #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Прышоў Спас - усё шасць (Усё паспела) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Прышла Спажа - хлеба дзяжа #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Ілля наробіць гнілля #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Як поўная скрыня, дык і свіння гаспадыня #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Не кайся рана ўстаўшы і рана жаніўшыся #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Дзяры лыкі, як дзяруцца (рус. Куй железо, пока горячо) #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Круці, не вярці, а трэба памярці #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Былі б бразгачы (грошы, золата) - будуць і паслугачы #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Папаў як пальцам у неба #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Яблык ад яблыні далёка не адкоціцца #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Якое дрэва, такі клін, які бацька, такі сын #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Няма цвярдзей як старое дрэва, а злей - як старая дзева #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Не шукай сялібы, а шукай суседа #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Да Юр'я, каб было сена і ў дурня, а да Міколы - ня бойся ніколі #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Сколькі жыць не сабірайся, а паміраць нада #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Куды ні кінь - усё клін #Малыя жанры#Прыказкі
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Як удасца жарабё з лысінай, дык і здохніць (калі благі чалавек, то будзе благім усё жыццё)
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Крадзеш, крадзеш, да чаго ты давядзеш?
1982 г. Літвіновіч Анатоль Фёдаравіч Вілейскі - в. Любань Літвіновіч Антаніна Мікалаеўна 1922 г.н. (нар. у в. Астравы Вілейскага р-на) Не змераўшы броду - ня сунься ў воду