08.84.224


Аўдыёзапісы: 20.1984

Год Збіральнік Месца Інфармант Назва Жанр
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Размова пра стралу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Якая страла... Не ведаю дажа. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Пра стралу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. як прыходзіцца, дзе бываецца нам. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Ой, удоль сяла да й ляці, страла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Што ў галовачках хто маці яго
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. У танок пайшла сабе двох найшла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Размова пра святы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Хлопцы, дзеўкі сабяруцца і каток #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Кацярына Антонаўна 1914 г.н. Не помню, як яны пелі. Мы малыя #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Паліна Сямёнаўна 78-ы год Размовы пра пахаванне #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Паліна Сямёнаўна 78-ы год чым можа, тым і абаб'е #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Міхедава Паліна Сямёнаўна 78-ы год не так было, а цяпер ужо, як вясел- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Апісанне вяселля #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Дзеўкі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. чае матка хросная. Маладая пад- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. А заўтра ўжо вязуць шкап, ці тады #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. А нашто яе пер'ем абсыпалі? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Толькі ў яе, ці ў яго пяклі? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Не, пры мне нічога не рабілі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. А белыя ручачкі ў татачкі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. А сядзела нявеста за сталом #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Пра Івана Купалу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. каровы добра даюць малако #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Замова карове #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Пра выганшчыну пастуху #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Ад воўка #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Ад зубоў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. дамоў пайсці. І сама сабе мо- #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Крыксы #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Ад спугу #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Ад уроку #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Як лячылі падучую #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. А як яна яго лячыла 12 раз #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра Каляды (Каза) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Каза #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Каза (калядная) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Штоб мая каза лёгенька ўстала #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Каза (калядная) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. З Казой быў механош, хто яшчэ з казой хадзіў? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Звязда #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. капеек да раформы. А к Сахрону як #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. росы разным бумагам. Пасярод - #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра цыганоў #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ох, узыйду я на парог
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Аддай жа мой рушнічок
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой, масту, масту, масточку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Цыганка ўжо ходзе, варожа ў #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. быта. Абы-што, абы-якія словы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра цароў #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. дам буў - яго жыдам і прадраж- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. А як цара звалі? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Гэта ўжо не пры вашай памяці #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Журава вадзілі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. на сцяне дзяўбе, то шчэ дзе стары #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой, рана, рана, куры запелі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Канчаецца. Пяём, пяём, а тады
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой, рана, рана, куры запелі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой, калядкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Каляды
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Размова пра святы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой выйду я й на гару #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Далёка мілы жывёць #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой вы, губкі мае, цалавалі вы мяне #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Рогава Дар'я Яўхімаўна 1910 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Як вясну гукаюць #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ой, вясна, вясна, вясенячка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Шоўкам да крассю #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой вясна, вясна- вясенячка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой у нас сёдні благавешчанне #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Другая села ў белых ножачках #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Вечарам у сад пайшла - другога #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Пра стралу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А й у нас сёдні благавешчанне #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ці за дзевачак ужо другое. А дзе- #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Размова пра святы (веснавыя) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А мы проса пасеем, пасеем #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Размова пра святы (вясна) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой даўно ж даўно, вельмі ж даўно #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой цар царэўну прыбірая #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А змей кажа: То еў па адной, #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Пра Юр'яву расу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А кароў гоняць на Юр'яву расу, #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А кароў не гладзілі там вешчкам #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. На Юр'яву расу во ету, што #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ідзі мая кароўка #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Размова пра святы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. бацюшкам. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А каму гэты вянок? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Пятром - Купала. 7 - Іван Ку- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Размова пра святы (працяг) #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. мы ўсе не будзем сеяць ды жаць, #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. ру, што як жа можна назваць #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. А паглядзі-тка, маці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. сям'я ў хаце". Эта матка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. А стукнулі, грукнулі на дварэ #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Размова пра вяселле #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. А меншы братачка касу расплятаў #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Ці я ў цябе, мая мамка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Салавейка будзя мець #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Пра каравай #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. вязуць. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. кай. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Вілі, вілі елачку на сяле #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. А тады на заўтрашні дзень едуць #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. дайце пяньковікі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. А брашыце, сошкі, брашыце #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Пра куру #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. садзілі ўжо гэтых гасцей усіх #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. і крычыць, і крычыць #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. я ёй курачку аддала. Па-хароша- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. А што прыпяваюць? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Купала на Йвана #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Купалле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Вецер вее, павявае
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пасярадзі бальшой дом
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Да бразгатання кайданоў
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава Марыя Данілаўна 1912 г.н., Так сяк, як да вечара дажыць #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Так сяк мне да вечара дажыць #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Мяне маці не злюбіла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ой, цыгані, добры людзі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. На гары вецер вее
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Дзеўка тое пачула
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ні лодачка, ні вясло
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Песня пра Зою Касмадзем'янскую #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Упірод, таварышы, упірод за Радзіму #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. У зялёным гаёчку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Сынку ты мой, сынку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ўстала й у куточку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Нада мной халмочык
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ад зубоў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ад зубоў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ад зубоў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ад зубоў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Так мне, рабы Божай, зубам не #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ад рожы #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра залатнік #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. І што трэба пры гэтым рабіць? #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра паралогі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. матка іначай лячыла #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Паралогі #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра каўтун #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. ссылалаю. Там вам купацца, #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Прама з целам волас. А Улляніі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ну скажыце яшчэ ад рожы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра рожу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. гарачкі не паліць, крыві не знабіць #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ад уроку #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. памажы і мне #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Ад іспугу #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. з кружачкі ў кружачку #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Грыжа #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н., Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. так возьмеш яго кругом, паплю- #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. Як дзіця неспакойнае #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Волкава Марыя Трафімаўна 1932 г.н. "Якая маць радзіла, такая абхадзі- #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Скула #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. кажа: #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Як галава баліць #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Як рожу лечаць #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. на руцэ. #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Пра стрэчаньскія свечкі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Іспуг каровы #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Размова пра нарадку #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. ратнік та: "Выйдзі з вочарадзі! #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. пісалі і спісак далі і згубілі. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Кроў замаўляць #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава М.Д. 1912 г.н. Кроў замаўляць #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ад звіху #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Шустава М.Д. 1912 г.н. Ад запрэта #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Ад удару #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. На сіням моры віхрава матка #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. Стаіць дуб на дванаццаць карэняў #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Ніна Афанасьеўна 1911 г.н. гуляць і ўцяшацца. У тако #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. Залатнік #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. скіх, радзільных, смярцельных #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. стаяць і пладніцу дзяржаць #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. Ад скулы #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. дух мой злюбіць. #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. Ад гадзюкі #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. Як, наканец цару звон, так #Замовы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. Пра казку "Ленінская праўда" #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцова Ева Пракопаўна 1923 г.н. вельмі была. К нам з #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Гузава Агаф'я Мікалаеўна 1923 г.н., Грыцкова Марыя Лагутаўна 1958 г.н. Ай у лудзе пры лужочку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Гузава Агаф'я Мікалаеўна 1923 г.н., Грыцкова Марыя Лагутаўна 1958 г.н. Эта песня як партызаны былі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Гузава Агаф'я Мікалаеўна 1923 г.н., Грыцкова Марыя Лагутаўна 1958 г.н. Ты калініца, ты малініца
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Гузава Агаф'я Мікалаеўна 1923 г.н., Грыцкова Марыя Лагутаўна 1958 г.н. Ой да тры палкі салдат
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч З рукапісу "Матеріалы краеведенія" #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч Далей матэрыял о дер. Злом. #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч эту деревню Зломнае. #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч Тут нарадзілася казка #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч заўся. #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч Ці не праўда, нават па пераказу #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч перадаецца яна з пакалення ў #Народная проза#Размова
1984 год Міхальцова В. Жлобінскі - в. Зломнае Міхальцоў Радзівон Пракопавіч ло? Ўсюды працоўнаму чалаве- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. У варот вада скалыхалася #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. Сама молада лучша й золата #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. Ляцела страла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. Благавешчанне #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. Карагод, карагод шырокая возяра #Карагоды
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н. От люлі, от люлі дзеўкі танкі вадзілі #Карагоды
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г.н., Маскаленка Е.Дз. Я ў полі жыта жала #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Дванаццаць лет пад няволяй
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Доўга дзевушка прасіла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Наехала 700 баяраў на наш двор #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Чаго мамачка, жы барышся #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Каней сядлаю, сундук стаўлю #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Кукавала зязюлечка па хаці #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Выйдзі, мамачка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Едзь, маё дзіця, не стой жа #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ой даўно, даўно, да даўно было #Рэлігійная паэзія#Псальмы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Жану аддаць - дзяцей не мець #Рэлігійная паэзія#Псальмы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Давалі аброку па чалавеку #Рэлігійная паэзія#Псальмы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Цар гаворыць, каб ета знаў #Рэлігійная паэзія#Псальмы
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ох ты, ербушка, ярба
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Пару сыноў радзіла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Эй выйшла ўдава па ваду
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ой дзе гэта бывала
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Эй родны братка, сястрыца
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. З-пад адной гары вецер вея
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ой сам пайшоў да дзевачкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Галашэнне па свасе #Каляндарная абраднасць і паэзія#Зіма#Паставая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Была пагода - сяводні павеяла #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ох, мілянькі мой #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А Сірбіянку танцаваць #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ах, любоў, любоў #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ты ігрой, калі іграеш #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Чуе, чуе маё сэрца #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А я суперніцу касую #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Гарманіст красіва йграе #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Гарманіст, гарманіст #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ай у майго мілога #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А он суперніца ідзёт #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ох маць, ні паймаць #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А мяне дома б'юць, ругаюць #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Чуе, чуе маё сэрца #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А я ў калхозе звеньявая #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ох, дзевачкі, на я, на я #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. А любіла чатырох #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ці не быстрая рэчка
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Маскаленка Палагея Савельеўна 1899 г. Ой я роду хароша
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. У нас сёдні дажыначкі #Каляндарная абраднасць і паэзія#Лета#Жніво
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. На гарэ калхоз
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. А-я-яй-яй-яй
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. На мяне пахож
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Ой, елачка-зімалецячка #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Ой, дзіцятка маё #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Вой, добры дзень, добрыя людзі #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Пра ёлку #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Пра каравай #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. лаць каравай. А другі ўжо #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Сярод дварца стаіць крыльцо
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. А ўжо з тыя крынічанькі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. А ўжо з тыя крынічанькі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Сеў да паехаў казак на чужбіну
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Да што я й пагіб на чужой ста-
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Закацілась сонца #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Ноч пераначуеш #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Скажы, скажы, хадзяюшка #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Цалуе гарачо #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. А шчэ к таму міленькі #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. У нас сёдні благавешчання #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. Пра лячэнне #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Сахарная Ганна Андрэеўна 1905 г.н., Каліноўская Марыя Іванаўна 1914 г.н. А ўсе горы зелянеюць
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Радуцін, Стрэшынскі с/с Удзельніца хору сельскага клуба Мой ты, братка, не лякайся
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой вярба, вярба
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Аддала мяне маць
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Шоўкавы платок
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой, мамачка, я гароху хочу #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Выганяй маці каваля з хаты #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Бацька едзе па лучыну #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Пытаецца бацьку ў сына #Народная проза#Жарты
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Што й на гарэ дожджык
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой да спомнім, хлопцы #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой жа жыў я буду не забуду #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой паля, вы паля #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Цяжка ранянай #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Ой, ты конь, ты мой конь #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Пуля быстрая #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Што й у лузі стаяць два дубочкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Яна ўбіла, каго я любіла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Па сібірскім тайгам і далінам #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба А на быўшых памешчыцкіх землях #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Удзельніца хору сельскага клуба Камандзір-герой, герой Чапаеў #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Я хацела выйці замуж
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Мамачка няродная #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. А многа я частушак знаю #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Мяне мамінька радзіла #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Ой неўжэлі ні маліна #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Гарманіст такой чудак #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Гарманіст, гарманіст #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Гаварат, што баявая #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Мяне маменька радзіла #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Гарманіст, гарманіст #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Разрашыце паплясаць #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Танцавала, танцавала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Танцавала, танцавала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Пайду ў лес - пастаўмо крэст #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Ізмяняем міня, мілай #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Ізмяніў міне мой мілы #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. А мой мілы - трактарыст #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Пасматру паміж народу #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Пахудала, пахудала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. У міне голас хрыпаваты #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Хто саперніцу ругае #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Салагубава Зоя Канстанцінаўна 1912 г.н. Пахудала, пахудала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Н.М., Аніскаўцова В.І., Рабцава А.Я. Пахудала, пахудала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Як каравай дзеляць #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Вясельнае пажаданне #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Ох я страдала
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкі Ціт Сідаравіч 1914 г.н. Кацюша #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкі Ціт Сідаравіч 1914 г.н. І толькі сматрэлі ўжо ў паталок #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкі Ціт Сідаравіч 1914 г.н. Паследняй нонешняй дзянёчак #Лірычныя песні#Ваенная песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. З неба зорачка ўпала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. З неба зорачка й упала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. З неба зорачка й упала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Мілы мой, а я твая #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Я сваю саперніцу #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Пад гарой сабака лае #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. А ўлюбляліся #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. А ўлюбляліся #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Што й у рэчкі й у Дняпрэ #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. А ў майго мілёначка #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. У мяне ўхажораў 30 #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Сколькі лесам не хадзі #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Сколькі я не плакала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна;Цяпкова Таццяна Канстанцінаўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. З неба зорачка ўпала #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Як у вас, ы так у нас #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкі Ціт Сідаравіч 1914 г.н. Сяду я лодачку #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкі Ціт Сідаравіч 1914 г.н. Скора, скора дзевяць нядзель #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Чым я цібе й угарчыла #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Мой мілёначак ізбёначак #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Я прыпевак многа знаю #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая Алена Аляксееўна 1926 г.н. Ой да ты дасада #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч Пра камсамаольскую ячэйку #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч хозах старажоўства, пажар- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч скай арганізацыі, первы. І пер- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч ўжо ў 1936-1937 гг. #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч віцкі раён - туды на Захад. Ка- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч А свайго марша ў вас не было, бая- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна Успаміны пра блакаду #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна ке ставілі сосны, што мы там #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна краліся к этаму сараю і выпус- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна астаўся. Маяму тожа даста- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна, Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч Успаміны пра стварэнне сельскага клуба #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна, Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч най школе? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна, Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч ная арганізацыя, партком, сель- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Каваленка Вера Якаўлеўна, Гаўрыленка Аляксандр Яфімавіч ных пунктах і ў раёны выязджаў #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Быкава Хадора Іванаўна 1912 г.н. Вясельныя песні #Сямейная абраднасць і паэзія#Вяселле
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Быкава Хадора Іванаўна 1912 г.н. Пра кабылу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў Пра святы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў хадзілі на Пасху, на Вялікдзень #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў Пра варваршчыну #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў Пра стралу #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў ной ці паставіўшыся шарэнгамі? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў А пасля гэтае стралы кагда #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў страла прашла, значыць, з кан- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Савасцееў Іван Еўдакімавіч каля 100 гадоў Навошта ты мяне, мая мамачка
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Пра стралу
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Ляцела страла да па ўсём сялу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна А пушчу стралу #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Размова пра святы #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна і тады песні свадзебныя, ўсякія #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна бушкі, падружкі мае? #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна А песні такой не было: "На гра- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Люлю, люлю благавешчанне #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Вясна, вясна-вясняначка #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Вясна, што ты там прышла #Каляндарная абраднасць і паэзія#Вясна
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Пра дажынкі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Бульбы дакопкі спраўлялі #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Алена Андрэеўна Не. Толькі на полі. Там, дзе да- #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна Шынель #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна Пара сыночык й уставаць #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня#Салдацкая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна Брала дзеўка лён
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна Спасіба сказала
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. Біля рэчкі, біля броду
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. Я й не гордая дзяўчына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. Што й у зялёным, у гаёчку
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. А ўсе людзі лён пасеялі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. А ўсе людзі лён пасеялі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. Вецер з поля, туман з мора
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. На шырокім полі бяроза стаяла
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Забаб'е Багдановіч Вера Мацвееўна, Грышкова Надзея Мацвееўна, Тормалава З.С. 1941 г.н. Маладога сына за столік сажала
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Гапонава Наталля Андрэеўна 1914 г.н. Як трывала, тады да Бога #Малыя жанры#Прыказкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Затон Рагаўцова Н.А. 1911 г.н. Лекавыя сродкі #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Зломнае Лекавыя сродкі #Замовы#Народная медыцына
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін Маскаленка П.С. 1899 г.н. А мой мілы хіцер, хіцер #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні П'яніца праспіцца і к дзелу прыгадзіцца #Малыя жанры#Прыказкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Радуцін Маскаленка П.С. 1899 г.н. Пра назву Радуцін #Народная проза#Размова
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Жлобінскі - в. Праскурні Савіцкая А.А. 1926 г.н. Сямёнаўна #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Маскаленка П.С. 1899 г.н. Як на век, то паможа і лек #Малыя жанры#Прыказкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Маскаленка П.С. 1899 г.н. Піша, піша мой папаша #Лірычныя песні#Сацыяльна-бытавая песня
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Маскаленка П.С. 1899 г.н. Ты дарожка мая #Прыпеўкі
1984 год Барташэвіч Галіна Аляксандраўна Буда-Кашалёўскі - в. Гаўлі Маскаленка П.С. 1899 г.н. Танцуй, весяліся #Прыпеўкі